Gündem Haberleri

  Valiliğin baz atağı

  Hürriyet Haber
  27.09.2000 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Ulaştırma Bakanlığı'nın baz istasyonlarının kurulması, kaldırılması ve çalışması ile ilgili tüm yetkileri kendinde toplayan ve yerel yönetimleri tamamen devre dışı bırakan son yönetmeliğinden sonra İstanbul Valiliği yeni kararlar aldı.

  ULAŞTIRMA Bakanlığı'nın geçtiğimiz ay yayımladığı baz istasyonlarıyla ilgili yönetmelikten sonra İstanbul Valiliği İl Çevre Müdürlüğü de yeni kararlar aldı. Çevre Müdürlüğü 25 Temmuz'da da kararlar almış ancak yeni yönetmelik nedeniyle alınan kararlar işlevsiz kalmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanmayı bekleyen kararlar bakanlığın yönetmelikle yerel yönetimlerden aldığı yetkileri tekrar yerel yönetimlere kazandıracak nitelikte.

  Ulaştırma Bakanlığı'nın taşra teşkilatının olmaması nedeniyle ölçüm istasyonlarının İl Çevre Müdürlüğü (Çevre Koruma Vakfı) ve mahalli idareler (il özel idaresi ve tüm belediyeler) tarafından yapılması gerektiği ve bu nedenle ölçüm istasyonlarının kurulması kararı da alınan bu toplantıda baz istasyonlarının kurulması ve denetimi konusunda şu kararlar alındı:

  Kurulanların denetimi

  Halen eğitim ve sağlık kuruluşlarında var olan baz istasyonlarının manyetik kirliliği kurulacak istasyonlar aracılığıyla ölçümleri öncekinden daha sık ve daha dikkatli yapılacak, bulunan değerlerin yönetmelikteki değerleri aşması durumunda ise iyileştirilmesi için ek süre tanınacak. Eğitim ve sağlık kuruluşları dışında kalan kamu bina, tesis ve alanlarındaki baz istasyonlarında standart üzerinde değerler bulunursa yine aynı madde uygulanacak.

  Çevre Kurulu'nun kararlarında altı çizilerek belirtilen bir nokta ise, var olan istasyona daha önce izin verilmiş bile olsa ölçüm sonuçları sınırların üzerinde çıkarsa nelerin yapılacağı. Buna göre, baz istasyonuna iyileştirme için zaman tanınacak, bu sürenin sonucunda değerler yine aynı çıkarsa bu kez baz istasyonunun kaldırılması için Ulaştırma Bakanlığı'na başvurulurken bir yandan da adli, idari ve cezai işlemler yapılacak.

  Diğer yasalar da...

  Çevre Kurulu'nun kararlarında dikkat çeken bir başka nokta ise, Ulaştırma Bakanlığı'nın baz istasyonları konusunda tek yetkili kendisini görmesine rağmen uygulanacak diğer yasaların da sıralanması. Buna göre bu yukarıda saydığımız işlemlere izin veren diğer yasalar şunlar: Anayasa'nın 56. maddesi, İl İdare Kanunu, Çevre Kanunu, Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun, Çevre Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30. Maddesine dayanılarak çıkarılan İl Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Esas ve Yönetmeliği, Ulaslararası İyonize Olmayan Radyasyondan Koruma Kurulu Kararları, vb.

  Yeni kurulacaklarda

  Yeni kurulacak baz istasyonlarında talep edilen yer eğitim ve sağlık kuruluşları ile kamu bina ve alanlarında ise, gerekli araştırmalar 'titizlikle' yapıldıktan sonra baz istasyonu kurulmak istenen binanın bağlı olduğu kurumun yetkili organı tarafından bölgenin en üst mülki amiri (kaymakam ya da vali) tarafından da uygun görülürse izin verilecek.

  Eğitim ve sağlık kurumlarının binaları dışında kalan tesis, bina ve alanlarda ise bu alanların sahibi konumundaki kurumun yetkili organının teklifi ve yine kaymakam ve vali onayı ile ancak baz istasyonu kurulabilecek. Ayrıca GSM şirketiyle yapılacak sözleşmede, istasyonun standart değerleri aşması durumunda sözleşmenin tek taraflı olarak fesh edileceği ve parasal ceza şartı maddeleri de konulabilecek.

  Özel kişi ve kuruluşlara ait yerlerde izin ise bu kişilere ve kuruluşların yöneticilerine ait olacak. Kat mülkiyetine tabi yerlerde ise tüm kat sahiplerinin onayı aranacak. Bu izin alınmadan kurulacak yerlerdeki baz istasyonları ile ilgili başvuru yapıldığında ise istasyonun kurulmasına izin verenler hakkında yasal işlem yapılacak.

  Bakırköy'de iki karar

  Bakırköy Kaymakamlığı tarafından 3091 sayılı 'Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun'a dayanılarak bir baz istasyonu ve bir dijital antenin kaldırılması kararı verildi. Baz istasyonu ve dijital anten konusunda şikayettte bulunanlar ise Sakızağacı Mahallesi'nde oturan Ertan Çilbıyık ve Ataköy 5. Kısım'da oturan Tüketiciler Derneği Başkanı Engin Başaran.

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı