GeriGündem Yerel Yönetimler yasa tasarısı komisyonda
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Yerel Yönetimler yasa tasarısı komisyonda

Yerel yönetimler ile bunların merkezi yönetimle olan ilişkilerini yeniden düzenleyen Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı yarın TBMM İçişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Tasarı, belediyelerin gelirlerini artırıcı hükümler içerirken, bazı konularda ise sınırlamalar getiriyor.

Belediyeler, gıda maddeleri üretim, satım ve tüketim yerleri Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın belirleyeceği esaslara göre denetleyecek. 

Belediye başkanları, görevlerinin devamı süresince profesyonel spor kulüplerinin yöneticisi olamayacak. 

Belediyelerin dış borçlanmaları sadece yatırım programında yer alan projelerin finansmanı amacıyla yapılabilecek. Dış borçlanma için Hazine Müsteşarlığı'ndan izin alma zorunluluğu getirilecek. 

Zabıtalar, belediye meclislerinin vereceği karara göre trafik, imar, çevre, sağlık ve turizm konularında uzmanlaşmaya gidebilecek.

''Kardeş Şehir'' uygulaması için Dışişleri Bakanlığı'ndan izin alınması şartı olacak.

Belediye başkanlarının, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve bakanlıklar ile yapacakları yazışmalar mülki idare amirlikleri aracılığıyla yapılacak.

İSTİHDAMA SINIRLAMA

Tasarıyla belediyelerin personel istihdamı sınırlandırılıyor. Bunagöre, istihdam edilecek personele ödenecek maaş ve ücretlerin yıllık toplamı, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirinin yeniden değerleme katsayıları ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın nüfusa göre belirli oranı geçemeyecek.

Nüfusu 10 bine kadar olan yerlerde bu oran yüzde 40, 10 binden fazla olan yerlerde yüzde 35, büyükşehir ve büyükşehire bağlı ilçe-belde belediyelerinde ise yüzde 30 olarak uygulanacak.

İzinsiz olarak bu oranların üzerinde yapılan ödemelerden belediye başkanı sorumlu tutulacak.

CADDE VE SOKAKLARIN ADI

Cadde, sokak, meydan, park, tesis gibi yerlere isim verilmesi ya da isimlerinin değiştirilmesi ile beldeyi tanıtıcı amblemlerin tespitine ilişkin belediye meclisi kararlarında üçte iki çoğunluk aranacak.

Nüfusu 2 binin altına düşen beldeler bağlı oldukları il veya ilçe merkezine katılacaklar. Bunun mümkün olmaması durumunda ise köy halinegetirilecekler.

Tasarı, belediyelerin, doğalgaz, su, atık su, katı atık ücretleri ile verdikleri diğer hizmetlere ait bedelleri bilgisayarlı ön ödeme sistemiyle peşin tahsil edilmesine olanak sağlıyor. 

GELİRLER ARTIŞI

Tasarı, belediyelerin harç ve ilanlardan alacağı payları yeniden düzenliyor. Buna göre, eğlence yerlerinden alınan harçlar ile her türlü ilan ve reklam gelirlerinden belediyelere aktarılan vergiler çeşitli oranlarda artırılıyor.

Motorlu taşıt vergilerinin yüzde 25'i, TRT ile özel radyo ve televizyonlardan tahsil edilen gelirlerin yüzde 10'u belediyelere aktarılacak. 

İLÇE KÖY BİRLİKLERİNE PAY

Vergi gelirlerinin yüzde 1'i kurulacak olan İlçe Köy Birlikleri'ne aktarılacak. İllerde yapılan genel bütçe vergi geliri tahsilatının yüzde 5'i, ülke genelinde yapılan genel bütçe vergi geliri tahsilatının yüzde 8'i, belediyelere pay olarak ayrılacak.

Ayrıca kalkınmada öncelikli bölgelerdeki belediyelere de ülke genelinde toplanan bütçe vergi gelirlerinin binde 5'i aktarılacak. Aynı kaynaklardan il özel idarelerine de farklı oranlarda pay aktarılacak. 

Belediyelerin gelirleri çeşitli vergililerle de artırılıyor. Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde telefon, kablolu Tv, teleks, faks, data, telefon kartı ve jeton ücretleri haberleşme vergisine tabi kılınıyor.

YENİ VERGİLER

Tasarı, haberleşme vergisi oranını da yüzde 1'den 2'ye çıkarırken,Elektrik ve Gaz Tüketim Vergisi öngörüyor. Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik, hava gazı, doğalgaz ve LPG tüketiminden vergi alınacak.

Bu vergilerden toplanan gelirlerin yüzde 35'i büyükşehir belediyelerine, yüzde 65'i ise büyükşehire bağlı ilçe ve belde belediyelerine aktırılacak.

Büyükşehir belediyeleri, ilçe ve belde paylarını öngörülen sürede ödemezlerse bu oran büyükşehirlerin İller Bankası hesabından yüzde 10 fazlasıyla tahsil edilecek.

Getirilen bir diğer yenilik ile de atık su bedelleri sınırlandırılıyor. Buna göre, konutlar için alınacak atık su bedeli tüketilen su bedelinin yüzde 50'sini geçemeyecek. 

BÜYÜKŞEHİR OLMA KOŞULU

Büyükşehir belediyesi kurulma koşulu da değiştiriliyor. Büyükşehir olmak için nüfusun en az 300 bin olması gerekecek. 

Hazine'ye ait arazi ve arsalardan uygulama imar planı içinde bulunup kendi kamu hizmetleri için ayrılmış olanların mülkiyetleri, ilözel idareleri veya belediyelere bedelsiz devredilebilecek.

False
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle