Gündem Haberleri

  Tersane alanı için kıyı dolgusuna izin yok

  A.A
  03.05.2008 - 10:15 | Son Güncelleme:

  Danıştay 6. Dairesi, Yalova Atınova'daki tersane alanı için dolgu yapımını onaylayan imar planını iptal etti.

  Yalova, Altınova Hersek Köyü, Kumluk mevkinde tersane alanına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 28 Nisan 2005'te 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca onaylanan 1/1000 ölçekli dolgu alanı imar planının, “usulüne uygun yapılmadığı, kamu yararının gözetilmediği, bölgenin tarımsal niteliği, özel iklim koşulları, çevresel doğal yapının dikkate alınmadan onandığı” iddialarıyla Danıştay'da iptal davası açıldı.

  Danıştay 6. Dairesi, 4,5 kilometrelik sahil şeridinde yaklaşık 80 tersane kurulamasını amaçlayan söz konusu dolgu alanı imar planını oy çokluğuyla iptal etti.
  Dairenin kararında, 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nda, “kamu yararının gerektirdiği hallerde uygulama imar planı kararı ile deniz göl ve akarsularla ekolojik özellikler dikkate alınarak doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilebileceğinin” hükme bağlandığı belirtildi.

  Kıyı Kanunu'na göre, dolgu alanında plan yapılabilmesi için ilgili idarenin, belediye sınırları içinde ise belediyenin planı hazırlaması ve bu yolda valiliğe teklifte bulunması veya uygun görüşünün olması gerektiği belirtilen kararda, “3621 sayılı Yasanın ilgili maddesinde öngörülen bu usul uygulanmaksızın doğrudan üçüncü kişinin hazırlayarak sunduğu planın bakanlıkça onaylanması planın usul yönünden iptalini gerektirmektedir” denildi.

  İKİ BELEDİYENİN UYGUN GÖRÜŞÜ GEREKLİ

  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun bu yönde daha önce verdiği kararlar bulunduğu anımsatılan daire kararında, şunlar kaydedildi:

  “Dolgu alanının Altınova ve Subaşı Belediyesi sınırları içinde kalması nedeniyle anılan belediyelerce imar planının hazırlanması veya uygun bulunması gerektiği, yani anılan belediyelerin iradelerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca plan onanmadan önce aynı yönde birleşmesi gerektiği açıktır. Ancak, Altınova ve Subaşı Belediyelerince dava konusu imar planına ilişkin uygun görüşlerinin Valilik teklifi ile birlikte Bayındırlık ve İskan Bakanlığına sunulmasından sonra anılan Bakanlıkça imar planının uygun bulunarak onanması ile imar planı yürürlüğe girecektir.”


  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından imar planı onandıktan sonra, Altınova Belediye Meclisi ve Subaşı Belediye Meclisi kararları ile uygun görüş verildiği belirtilen kararda, “Söz konusu yasal düzenleme uyarınca 1/1000 ölçekli dolgu alanı imar planı yapılmadan önce alınması gereken uygun görüşün, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca anılan planın onaylanmasından sonra verilmesi, ilgili kanun maddesinin özüne ve sözüne açıkça aykırıdır” denildi.

  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı