Gündem Haberleri

  Yargıtay: Yüce Divan biz olalım

  Hürriyet Haber
  15.04.2004 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Yargıtay, anayasanın yargı bölümü ile ilgili değişiklik önerileri hazırladı. Yüce Divan görevinin, AnayasaMahkemesi'nden alınarak Yargıtay'a verilmesi öneriliyor. Hakim ve savcıların denetiminin Adalet Bakanlığı'ndan alınarak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) bağlı müfettiş hakimler tarafından yapılması isteniyor. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yargıtay Başkanlığı'nca oluşturulan komisyon tarafından ''Yargıtay'ın Anayasa'nın Yargı Bölümü ile İlgili Değişiklik Önerisi ve Anayasa Mahkemesi'nin Önerisine KarşıGörüşü'' başlığını taşıyan çalışma tamamlandı.     Geçtiğimiz günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Cemil Çiçek'e takdim edilen öneriler, Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya tarafından bugün TBMM Başkanı Bülent Arınç ve CHP Genel BaşkanıDeniz Baykal'a da sunuldu.      Yargıtay'ın önerilerinin genel gerekçesinde, yargı bağımsızlığı ilkesinin yaşama geçirilmesi için Anayasa'nın bazı maddelerinde değişiklik yapılması gerektiği sonucuna varıldığı belirtildi. Anayasa'nın bir kısım hükümlerinde değişiklik yapılacağının gündemde olduğu, bu konuda değişik kurumların öneriler sunduğu anımsatılan genel gerekçede, Yargıtay'a da intikal eden taslak metinlerin bazlarında, bağımsız ve tarafsız yargı ilkesini sağlamak adına bu ilkeyi tamamen zedeleyici önerilerin yer aldığının açıkça görüldüğü ifade edildi.     Yargıtay'ın Anayasa'nın yargı bölümü ile ilgili değişiklik önerileri ve bu önerilerin gerekçeleri şöyle sıralandı:     - Anayasa'nın 146. maddesinin 6. fıkrası değiştirilerek ''Savcılar idari yönden Adalet Bakanlığı'na bağlıdırlar'' hükmü konulsun. Bu maddedeki yargıçların da idari yönden Adalet Bakanlığı'na bağlı olacağı hükmü kaldırılıyor.     Parlamenter demokrasilerde üç erkten bir olan yargının bağımsızlık ve tarafsızlığını sağlamak ve en önemlisi bu düşünceyikamuoyunda da yaratabilmek için, hakimlerin tüm görevlerinde bağımsızolması gerektiği bu değişikliğin gerekçesi olarak ortaya konuluyor.     - Yargıtay, Anayasa'nın hakim ve savcıların denetimini Adalet Bakanlığı'na bırakan 144. maddenin de değiştirilmesini öneriyor. Öneride, hakim ve savcılar hakkındaki inceleme ve soruşturmaların HSYK'nın izniyle ve bu kurula bağlı müfettiş hakimler tarafından yapılması isteniyor.      Bu değişikliğin gerekçesinde, Adalet Bakanı'nın siyasi iktidarın bir temsilcisi olduğu, müsteşar ile müfettişlerin de bakanlığa bağlı bulunmaları dikkate alındığında mevcut düzenlemenin bağımsız ve tarafsız yargı ilkesine uygun olmadığına işaret ediliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de (AİHM) kararlarında yargının bağımsızlığını araştırırken özellikle hakimlerin atanma ve görevden alınma usulüne, görev sürelerine, hakimlere emir verme yetkisine sahip bir makamın bulunup bulunmadığına baktığı, özde hakimlerin yürütme organına karşı tamamen bağımsız olmalarını aradığı vurgulandı.      YÜCE DİVAN GÖREVİ YARGITAY'A VERİLSİN     - Anayasa'nın Yargıtay'ın görev ve yapısını düzenleyen 154. maddesinin değiştirilmesi de isteniyor. Buna göre, Yüce Divan görevinin Anayasa Mahkemesi'nden alınarak Yargıtay'a verilmesi öneriler arasında yer alıyor.     Yüce Divan'ın oluşumu, çalışması, kararlarına karşı itiraz ve temyiz başvurusunda bulunabilmesinin esas ve sürelerinin kanunla düzenlenmesi öneriliyor. Yüce Divan kararlarına karşı itiraz ve temyizmerci olarak da Yargıtay Ceza Genel Kurulu gösteriliyor. Kurulun vereceği kararın, kesin nitelik taşıyacağı belirtiliyor. Yüce Divan'da yargılanacaklar arasında 1961 ve 1982 anayasalarındasayılmayan TBMM Başkanı da yeni öneride yer alıyor.     Yüce Divan görevinin neden Yargıtay'a verilmesi gerektiği, öneride ayrıntılı olarak gerekçelendiriliyor. Anayasa'nın demokratik ve çağdaş bir yapıya kavuşabilmesi için Yüce Divan'ın Yargıtay'a verilerek tüm yöneticilerin Yargıtay'da yargılanması gerektiği belirtilen gerekçede, bu konuda ceza yargılamasına ilişkin ve insan hakları ile ilgili uluslararasısözleşmelere atıfta bulunuluyor.     Anayasa Mahkemesi'nin bir kısım üyelerinin hukukçu olmadığı gibi hukukçu olanların tamamının da cezacı olmadığına işaret edilen gerekçede, hakimliğin bir meslek olup, bilgi birikimi ve deneyi gerektirdiği, ceza usulü ve ceza hukuku eğitimi görmeyen kişilerin ceza yargılaması yapmasının tabii hakim ilkesine, hukukun evrensel kurallarına aykırı olduğu gibi insan haklarına da aykırı olacağı vurgulanıyor.          -''HAKLI VE İNANDIRICI GEREKÇE YOK''-          Yüce Divan'da görevi nedeniyle yargılanan kişilerin şahsi suçlarından dolayı Yargıtay'da yargılandıklarına işaret edilen gerekçede, ''Şahsi suçlarından dolayı bu kişileri yargılayan Yargıtay'ın görevden doğan suçlarından dolayı yargılamamasının, şahsi suç, görev suçu ayrımı yapılmasının haklı ve inandırıcı gerekçesi bulunmamaktadır. Gerek 1961 gerekse 1982 anayasalarında bu konuda hiçbir gerekçeye yer verilmemiştir'' denildi.     Anayasa Mahkemesi'nin karma bir heyetten oluştuğu, içinde hukukçu olmayan ve ceza hakimliği yapmayan kişiler bulunduğu belirtilen gerekçede, yargılamanın tek dereceli olduğu, aynı kurula karar düzeltme yetkisi verilmesinin de yargılanan kişiler için teminat oluşturamayacağı vurgulandı.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı