Gündem Haberleri

  Üniversite hastanelerine iyi haber

  A.A
  16.02.2011 - 11:53 | Son Güncelleme:

  Sağlık Bakanlığı, üniversite hastanelerinde verilen sağlık hizmetinin ve eğitiminin niteliğinin artması için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

  Bu kapsamdaki çeşitli düzenlemeler ile üniversite hastanelerinin 3 yıla kadar temizlik, yemek ve MR gibi hizmet alımı yapabilecek. Üniversite hastanelerinin acil ve hastaya özgü alacakları ilaç ve tıbbi sarf malzemelerini doğrudan temin yöntemiyle tedarik etmeleri sağlandı. Üniversite hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı hastanelerine birbirlerinden teşhis ve tedaviye yönelik mal veya hizmet alabilme olanağı sunuldu.

  Hazine payının son üç yılda üniversite hastanelerine toplamda 1 milyar 145 milyon TL toplamda net katkı sağlandı. Üniversite hastanelerinde personellerin ek ödeme tavanları Sağlık Bakanlığı personelinin tavan ücretleri yükseltildi.
  Yürütülen çalışmayla da üniversite hastanelerinde öğretim üyesi hoca farkının kaldırılması nedeniyle oluşan yıllık 500 milyon TL'lik gelir öğretim üyesi “hoca farkı” olarak üniversitelere ödenmesi ile ilgili düzenlemeyle eskiden vatandaşın cepten ödediği hoca farkı devlet tarafından üniversitelere ödenecek.

  Sağlık Bakanlığınca bugüne kadar üniversite hastanelerine katkı sağlayacak “sayısız girişim” yapıldığını ifade eden yetkililer, çalışmaların bundan sonra devam edeceğini belirtiyor. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, mevzuat problemlerini çözmek amacıyla düzenlemeler yapılıyor. Yapılan çalışmalar şöyle sıralanıyor:

  “Mevzuat problemlerinin çözülmesi amacıyla, üniversite hastanelerinin gelecek yıllara yaygın yüklenme ve ertesi yıla yaygın yüklenme yapabilmelerine imkan sağlanıyor. Bu kapsamda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. maddesinin (a) fıkrasının sonuna 'Süreklilik arz eden hizmet alımları ile maliyeti yüksek ve ileri teknoloji ürünü olan tıbbi cihazların hizmet alımı yoluyla temini veya kiralanması için döner sermaye kaynaklarından gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilir' fıkrası eklendi. Bu düzenleme ile üniversite hastanelerinin 3 yıla kadar (temizlik, yemek, MR hizmet alımı gibi) hizmet alımı yapmalarına imkan sağlanıyor.

  Üniversite Hastanelerinin sürekli biçimde ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımlarını çerçeve anlaşma ihaleleri ile yapabilmelerine olanak veriliyor. Sürekli biçimde ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarında her defasında ihale işlemlerinin tamamını tekrarlamadan Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile birlikte çerçeve anlaşma ihaleleri yapmalarına imkan sağlanıyor. Düzenleme, üniversite hastanelerinin stok maliyetlerinden kurtulabilmeleri için önemli bir adım olarak gösteriliyor. Üniversite hastanelerinin acil ve hastaya özgü alacakları ilaç ve tıbbi sarf malzemelerini doğrudan temin yöntemiyle tedarik etmelerine imkan veriliyor.

  Söz konusu düzenleme ile üniversite hastanelerinde özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü olan tıbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemelerinin alımları kolaylaştırılıyor.”

  Karşılıklı mal ve hizmet alabilecekler

  Üniversite hastanelerinin kamu hastanelerinden karşılıklı mal ve hizmet almalarına imkan sağlanıyor. Bu düzenleme ile, üniversite hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı hastanelerine birbirlerinden teşhis ve tedaviye yönelik olmak üzere doğrudan mal veya hizmet alabilme olanağı sunuluyor. Düzenleme, hastanelerin atıl durumdaki kaynaklarının rantabl kullanılması için atılmış önemli bir adım olarak gösteriliyor.

  Üniversitelerin ilgili birimleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının karşılıklı işbirliği ile birlikte kullanımı sağlanıyor. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ilgili birimleri, Bakanlık ve üniversitelerce karşılıklı olarak yapılan işbirliği çerçevesinde birlikte kullanımına ilişkin düzenleme yapıldı.

  Düzenlemenin, hastane kaynaklarının daha verimli kullanılmasını olanaklı kıldığı ifade ediliyor. Üniversite hastanelerine Sağlık Bakanlığının yapacağı araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili talep ettiği hizmet alımları için doğrudan ödeme yapılmasına imkan sağlanıyor. Düzenleme ile Sağlık Bakanlığının sağlık alanında yapacağı araştırma ve geliştirme faaliyetlerini hizmet alım yoluyla üniversite hastanelerinden doğrudan satın alabilmelerinin yolu açılıyor.

  Üniversite hastanelerinin ihtiyaç duyduğu veya ihtiyaç fazlası taşınırları, Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı hastaneleri ile bedelsiz devir yapabilmelerini olanaklı kılıyor. Bu kapsamda dayanıklı taşınırlar (5 yıllık şartı aranmaksızın) ile tüketim malzemelerinin miad veya bozulma riski büyük ölçüde ortadan kaldırılıyor.”

  171 milyon TL daha yardım yapılacak

  Üniversite hastanelerinin mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla yapılan düzenlemeler ise şöyle:

  “Üniversite hastanelerinin hazine payının düşürülmesi sonucunda, giderlerde önemli azalmalar sağlandığı ifade ediliyor. Buna göre, hazine payı yüzde 15”ten yüzde 5'e düşürülüyor. (Bu düzenleme ile 2008 yılı için 285 milyon, 2009 yılı için 375 milyon TL, 2010 yılı 405 milyon gider azalışı sağlıyor) Ardından Hazine payı yüzde 5'ten yüzde 3'e düşürülüyor. (Bu düzenleme ile 2010 yılı için 80 milyon TL gider azalışı elde ediliyor)

  Sonrasında Hazine payı yüzde 3'ten yüzde 1'e indiriliyor. (Bu düzenleme ile 2011 yılında 85 milyon TL gider azalışı sağlanıyor) Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın girişimleriyle düşürülen hazine payının son üç yılda (2008-2010) üniversite hastanelerine net katkısının toplamda 1 milyar 145 milyon TL olduğuna dikkat çekiliyor.

  Mali yapısı zayıf olan üniversite hastanelerine hazineden yardım yapılması sağlanıyor. Bu amaçla, Sağlık Bakanı Akdağ'ın sayın Başbakan ve ekonomi yönetimi ile ilgili Bakanlar nezdinde girişimleri sonucu '23.7.2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu Maddesi' ile Devlete Ait Üniversite Döner Sermaye İşletmeleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimlerine yardım yapılmasına karar verildi. Düzenleme ile 2010 yılında Üniversite hastanelerine 209 milyon TL yardım yapılması sağlandığı belirtiliyor. Söz konusu düzenlemeye göre, 2011 yılında da 171 milyon TL daha yardım yapılacak.

  Bu kapsamda da üniversite hastane personellerine yemek servislerinden ücretsiz yararlanma imkanı veriliyor.
  28 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik ile üniversite hastanelerinde çalışan personel, yemek servislerinden ücretsiz yararlanabiliyor.

  Üniversite hastanelerinde nöbet ücretleri artırılıyor. 5947 sayılı Tam Gün Kanununda yapılan düzenlemelerle üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve nöbet ücreti alan personelin nöbet ücretleri artırılıyor.
  Üniversite hastanelerinde sözleşmeli çalışan personellerin ek ödemeden faydalanmalarına imkan sağlanıyor.
  657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 4. maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli olarak çalışan personel de ek ödeme almaya başlıyor. Üniversite hastanelerinde personellerin ek ödeme tavanları sağlık bakanlığı personelinin tavan ücretlerine yükseltiliyor.

  Bunların dışında üniversite hastanelerinin tıbbı hizmetlerin fiyatlarının artırılarak üniversite hastanelerine 500 milyon TL'lik ilave kaynak sağlanması üzerine çalışılıyor. Buna göre, yürütülen diğer çalışmalar şöyle:

  “Üniversite hastanelerinde öğretim üyesi hoca farkının kaldırılması nedeniyle oluşan yıllık 500 milyon TL'lik gelir öğretim üyesi hoca farkı olarak üniversitelere ödenmesi ile ilgili düzenlemeyle eskiden vatandaşın cepten ödediği hoca farkı devlet tarafından üniversitelere ödenecek.

  Üniversite hastanelerine yeşil kartlı hastaların sevke tabi olmadan direk müracaatı sağlanacak. Düzenleme ile yeşil kartlı vatandaşlarımızın diğer vatandaşlar gibi sevk mecburiyeti olmadan üniversite hastanelerine doğrudan müracaat edebilmeleri ve üniversite hastanelerinin kapasite kullanım oranlarının artırılması amaçlanıyor.
  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı