Gündem Haberleri

  Tezkere Meclis'te

  Hürriyet Haber
  06.10.2003 - 17:01 | Son Güncelleme:

  Irak'a bir yıllığına asker gönderilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Bugün Bakanlar Kurulu'nda karar birliğine varılmasının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Meclis'e gönderilen tezkerenin yarın Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.

  Irak'a asker gönderilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla gönderilen tezkere 4 sayfadan oluşuyor. Tezkerede, ''kapsamı, sınırı ve zamanı Hükümet tarafından belirlenecek şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının güvenlik ve istikrara katkı yapmak amacıyla Irak'a gönderilmesine ve bu kuvvetlerin görev ve kullanılmasına ilişkerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılmasına, Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca 1 yıl süreyle izin verilmesi'' istendi.

  Irak'a asker gönderilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi'nde, Irak'ın PKK-KADEK terör unsurlarından temizlenmesinde ve Irak topraklarının ileride teröristler için ''melce'' olmaktan çıkarılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasınde Türkiye'nin kesin kararlılığı vurgulandı.

  Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sorumluluk bölgesinde kendi milli komuta yapısı içinde görev yapacağı bildirildi.

  Irak'taki durumun uluslararası camia için ciddi bir endişe kaynağıolmayı sürdürdüğü ifade edilen Tezkere'de, BM Güvenlik Konseyi'nin 22 Mayıs 2003 tarihli 1483 sayılı kararına atıfta bulunuldu.

  Tezkere'de, Irak'ta yaşanan gelişmelerin Türkiye'yi çok yakından ilgilendirdiği belirtilerek, ''Irak'ın toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunması, Irak toplumunu oluşturan tüm milli grupların  vetüm Irak vatandaşlarının temel hak ve hürriyetlerini teminat altına alacak yeni demokratik Irak'ın tesisi, Türkiye için hayati önem taşımaktadır'' denildi.  
     
  EŞİT KATILIM
       
  Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyacak yeni bir siyasi yapıya kavuşmasının önemine dikkat çekilen Tezkere'de, Irak'ın milli devlet inşa etme sürecinde, Irak'ın kurucu halkı olan Arap, Kürt, Türkmen ve Asuriler'in etkili bir rol oynaması, hiçbir milli gruba imtiyazlı bir statü verilmemesi ve tüm milli gruplara bu sürece eşit statüde katılma imkanı tanınması gerektiği vurgulandı.

  Irak'ın yeni siyasi ve Anayasal yapısının  tüm milli grupların meşru endişe ve beklentilerini karşılayacak şekilde belirlenmesi gerektiği görüşüne yer verilen Tezkere'de, birleşik ve demokratik Irak'ın sağlam esaslar üzerine bina edilmesinde bu konunun önemine dikkat çekildi.  
     
  TERÖR ÖRGÜTÜ
       
  Irak'ın güvenliğinin Türkiye'nin güvenliği üzerinde çok yönlü ve doğrudan etkileri olduğunun acı tecrübelerle sabit bir gerçek olduğu ifade edilen Tezkere'de, şöyle denildi:

  ''Türkiye'nin milli birliği ve toprak bütünlüğünü hedef alan terörunsurlarının Irak'ta yuvalanmasının önlenmesi, Türkiye için birinci öncelikli hayati bir konudur. Bu amaçla Irak'ın PKK-KADEK terör unsurlarından temizlenmesinde ve Irak topraklarının ileride teröristler için melce olmaktan çıkarılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasında Türkiye kesin kararlıdır.

  Bu konudaki haklı güvenlik endişelerimiz başta ABD olmak üzere koalisyon güçleri tarafından iyi bilinmekte ve anlaşılmaktadır.

  PKK-KADEK terör örgütünün Irak'tan tasfiyesi ve buradan kaynaklanan terör tehdidinin kesin olarak bertaraf edilmesi konusunda ABD ile resmi görüşmeler başlatılmıştır. Bu görüşmelerde, PKK-KADEK'inKuzey Irak'tan tasfiyesi konusundaki ortak anlayış birliği teyid edilmiş ve bu amaçla alınacak tedbirler üzerinde durulmuştur. 59. Cumhuriyet Hükümeti, başlatılan bu sürecin tüm etkili tedbirler alınarak ortak hedefler doğrultusunda ilerletilmesi ve sonuçlandırılmasında kararlıdır.'' 
     
  ''SOMUT ESASLARA BAĞLANACAK''
       
  Hükümetin, Türkiye'nin çok uluslu güçlerin bir parçası olarak Irak'ta istikrar ve güvenlik harekatına askeri güç katkısında bulunmasının yerinde ve gerekli olacağı sonucuna vardığı, bu amaçla TBMM'den izin istenmesini kararlaştırdığı ifade edilen Tezkere'de, ''Meclis'in vereceği karara bağlı olarak, Irak'taki istikrar gücüne fiili katkımızın askeri ve teknik diğer veçheleri ile siyasi çerçevesinin belirlenmesi amacıyla başlatılmış olan temas ve çalışmalar, Hükümetin vereceği görev ve yetki çerçevesinde ilgili kuruluşlarımızca sunuçlandırılacak ve bu konudaki gerekli düzenlemelersomut esaslara bağlanacaktır'' denildi. 
     
  TÜRK ASKERİ KENDİ KOMUTASINDA
       
  Tezkere'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sorumluluk bölgesinde kendimilli komuta yapısı içinde görev yapacağı belirtilerek, Türkiye'in görevinin sadece güvenlik ve istikrara katkı ile sınırlı kalmayacağı, İstikrar Gücü'ne siyasi ve insani boyutta da katkıda bulunacağı bildirildi.

  ''Silahlı Kuvvetlerimiz, kamu düzeninin sağlanması, insani yardım ve ekonomik yapının yeniden düzenlenmesi ve gelişmesine destek verme görevlerini de icra edecek'' denilen Tezkere'de, Türk askerinin Irak'ta güvenlik ve istikrarın teminatı olarak görev yapacağı vurgulandı.

  Tezkere'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'taki işgal durumunun sürdürülmesine yardımcı ve bu durumun aracı bir askeri unsur olarak buülkeye gitmeyeceği ifade edilerek, ''aksine ülkede durumun süratle normalleşmesine, Irak halkının insani ihtiyaçlarının karşılanmasına faal katkı yapacak bir unsur olacaktır'' görüşüne yer verildi.

  Tezkere'nin son bölümünde, ''kapsamı, sınırı ve zamanı Hükümet tarafından belirlenecek şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının  güvenlik ve istikrara katkı yapmak amacıyla Irak'a gönderilmesine  ve bu kuvvetlerin görev ve kullanılmasına ilişkin gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılmasına bir yıl süreyle izin verilmesi'' istendi.

  Başbakanlığın bu tezkeresi, TBMM gündemine gelen yurtdışına asker gönderilmesi ve yurda asker kabulüne ilişkin 18. tezkere niteliğini taşıyor. Şimdiye kadar gelen tezkerelerden 16'sı kabul edilirken, 1 Mart 2003 tarihinde görüşülen tezkere, Genel Kurul'da salt çoğunluğa ulaşılamadığı için kabul edilmemişti.

  Tezkere'nin yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

  BUGÜN BAKANLAR KURULU'NDA KABUL EDİLMİŞTİ

  Başbakan Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Irak'a 1 yıllığına asker gönderilmesine ilişkin tezkere üzerinde karar birliğine vardı. Çiçek, Bakanlar Kurulu toplatısı sonrası yaptığı açıklamada, kamu mali yönetim ve kontrolü konusundaki tasarı ile basın kanunu taslağını görüştüklerini söyledi.

  Toplantıda üçüncü ele aldıkları konununun Irak'a asker gönderilmesi olduğunu bildiren Çiçek, bu konuda hazırlanan tezkereninin bakanların imzasına açıldığını ve imzaların tamamlandığını kaydetti.

  "BİR YILLIK İZİN TEZKERESİ"

  Türk askerinin Irak'a 1 yıllık süre için gideceğini, TBMM'ye gönderilen tezkerede sürenin 1 yıl olarak konulduğunu belirten Çiçek, ''Bu süreden çok daha evvel bizim oradan ayrılmamıza fırsat ve imkan doğmuş olur'' diye konuştu.

  Tezkerede asker sayısı konusunun yer almadığını belirten Çiçek, askerlerin ne zaman gönderileceğinin tezkere Meclis'ten geçtikten sonra Genelkurmay ve Dışişleri Bakanlığı'nın yapacağı görüşmelerden sonra belirleneceğini bildirdi.

  Tezkerenin kabulünün hemen asker gönderileceği anlamına gelmediğini vurgulayan Çiçek, hükümetin, Meclis'ten izin aldıktan sonra ABD ile görüşmeleri daha rahat yürüteceğini söyledi.

  Çiçek, kendilerinin "siyasi karar" verdiklerini, teknik konuları devletin ilgili kuruluşlarının yürüteceğini bildirdi.

  "Irak'ta şu veya bu bölge olup olmaması işin risk bölgesiyle alakalıdır" diyen Bakan Çiçek, tezkerenin kabulü konusunda "tereddütleri olmadığını" söyledi.

  TBMM'nin yarın bu konuda karar vermesi halinde meselenin bundan sonraki sürecinin işleyeceğini ifade eden Çiçek, verdikleri bu kararın hem Irak hem de Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

  "TÜRKİYE IRAK'TAN ETKİLENİYOR"

  Savaştan önce Irak'ta barışçı çözüm için Türkiye'nin sarfettiği çabaları anlatan Bakan Çiçek, Irak'ın; dünyanın, bölgenin, Türkiye'nin gündeminde olduğunu belirten Çiçek, gelişmelere bakıldığında daha uzunca bir süre de öncelikli olarak gündemde yerini koruyacağını söyledi.
    
  Irak konusunun her devleti ilgilendirdiğini, ancak Türkiye'yi daha çok ilgilendirdiğini anlatan Çiçek, ''Çünkü Irak'ta meydana gelen gelişmelerden ister olumlu ister olumsuz, en evvel ve en fazla etkilenen ülke Türkiye'dir'' diye konuştu.
    
  ''Irak'ta huzur, barış olursa, istikrar olursa bu bizim bütün politikalarımızı olumlu yönde etkiliyor'' diyen Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:
    
  "HEDEF ÜLKEYİZ"

  ''Ama orada olumsuzluk olursa; kargaşa, sıkıntı varsa, en başta turizm olmak üzere Türkiye'nin pek çok politikasına olumsuz yönde etki ediyor. Bu sebeple biz Irak konusunu, Irak'a komşu olmayan bir ülke gibi algılayamayız, olup bitenlere bigane kalamayız. Çünkü biz bir yönüyle Irak'a komşu ülkeyiz ama öbür taraftan Irak'ta meydana gelen ve muhtemelen Irak vesilesiyle veya Irak'tan dolayı meydana gelebilecek gelişmelerden dolayı da bir hedef ülkeyiz.
  Dolayısıyla, hem komşu oluşumuz hem de terör başta olmak üzere bazı gelişmeler açısından hedef ülke olmamız hasebiyle de konuya daha farklı bakıyoruz.
    
  "PARÇA TESİRLİ OLAY"

  Irak olayı parça tesirli bir olaydır ve bu parçalardan doğan birçok sıkıntı bizi rahatsız etmektedir. Ayrıca, Irak ile bizim kültürel, tarihi, dini kardeşlik bağlarımızın olduğu da başka bir gerçektir.

  O sebepten, insanların bir an evvel barışa kavuşması, istikrar içinde olması ve bugün çektiği sıkıntılardan bir an evvel kurtulması da bu kardeşlik anlayışımızın, tarihi, kültürel bağlarımızın tabii sonucudur. O sebeple, Irak konusuna biz başka ülkelerden çok farklı baktık.''
     
  ''GÜNLÜK ÜZÜCÜ GELİŞMELER''
     
  Irak'a müdahale ile ilgili konu ilk gündeme geldiğinde, barışçı bir çözüm bulunması için Türkiye'nin ''çalmadığı kapı'' kalmadığını ifade eden Çiçek, ortak bir çözüm yolu bulunabilir mi diye gayret edildiğini, İslam ve komşu ülkelerle temaslar yapıldığını belirtti.
    
  Ancak bugünkü sonucu önleme imkanının hasıl olmadığını anlatan Çiçek, ''Şimdi geldiğimiz bu noktada, Irak olayına Türkiye'nin menfaatleri açısından bakmak durumundayız'' dedi.  Çiçek, şunları kaydetti:
    
  ''Irak olayına bakarken, günlük üzücü gelişmelere değil, daha geniş ve kapsamlı değerlendirmeler yaparak, muhtemel bölgesel gelişmeleri de öngörerek değerlendirme yapma zarureti vardır.

  SURİYE'NİN BOMBALANMASI

  Özellikle dün gece Şam yakınlarındaki bir mahallenin bombalanmış olması da meseleye daha farklı açıdan bakmamız gerektiğini çok açık olarak ortaya koymaktadır. Suriye'nin egemenliğinin ihlali olarak değerlendirdiğimiz bu olay, bölgede başkaca gelişmelerin de önümüzdekizaman içerisinde olabileceğini çok açık olarak ortaya koymaktadır.

  Dolayısıyla, Türkiye sadece Irak'ın belli bölgelerinde meydana gelen ve hepimizi de üzen, olmamasını temenni ettiğimiz olaylara bakarak değil, mümkünse gelecek 10-20-30 yılı, hem Irak'ta hem de bölgede meydana gelebilecek olumlu ya da olumsuz gelişmeleri dikkate alarak böyle bir kararı vermek durumundadır.

  Türkiye, bütün bu değerlendirmeleri hem askeri, dışişleri makamlarımızla geriye dönük olarak yapmıştır. Oradan gelen heyetleri dinleyerek ve başkaca bilgileri de yan yana getirerek Irak ile ilgili politikasını geliştirmeye çalışmıştır ve sonuçta bir karara varmıştır.''

  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı