Gündem Haberleri

  YÖK, 'ders yükü'nü yeniden belirledi

  Hürriyet Haber
  07.01.2002 - 12:33 | Son Güncelleme:

  Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının ders yükleri ile ek ders ücretleri konusunda yeni düzenleme yaptı.  Alınan bilgiye göre, YÖK, Temmuz 2001’de yürürlüğe giren, ‘‘Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’’ uyarınca, ‘‘Öğretim Elemanlarının Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar’’ı belirledi.

  Buna göre, maaş karşılığı haftalık normal ders yükü öğretim üyeleri (profesör, doçent, yardımcı doçent) için 10, öğretim görevlileri ve okutmanlar için 12 saat olacak. Bu normal ders yükünün dışında, bir öğretim elemanı gerek kadrosunun bulunduğu, gerekse diğer yükseköğretim kurumlarında güz ve bahar yarı yıllarında mecburi ve isteğe bağlı olarak ek ders ücreti ödenmek kaydıyla ders verebilecek.

  Bir öğretim elemanının toplam okutabileceği ek ders yükü normal örgün öğretimde en çok 20 saat, ikinci öğretimde ise 10 saat olacak.

  EK DERS ÜCRETİ

  Yaz ve yarıyıl tatillerinde yapılan eğitim ve öğretim faaliyetleri için ödenecek ek ders ücretinin tespitinde normal ders yükünü doldurmuş olma koşulu aranmayacak. Bu çerçevede, sadece normal örgün öğretimde görev alan öğretim üyelerine en çok 30, öğretim görevlileri ve okutmanlara 32, hem normal örgün öğretim hem de ikinci öğretimde görev alan öğretim üyelerine 40, öğretim görevlileri ve okutmanlara da 42 saate kadar ek ders ücreti ödenebilecek. 

  DERS YÜKÜ SAYILACAK FAALİYETLER

  Haftalık ders programında günü, yeri, saati belirlenmiş bütün sınıfa hitabeden, öğrencilerin aktif katıldıkları uygulamalı dersler ile teorik derslerin uygulamalarının, laboratuar, tıbbi ve cerrahi klinik uygulamaların, seminer ve diğer benzeri faaliyetlerin her saati bir ders yükü sayılacak.

  Bitirme ödevi, bitirme projesi, proje, staj ve benzeri eğitim, öğretim ve danışmanlık hizmetlerini yöneten öğretim elemanları, öğrenci sayısına bakılmaksızın haftada 2 saat ders yükü yüklenmiş sayılacak.

  Her bir yüksek lisans öğrencisi tez danışmanlığı (tezli yüksek lisans için), dönem projesi danışmanlığı (tezsiz yüksek lisans için) ve doktora öğrencisi tez danışmanlığı her bir öğrenci için haftada 1 saat ders yükü sayılacak. Ancak bir öğretim üyesinin yüksek lisans ve doktora tez danışmanlıklarından kazanabileceği azami ders yükü, haftada 10 saati geçemeyecek.

  Ara sınavlarda, 50 öğrencinin katılacağı sınavlar 1, 51-100 arası öğrencinin katılacağı sınavlar 2, 101-150 öğrencinin katılacağı sınavlar 3, 151-200 öğrencinin katılacağı sınavlar 4, 201 ve daha fazla öğrencinin katılacağı sınavlar, 5 ders saati sayılacak ve o haftanın ders yüküne eklenecek.

  Laboratuar, uygulamalı dersler, güzel sanatlar ve beden eğitimi derslerindeki öğrencilerin yarıyıl içindeki faaliyetlerinin değerlendirilmesi de ara sınav olarak kabul edilecek.

  EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ

  Öğretim elemanlarına ek ders ücreti ödemelerinde şu esaslar uygulanacak:

   Ek ders ücreti haftalık normal ders yükü sınırını aşan teorik dersler ve diğer faaliyetler için ödenecek. Kısmi statüdekiler dahil, öğretim elemanlarına normal örgün öğretimde en çok 20, ikinci öğretimde ise en çok 10 saate kadar ek ders ücreti ödenecek,

   Bir öğretim elemanına, hem normal örgün öğretimde, hem de ikinci öğretimde görev alıyorsa en çok 30 saate kadar (20 saati normal öğretim, 10 saati ikinci öğretimde olmak üzere) ek ders ücreti ödenecek,

   Mecburi ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında, teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla 10saatlik kısmı dikkate alınacak. Kalan kısmı ise maaş karşılığı sayılacak,

   Ara sınavlar için öngörülen yük her bir dersin ara sınavı için haftada 5 saati aşamayacak ve bu yükten doğan ek ders ücretleri yalnızca ara sınavların veya ara sınav yerine geçen değerlendirmelerin yapıldığı hafta için ödenecek. Ek ders ücretinin hesabında bir yarıyılda bir ders için yapılan ara sınavların en fazla 4’ü dikkate alınacak ve aşan kısmı için ek ders ücreti ödenmeyecek,

   Tıp fakültelerinin 4, 5 ve 6. sınıfları, konservatuar, yabancı dil, resim-iş, beden eğitimi ve spor, müzik eğitimi programları, laboratuar, staj, uygulamalı dersler, tıbbi ve cerrahi klinik uygulamalar, bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi ve benzeri çalışmalar hariç, aynı ders veya faaliyet birden fazla öğretim elemanı tarafından yürütülüyorsa, dersin veya faaliyetin haftalık yükleri görev alan öğretim elemanlarına bölünerek hesaplanacak,

   Eğitim programlarını veya derslerin uzaktan eğitim yöntemi ile yapılması durumunda, faaliyetler eşdeğer haftalık ders yükü hesabı yapılarak değerlendirilecek,

   Dersi veren öğretim elemanına her ders için ayrı ayrı olmak üzere yarıyıl veya yıl sonu genel sınav dönemlerinde her 50 öğrenciye karşılık 300 gösterge rakamının Devlet memurları Kanunu’na göre aylıklar için belirlenen katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar sınav ücreti ödenecek.

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı