GeriGündem TÜSİAD araştırması: Oylar kötünün iyisine gidiyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

TÜSİAD araştırması: Oylar kötünün iyisine gidiyor

TÜSİAD tarafından hazırlatılan 'Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler' araştırmasında, seçmenlerin üçte birinin, 'daha kötülerin iktidarından sakınmak için kötülerin iyisine' oy verdiği ortaya çıktı. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından hazırlatılan çalışma, Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAM) tarafından, Anadolu Endüstri Holding A.Ş, Çukurova Holding A.Ş, Doğan Holding A.Ş, Doğuş Holding A.Ş, Eczacıbaşı Holding A.Ş, Koç Holding A.Ş ve Sabancı Holding A.Ş`nin maddi katkılarıyla gerçekleştirildi.Çırağan Sarayı`nda düzenlenen basın toplantısıyla tanıtımı yapılanaraştırma, 2 bin 400 kişiyle yüzyüze anket uygulamasına dayanıyor.Alınan sonuçlara göre, seçmen kitlesinin her zaman denebilecek sıklıkta gerçekleştirdiği tek siyasal katılım etkinliği seçimlerde oy kullanmak olarak belirlendi. Onu ancak zaman zaman denebilecek sıklıkta medya aracılığıyla siyasal bilgilenme izledi. Araştırma kapsamında irdelenen öbür siyasal etkinliklerin tümü seçmen kitlesininbüyük çoğunluğunca ya hiç gerçekleştirilmemekte ya da nediren gerçekleştiriliyor.En azından zaman zaman siyasal tartışmalara giren seçmenlerin oranı bile dörtte biri biraz aşıyor. Seçmenlerin 5`te 3`ü hiçbir zamansiyasal tartışmaya girmediklerini belirtti. Seçimlerde oy verme dışında bütün siyasal etkinlikleri kadınlar, erkeklere göre istatikselbakımdan anlamlı ölçüde daha seyrek gerçekleştirmekteler.4`DE 1`İ YASAL ZORUNLULUK NEDENİYLE SANDIĞA GİDİYORÜlkenin geleceğinde etkili olabileceği inancıyla oy kullanan seçmenlerin oranı yarıdan biraz fazla. Buna karşılık görüşülen kişilerin 4`te 1`i genellikle yalnızca yasal zorunluluk olduğu için sandık başına gittiğini belirtti.Araştırmanın ``Siyasal Etkinlik ve Bilgi Düzeyi`` başlığı taşıyan bölümünde yer alan sonuçlara göre, seçmenlerin yaklaşık 3`te 2`si genellikle belirli bir partiyi destekledikleri ve onu iktidarda görmekistedikleri için oy kullanırken, 3`te 1`i ise ``daha kötülerin iktidarından sakınmak için kötülerin iyisine`` oy vermekteler.Seçmenlerin yaklaşık 3`te 2`si genellikle seçimlerin olası sonucunu dikkate almaksızın partizan bir tercihle oy kullanmakta, 3`te1`i ise seçimlerin olası sonucunu dikkate alarak stratejik bir tercihte bulunma eğilimindeler. Seçmenlerin hangi parti için oy kullanacaklarını kararlaştırırken önem verdikleri etkenlerin başında parti çizgisi geliyor. Bunu sırasıyla parti lideri ve adaylar izliyor.Parti çizgisine verilen önem düzeyinde birincil ayrıştırıcı etken seçmenin mesleği ya da işi olurken, kamu ve özel sektör işçileri ile ev kadınlarının oyunda parti çizgisi daha az belirleyici.SEÇMEN, SEÇİM SİSTEMİ HAKKINDA ORTA DÜZEYDE BİLGİ SAHİBİLidere ve adaylara atfedilen önem düzeyi, en çok bölgelere göre farklılaşıyor. Seçmenler bugünkü seçim sistemi konusunda orta düzeyde bilgi sahibi. En çok seçmenin doğru bilgi sahibi olduğu konu, yüzde 10`luk ülke barajı. Buna karşılık yürürlükteki sisteme göre partilerinittifak halinde seçimlere girebildiği yönünde geçmişteki muvazaalı seçim işbirliklerinden kaynaklanan çok yaygın bir yanlış kanı var. Seçim sistemiyle ilgili bilgi düzeyinin farklılaşmasında en önemli etken cinsiyet. Daha sonra kadınlar arasında sosyo ekonomik statü, erkekler arasında ise bölge faktörü ayırtedici önem taşıyor.Seçim ve siyasal partiler mevzuatı konusundaki tartışmalarla ilgili bilgi düzeyine ilişkin sonuçlara göre seçmenlerin siyasi pratiler ve seçim mevzuatının değiştirilmesi konusundaki tartışmalara ilişkin farkındalık düzeyi yüksek.