Gündem Haberleri

  Testus sokakus

  Hürriyet Haber
  12.04.1998 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Ahmet Turan ALTINER‘Tinerjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii’Bayramların güzel yanı İstanbul'da süzülmüş kalmış birkaç heyecanlı insanın maraton toplantılar yapabilme olanağıdır... Trafik sorunu yok, iş yok, güç yok... Sadece kalplerin dansı, o kadar... Bayramın ikinci günü birkaç sevgili dostumla Tophaneli 'tinerci çocuklar' üzerinde ütopya üretmek için bir toplantı düzenlemiştim... Kapıdan girdiği zaman bir sokak çocuğu utangaç heybetiyle girdi o... Kim mi? Sokak Çocukları Gönüllüleri Derneği başkanı Yusuf Ahmet Kulca... 1961 doğumlu bir pedagog... Sokaktan gelmiş ve içerden yakalamış sokak çocuklarının kalplerini... Hemen açtı valizini, projektörünü kurdu ve önce slaytlarını gösterdi... Çoğu tanıyıp geçtiğimiz sokak çocuğunun gözden kaçıramayacağımız objektivitesini kanattı ve kanıtladı bir uvertür olarak... Sonra saatlerce konuştuk... Pek yakında yine toplanacağız... Proje aşamalarını sizlere sürekli aktarmaya çalışacağım sokak çocukları sinerjisine buyur ola bu kez de...TEMEL EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE DİZİSİ - 3Dikkat!!! Testus ve Testi imtihan biçimleri değildir... İmtihan fikriyle ve özellikle 'çoktan seçmeli test' denen sınav biçimiyle 'gırgır' geçmeyi amaçlamaktadırlar... Testus ve Testi'deki şıklardan biri mutlaka doğru yanıttır ve doğru olanı genellikle şıkların en komiğidir... Yanıtlar her Testus ve Testi'nin altında, göz ucundadır... Ezcümle, en iyi imtihan testustan beterdir...E-posta adresi:Altiner@bnet.net.tr1 Çocuğun suçsuzluğu konusunda yazılmış en müthiş eser aşağıdakilerden hangisi acep?İpucu: Çocukların adları Janvaljan ve Kozeta. Victor Hugo'nun 'Sefiller'ib. Bertolt Brecht'in 'Kafkas Tebeşir Dairesi' piyesic. Nazım Hikmet'in 'Kan Konuşmaz' adlı romanıd. Kemalettin Tuğcu'nun 'Küçük Sevgili' romanıEn kötü aile ailesizlikten iyi değil midir??? Sokak çocuklarının sokak çocuğu olmaları basbayağı nüfus cüzdanlı aileleri var iken, çeşitli nedenlerle, çoğu kez para getirmesi için sokağa salınmaktadır... Burada 1963'te yazmış olduğum bir şiirden üç dize geliyor parmaklarımın ucuna... Neden çocuk yapar ana baba?'...Ya aç kalmamak için çocuk yapar ana babaBir çocuk bir dilenci dahaBir dilenci beş on para sonra belki daha...'2 Sokak çocuklarının sınıflandırılmasında farklı yaklaşımlar var... Sosyolog arkadaşım Sevgili Sevil Atauz'un yazdığına göre, UNICEF sokak çocuklarını üçe ayırıyormuş... (Herhangi bir şıkkı işaretlemeniz gerekmiyor...)Bu aklıma bir Temel fıkrası getirdi: Temel iki tip insan vardır, demiş... İnsanları ikiye ayıranlar ve ayırmayanlar...a. Aileleriyle yaşadıkları halde sokağın risklerine açık oldukları için aşağıdaki guruplara girmeye aday çocuklar...b. Aile bağları gevşek veya kopma sürecine girmiş olan; gününü sokaktaki çalışarak veya dolaşarak geçiren ve ancak zaman zaman eve dönen çocuklar... Bunlara sokaktaki çocuklar denirmiş (children of the street.)c. Üçüncü gurup aile desteğinden tamamen kopmuştur.... Kendi başlarına yaşam mücadelesi vermektedir... 24 saatlerini sokakta geçirirler... ( Bana göre, bizde genellikle tiner koklayarak yaşar ve sokakta köpeklerle yatarlar... ) Bunlara sokağın çocukları deniyormuş (children on the street)...d. Bu sınıflamada görüldüğü gibi bizdeki sorun bir kentleşme ve sosyoloji olgusu... Evet... Ama New York'taki gibi 'sosyoloji ötesi' değil.... New York'ta evsiz ana babalardan doğma evsiz çocuklar var... Bizim çocuklar ise 'ailelerden kopma çocuklar...' Yani aileleri var... Yani kurtuluş umudu var ve çok yakın... Yeter ki her hafta en az yarım saat 'tinerci çocuklar' için ütopya üretelim...3 Bugün dünyada 100 milyon sokak çocuğu olduğu tahmin edilmekteymiş.... Bunun 50 milyonunun Latin Amerika'da, 30'unun Asya'da, 20 milyonunun da Afrika'da olduğu kestirilmekteymiş... Peki, Türkiye'de halen kaç sokak çocuğu varmış?a. Sokak Çocukları Gönüllüleri Derneği Başkanı sevgili Yusuf Ahmet Kulca'ya göre yukarıdaki her üç gruba giren, sakat çocuklar dahil toplam korunmaya muhtaç 5 milyon çocuk var...b. Sevgili Sevil Atauz'a göre yukarıdaki 2nci sorunun c grubuna giren Ankara'da 10 bin, İstanbul'da ise yaklaşık 15 bin çocuk var...c. Bence istatistiklerimiz yetersiz... Kendi anketinizi kendiniz yapın... Kalbinizle sayın sokak çocuklarını...d. Hepsi veya hiçbiri4 New York'ta aile kurumu çökmüş durumda... Türkiye'de ise çözülmekte bile olsa bizi aile kurumu ayakta tutmuyor mu? Peki, New York'ta her gece kaç çocuk sokaklarda ve metro istasyonlarında uyuyormuş? a. 10 binb. 20 binc. 30 bind. 40 bin5 Sokak çocuklarımızın çoğu niçin tiner kokluyormuş?a. Sıcak bir yatağı, yemeği ve sevgiyi aradıkları için anne memesi yerine...b. Önceden çalıştıkları en riskli iş kollarında tinerle tanışıyorlarmış...c. Kolayca edinebildikleri içind. Hepsi veya hiçbiri6 Türkiye'deki ilk sokak çocukları okulu İzmir'de Hasip Akıncı Bey tarafından kurulmuş... Sepetçilik öğretiliyormuş... Sokak çocukları böylece üretim yapan gençlere dönüşmüşler... Kaç yılında dersiniz?a. 1917b. 1937c. 1957d. 19777 İlk çocuk köyü 1947'de Avusturya'da Imst'te kurulmuş... Din, dil, ırk farkı gözetilmeden savaş artığı sokak çocukları Imst köyünde yaşama yeniden kavuşmuşlar... Kimin sayesinde?a. Benjamin Spockb. Jean Piagetc. Hermann Gmeinerd. Maria Montessori8 Imst'teki Herman Gmeiner'in kurduğu okulun adı neymiş?a. İlk SOS Çocuk Köyüb. Himaye-i Etfal Köyüc. Turuncu Çatıd. Hüdaverdi9 Bizde de ilk çocuk köyü SOS çocuk köyünün hemen ertesinde kurulmuş... Şimdi nerede o ütopyacı insanlarımız????? 1952'de Aksaray'da Ağaçlı Köyü'nde sokak çocukları için bir okul açılmış... Bu okulun çok başarılı müdürünün ana düsturu aşağıdakilerden hangisiymiş?a. BU ÇOCUKLARI ANLAMANIN YOLUb. ONLAR GİBİ HAREKET ETMEK, c. İÇLERİNE GİRMEKTİR!b. HEPSİNİ YENİDEN OKUYALIM MI?Yine bir Temel fıkrası geliverdi aklıma... Temel'e hangi seksi seversin demişler... Grup seks demiş... Neden demişler... Kaytarması kolay olayi, demiş... Ben 'koordinasyon, takım çalışması, disiplinlerarası' gibi kafadan atma terimleri kaytarmanın başı olarak görüyorum... Güya kanunlarımız, kurumlarımız tamammış... Bunları ah bir uygulayabilirsek ve de aralarında koordinasyon sağlayabilirsek iş tamammış... Koordinasyon ayaklarında aslında kaytaran kaytarana... Mış mış da mış mış... Bu iş gönül işi.... Mühim olan, çocuklar için koordinasyon değil sinerjidir... Ben de bu kelimeden esinlenerek 'tinerji' diyorum 'tinerci çocuklar'ı kurtarma ütopyasına... Yani aynı amaca yönelik sonuç yaratan bütün araçların, organların birlikte kullanımı, yani, sinerji, yani görevdeşlik, çocuktaşlık... Yani, sokak çocuklarının içine maaile girerek kurtuluşu birlikte yaratabilmek!!! 'Tinerji' budur işte... Önce ısıtan, sonra doyuran ve sonra da kucaklaşan ve de dans eden çocukların sinerjisi...10 Pekiii, esinlenmiş olduğum sinerji kavramını kısaca nasıl tanımlayabiliriz???a. 'Sinamekik' enerji b. Sinematografik enerjic. 'Cümbür cemaat'in gücüd. Tek başına yapılamayacak bir işi birlikte başarmakYanıtlar: 1) a, 3) a,b, 4) d, 5) d, 6) a, 7) c, 8) a, 9) d, 10) d
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı