GeriGündem Yeni tartışma: Cumhurbaşkanlığı görevini kim yürütecek?
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  136
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Yeni tartışma: Cumhurbaşkanlığı görevini kim yürütecek?

Anayasa Mahkemesi kararının ardından şimdi yeni tartışma görevi 16 Mayıs'ta sona erecek olan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görevine devam edip etmeyeceği konusu... Bu durumda Sezer mi Cumhurbaşkanlığı'na vekalet edecek, Meclis Başkanı Bülent Arınç mı?

ANAYASA'NIN 101-102 VE 106. MADDELERİ

I.CUMHURBAŞKANI

A.NİTELİKLERİ VE TARAFSIZLIĞI

Madde 101.- Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kırk yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından yedi yıllık bir süre için seçilir.

Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından aday gösterilebilmesi, Meclis üye tam sayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle mümkündür.

Bir kimse, iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez.

Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

B.SEÇİMİ

Madde 102.- Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağrılır.

Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından otuz gün önce veya Cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasından on gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır ve seçime başlama tarihinden itibaren otuz gün içinde sonuçlandırılır. Bu sürenin ilk on günü içinde adayların Meclis Başkanlık Divanına bildirilmesi ve kalan 20 gün içinde de seçiminin tamamlanması gerekir.

En az üçer gün ara ile yapılacak oylamaların ilk ikisinde üye tam sayısının üçte iki çoğunluk oyu sağlanamazsa üçüncü oylamaya geçilir, üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlayan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Bu oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamada en çok oy almış bulunan iki aday arasında dördüncü oylama yapılır, bu oylamada da üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenir.

Seçilen yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

F.CUMHURBAŞKANINA VEKİLLİK ETME

Madde 106.- Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar, ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

Görev süresi 16 Mayıs'ta dolacak olan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in yerine yeni cumhurbaşkanı seçilememesi halinde bu görevin kimin tarafından yürütüleceği tartışma konusu oldu.
Bu tartışmaya bugün hükümetten de katılım oldu. Ancak Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı farklı açıklamalar yaptı.

ARINÇ: KEŞKE SEZER’İ İKİNCİ KEZ SEÇEBİLSEYDİK

TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in görev süresinin "ne yazık ki" 16 Mayıs 2007’de sona ereceğini söyledi. Arınç, “Sayın Sezer’in, çok değerli Cumhurbaşkanı'nın süresi 16 Mayıs 2007’de bitiyor?Hepsini birlikte okuyun, çok değerli hukukçularla görüşün, benim bildiğim alfabenin A’sı Sayın Sezer’in görev süresi 16 Mayıs 2007’de ne yazık ki bitiyor. Yani keşke ikinci defa seçebilme imkanımız olabilseydi. Ama bitiyor” diye konuştu.

ŞENER: ESKİ CUMHURBAŞKANI GÖREVDE KALIR

Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Anayasa’da “Cumhurbaşkanının Anayasa’nın öngördüğü süre içerisinde seçilememesi halinde eski Cumhurbaşkanı'nın yeni Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar görevinde kalacağının ifade edildiğini” vurguladı. Şener, “Anayasa’nın 102’nci maddesinde özel düzenleme var. Bu özel düzenleme doğrudan doğruya Meclis turları sırasında Cumhurbaşkanı'nın seçilememesi halinde cumhurbaşkanlığının nasıl doldurulacağı ile ilgilidir ki ben 102’nci maddenin bu yorumunun daha uygun olduğunu düşünüyorum” dedi.

Tartışmaya katılan bazı hukukçular, 16 Mayıs'a kadar yeni cumhurbaşkanı seçilememesi halinde, Meclis Başkanının Cumhurbaşkanlığına vekalet edeceği görüşünü savunurken, bazı hukukçular da Cumhurbaşkanı Sezer'in görevine devam edeceğini belirttiler.

Anayasanın Cumhurbaşkanı seçimini düzenleyen 102. ve Cumhurbaşkanına vekillik etmeyi düzenleyen 106. maddelerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten TBMM'deki bazı hukukçular, şu görüşlere yer verdiler:

“Anayasanın 102. maddesindeki (seçilen yeni Cumhurbaşkanı, göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan cumhurbaşkanının görevi devam eder) hükmü, seçilen yeni cumhurbaşkanının göreve başlayıncaya kadar olan durumunu düzenliyor. Oysa, vekaleti düzenleyen 106. maddede, başka bir sebeple yenisi seçilinceye kadar TBMM Başkanının Cumhurbaşkanına vekalet etmesini düzenliyor. Bu iki madde birlikte değerlendirildiğinde, yeni cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar Meclis başkanının vekalet etmesini gerektiriyor.”

ÖZDEN: “SEZER'İN GÖREVİ 16 MAYIS'TA BİTER”

Bugün NTV'de iki kez bu tartışmayı ortaya koyan Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta Güngör Özden, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görev süresinin 16 Mayısta sona ereceğini söyledi. Özden, Anayasa'ya göre bu tarihten sonra Cumhurbaşkanlığına TBMM Başkanı'nın vekalet etmesi gerektiğini savundu. Özden, Anayasa'nın 102. maddesindeki “seçilen” ibaresinin seçilmiş cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar geçecek süre için mevcut cumhurbaşkanının görev süresinin devam edeceğini öngördüğünü kaydetti.

ATİLLA KART: “GÖREVİNE DEVAM EDER”

TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve CHP Konya Milletvekili Atilla Kart da cumhurbaşkanı seçim sürecinin Anayasa'nın 102. maddesinde açık bir şekilde düzenlendiğini, bu maddenin son fıkrasında da çok açık bir şekilde yeni cumhurbaşkanı seçilinceye kadar mevcut cumhurbaşkanının görevine devam edeceğinin belirtildiğini ifade etti.

SAMİ SELÇUK: “TBMM BAŞKANI VEKALET ETMEZ”

Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk ise “Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılamazsa eski Cumhurbaşkanı göreve devam eder. Cumhurbaşkanı seçiminin yapılamaması boşalma sayılmaz. O yüzden TBMM Başkanı vekalet etmez” dedi.

PROF. EROĞUL: “VEKALET, BOŞALMADA SÖZ KONUSU”

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi, Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Cem Eroğul ise “Anayasa'da besbelli, yazılmış. Anayasa'ya 1961 Anayasası'ndan farklılıklar getirdiler. 1961 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı ayrılınca Senato başkanı vekalet ederdi. Bu sürecin uzadığını gördüler ve 1924 Anayasası'na geri dönerek, 'eski Cumhurbaşkanı devam eder' dediler. Bana göre de eski Cumhurbaşkanı göreve devam eder. TBMM Başkanı'nın vekalet etmesi için ölüm, çekilme gibi boşalmaya yol açabilecek sebep olacak” diye konuştu.

PROF. TURHAN: “ZORLAMA BİR YORUM”

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Turhan da “Cumhurbaşkanı seçilememesi halinde Ahmet Necdet Sezer devam eder. Devam etmeyeceğini söylemek tamamen zorlama bir yorum olur” dedi.

 


Yorumları Göster
Yorumları Gizle