Gündem Haberleri

  Telekom’da yasa değişiyor borçluya üç taksit imkanı geliyor

  Hürriyet Haber
  24.04.2004 - 00:00 | Son Güncelleme:

  AKP hükümeti iktidara geldikten sonra başlattığı ‘barış’ adımlarına Telekom’u da ekledi. Hükümet, Türk Telekom’un özelleştirilmesi için hazırlanan yeni tasarıya yaptığı bir ilave ile telefon borçlarını faizsiz üç taksitte ödeme kolaylığı sağlıyor.VERGİ Barışı gibi borç yapılandırma uygulamaları ile tartışma nedeni olan hükümet Telekom’un özelleştirilmesi için hazırlanan tasarı ile ‘Telefon Barışı’nı yaşama geçirecek.Telekom özelleştirmesinde yeni düzenlemeler getiren ve Bakanlar Kurulu’na sunulan tasarı, bir defaya mahsus olmak üzere, Türk Telekom’a sabit telefon hizmeti karşılığı borcu olan abonelere faiz ve gecikme bedeli ödemeksizin ana paraya üç taksit yapma olanağı tanıyor.Borçlular yasa yayımlandıktan sonra üç ay içinde başvurarak, ‘ana parayı; taksitlendirme bedeli alınmaksızın en fazla üç eşit taksitte ödenmek şartıyla, faiz, gecikme bedeli, icra inkar tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama gideri olmaksızın ödeme’ hakkından yararlanacak. ‘Ulaştırma Hizmetleri Alanındaki Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın getirdiği diğer düzenlemeler de şöyle:PAZARLIK USULÜTürk Telekom’un özelleştirmesinde kullanılacak kapalı teklif usulü, pazarlık usulü ile değiştirildi. İhale komisyonuna pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle ihaleyi sonuçlandırma yetkisi verildi. Böylece kapalı teklif usulünde ortadan kalkan revize teklif isteme, sürece dahil edilerek satış fiyatının yükseltilmesi tasarlandı.DEĞER TARTIŞMASITasarıda bulunan ‘Türk Telekom’un özelleştirilmesi öncesinde muhammen bedelin açıklanıp açıklanmayacağına Bakanlar Kurulu karar verir’ hükmünün yetkililer arasında tartışma yarattığı öğrenildi. Bu nedenle hükmün tasarıdan çıkarıldığı ifade edilirken, sözkonusu düzenleme tasarıda yer almasa da önceki kararname ile Bakanlar Kurulu’na bu yetkinin zaten verildiği belirtildi. Bu durumda değer-tespit rakamını açıklayıp açıklamamak kabineye kalacak.Yabancılar için daha önce getirilen en fazla yüzde 45 hisse alabilecekleri sınırı, ‘Şirket ve iştiraklerin yüzde 49’undan fazlası dahi yabancı gerçek ve tüzel kişilere doğrudan ya da dolaylı olarak satılabilir’ ifadesi ile sınırsız olarak kaldırıldı. Tasarıda altın hisse düzenlemesi de şöyle yapıldı:‘Türk Telekom’un, yetkili kurullarında alınacak kararlarda, ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli yararların korunması amacıyla devlete söz ve onay hakkı verecek bir adet imtiyazlı hisse dışındaki tüm hisseleri satılabilir. İmtiyazlı hisse, milli yararların korunması amacıyla ana sözleşme değişiklikleri ve yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri ile bu hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi konularında söz ve onay yetkisine sahiptir.’Yeni tasarı ile iletişim vergisine devamTASARI, Telekomünikasyon Kurumu’ndan telekomünikasyon hizmeti izni alan işletmlecilere çeşitli oranlarda özel iletişim vergisi uygulama hükmünü getiriyor. Buna göre, her nevi mobil telekomünikasyon işletmeciliği kapsamındaki ön ödemeli kart satışları dahil tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri yüzde 25 özel iletişim vergisine tabi olacak. Bakanlar Kurulu bu oranı yüzde 10’a kadar indirmeye yetkili olacak. Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler yüzde 15 vergiye tabi olacak. Sözkonusu iki ayrı hizmet dışındakiler de yüzde 10 vergiye tabi kılınacak. Hakkını kazanıp emekli olanlara zamlı tazminatTASARININ yasalaşmasınından itibaren kadrolu veya sözleşmeli statüde çalışmakta olan veya sözleşmeli olarak çalışırken iş mevzuatına geçenlerden emeklilik ya da yaşlılık aylığı alma hakkını kazananlar emeklilik başvurusunda bulunursa emekli ikramiyeleri ve kıdem tazminatları yüzde 30 fazla ödenecek. Bu fazla ödemeden yararlanmak için tasarı yasalaşıncaya kadar ya da Telekom’da kamu hissesi yüzde 50’nin altına düşünceye kadar hak kazananlara iki ay içinde başvuru hakkı tanınacak.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı