GeriGündem Uyumda, mahkeme andı değişti
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  10
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Uyumda, mahkeme andı değişti

TBBM’ye sunulan yasada, Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerine “ballı maaş”, “özel sağlık” ve “özel emeklilik” maddeleri getirilirken, göreve başlarken devlet protokolünün önünde içtikleri and değiştirildi.

TBMM’ye dün sunulan mahkemenin yapısını yeniden düzenleyen uyum yasasında, Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerine “ballı maaş”, “özel sağlık” ve “özel emeklilik” maddeleri getirilirken, göreve başlarken devlet protokolünün önünde içtikleri and değiştirildi. Mevcut metindeki, “Türk milleti” ve “Türk evlatları” çıkarıldı. Düzenlemeye göre Mahkeme kararları gerekçeli olarak yazılacak. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamayacak. 80 maddelik tasarı özetle şöyle:

‘İptal’ler zorlaşıyor

Mahkemenin yetkileri sıralanırken; “Anayasa Mahkemesi sadece şekil açısından Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla açılan iptal davalarına bakar” denilerek, Anayasa değişikliklerinde esasa ilişkin iptal başvurularının önü kesildi.

Mahkemenin iptal kararında kanun koyucu gibi hareket ederek yeni uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemeyeceği de belirtildi.

Üyeler, görüşülmekte olan konularda görüş ve düşünce açıklayamayacaklar. Oturumun ve oylamanın gizliliğini muhafaza edecekler. Çekimser oy kullanamayacaklar. Mahkeme kararları gerekçeli olarak yazılacak. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamayacak.

Başkan ve üyelerin hâkimlik mesleğinin vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin aksamasına yol açan hal ve hareketlerinden dolayı disiplin soruşturması açılabilecek. Soruşturma açılıp açılmama kararı Genel Kurul tarafından verilecek.

Mahkemenin bakmakla görevli olduğu dava ve işlerle ilgili bilgiler, “devlet sırrı” diye gizlenemeyecek. Mahkemenin Basın Müşavirliği olacak. Basın müşaviri ve mütercim olarak görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdamı yapılabilecek.

Mahkeme, siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun denetimi için Sayıştay’dan yardım sağlayacak.

Bireysel başvuru ile ilgili maddeler 23 Ağustos 2012’de yürürlüğe girecek. Temel hak ve özgürlüklerinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla herkes bireysel başvuru yapabilecek. Bireysel başvurularda harç alınacak.

Her ay 5 bin gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarı geçmemek üzere, başkan personele performans ödemesi yaptırabilecek.

Özlük hakları

Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleriyle, raportörleri, yeni getirilen raportör yardımcıları ile raportör adaylarının özlük hakları milletvekillerinkine benzer şekilde düzenlendi.

12 yıllık görev süresini tamamlayan ancak, emeklilik şartlarını taşımayan Başkan ve üyelere, herhangi bir gelir getirici faaliyette bulunmamak kaydıyla, emekliye ayrılana kadar son aylıklarının net tutarının üçte ikisi her ay tazminat olarak mahkeme bütçesinden ödenecek. Maaş artışları bu tazminata da yansıtılacak.

Başkan, üyeler ve emeklileri ile raportörler ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri mahkeme bütçesinden ödenecek.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle