GeriGündem "Üçlü Danışma Kurulu" yürürlükte
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

"Üçlü Danışma Kurulu" yürürlükte

''Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulu'nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmelik çerçevesinde oluşturulacak Üçlü Danışma Kurulu ile ''Çalışma barışınınve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi, çalışma hayatıyla ilgili mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi, hükümet ile işveren, kamu görevlileri ve işçi sendikaları konfederasyonları arasında etkin bir dayanışmanın gerçekleştirilmesi'' amaçlanıyor.  Yönetmeliğe göre, Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı veya müsteşarı başkanlığında, gündem konularına göre bakanlık, bağlı ve ilgili kurumların birim amirleri, en fazla üyeye sahip ilk üçişçi sendikaları konfederasyonlarından birer, en fazla üyeye sahip işveren konfederasyonundan üç temsilci ve en fazla üyeye sahip ilk üç kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarından birer temsilciden oluşacak.  Kurul'un görevleri ise şunlar olacak:      ''-Çalışma hayatına ilişkin politikaların oluşumuna katkı vermek,     -Taraflar arasında uzlaşma ve işbirliğini güçlendirecek çalışmalaryapmak,     -Çalışma hayatıyla ilgili mevzuat çalışmalarını ve uygulamalarını izlemek, yeni mevzuat ve yasa değişiklikleri ile ilgili hususlarda görüş oluşturmak,      -Uluslararası Çalışma Örgütü'nün konferans ve faaliyetlerine katılımda, taraflar arasında etkin bir danışma, bilgilendirme ve iletişimin gerçekleşmesini sağlamak,     -'Uluslararası Çalışma Normları Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Danışma Hakkında 144 sayılı Sözleşme' hükümlerine uygun çalışmalar yapmak,     -Ulusal mevzuatın, Avrupa Birliği'nin çalışma hayatına ilişkin müktesebatına uyumu için taraflar arasında etkin bir danışma, bilgilendirme ve iletişimin gerçekleşmesini sağlamak,      -İhtiyaç duyulması halinde komisyonlar kurmak, üyelerini belirlemek, raporları görüşmek,     -Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer ve toplantılar düzenlenmesini taraflara önermek, uygun görülecek toplantılara temsilci göndermek,     -Çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi ile ilgili alanlarda araştırmalar yapılmasını taraflara önermek.''  Her yılın Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere üç kere toplanacak olan Kurul, başkanın veya kurul üyelerinden üçünün yazılı istemde bulunması halinde olağanüstü de toplanabilecek.  Yönetmelik hükümlerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütecek.