GeriGündem Teslim olmayana af yok
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Teslim olmayana af yok

Adalet Bakanlığı, 4616 sayılı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Yasa'nın Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen 3 maddesini değiştiren yasa taslağı hazırladı. Taslakta, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra üç ay içinde teslim olmayanlar aftan yararlanamayacak.

Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan taslak başta Yargıtay olmak üzere ilgili kuruluşlara gönderilerek görüş istendi. Bu görüşlerin alınmasının ardından taslağa son şekli verilecek.

Anayasa Mahkemesi, 4616 sayılı Yasa'nın birinci maddesinin 2, 4 ve 9'ncu bentlerinin bazı bölümlerini iptal etmişti. Mahkeme, bu maddelere yönelik iptal kararı ile doğacak hukuksal boşluğu kamu düzenin tehdit ve ihlal edici nitelikte bularak, iptal kararının yürürlüğe girmesi için gerekçeli kararın Resmi Gazete'de yayımından itibaren 6 ay süre vermişti. Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçesi 27 Ekim 2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı için 6 aylık süre 27 Mart 2002'de doluyor.

Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan taslak bu maddeleri iptal gerekçesi doğrultusunda yeniden düzenliyor.

ON YIL İNDİRİM ANAYASA'YA AYKIRI

Anayasa Mahkemesi, Yasa'nın 2. bendinin birinci paragrafındaki, "...şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum edilenler ile aldıkları ceza herhangi bir nedenle şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya dönüştürülenlerin toplam hükümlülük süresinden on yıl indirilir" hükmünü, müebbet ağır hapis cezasına çarptırılanlar lehine durum yarattığı, bunun da Anayasa'nın hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.

Taslak ile bu aykırılık gideriliyor ve şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum edilenler ile aldıkları ceza herhangi bir nedenle şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya dönüştürülenlerin çekmeleri gereken toplam cezalarından on yıllık indirim yapılması öngörülüyor.

YENİ TAHLİYELER OLABİLİR

Yeni düzenleme ile müebbet ağır hapis cezasına çarptırılan bir kişinin çekmesi gereken 20 yıllık cezasından 10 yıl indirim yapılacak ve 10 yıl yattıktan sonra cezaevinden çıkacak. Toplam 36 yıla hükümlü bir kişi ise İnfaz Yasası'na göre çekmesi gereken ceza 18 yıldan 10 yıl indirim yapılacak ve 8 yıl yattıktan sonra tahliye edilecek.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından önce toplam 36 yıla hükümlü olandan 10 yıl indirim yapıldıktan sonra kalan 26 yıldan İnfaz Yasası'na göre 13 yılını yattıktan sonra tahliye olabiliyordu. Bu durum 36 yıl hapis cezasına çarptırılan bir kişinin müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilene göre 3 yıl daha fazla cezaevinde yatması anlamına geliyordu.

Yargıtay kaynakları, maddenin bu şekliyle yasalaşırsa cezaevinden yeni tahliyelerin olabileceğini bildirdiler.

YARGILANMA HAKKI

Taslak ile iptal edilen birinci maddenin 4'ncü bendi de yeniden düzenleniyor.

Erteleme konusu suçun dava zamanaşımı süresi içinde bu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlendiğinde, erteleme konusu suçtan dolayı dava açılacak veyadaha önce açılmış bulunan davaya devam edilecek. Öngörülen bu dava zamanaşımı süresinde yeniden bir suç işlenmezse kamu davası açılmayacak, açılmış olan kamu davası ortadan kaldırılacak. Birden çok suçun varlığı halinde cezası en ağır olanın dava zamanaşımı süresi dikkate alınarak erteleme yapılacak.

İptal edilen düzenlemede bu süre kabahatlerde bir, cürümlerde 5 yıl olarak belirlenmişti, şimdi "dava zamanaşımı" süresi getiriliyor.

Erteleme her bir suç için ayrı ayrı değil, suçların ilgili kanun maddesinde öngörülen cezalarının toplamı üzerinden bir defa yapılacak.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda kişi isterse ertelemeyi kabul etmeyip yargılanabilecek. Buna göre, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde dosyanın bulunduğu yargı yerine başvurmak suretiyle soruşturmaya veya davaya devam etmek istediklerini bildirenler hakkında soruşturma veya davaya devam edilecek. Ancak, dava sanık aleyhine sonuçlanırsa ertelemeye ilişkin hükümler uygulanacak.

3 AY SÜRE

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı taslağın son düzenlemesi ise haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunup da firar halinde olanlar bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde resmi mercilere başvurup teslim olmadıkları takdirde erteleme hükümlerinden yararlanamayacağını düzenliyor. Anayasa Mahkemesi, daha önce bu durumda olanlara tanınan bir aylık süreyi "Yasa ile tanınan olanaktan yararlanmak için elverişli"' süre olarak bulmayarak iptal etmişti. Taslak bu şekliyle geçerse, bu yasanın yürürlüğe girmesinden sonra bu durumda olup 3 ay içinde başvuranlar da 4616 sayılı Yasa'nın getirdiği haklardan yararlanacaklar.
  


Yorumları Göster
Yorumları Gizle