GeriGündem TCK’ya çocuk pornografisi girdi sıra Bilişim Suçları Kanunu’nda
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

TCK’ya çocuk pornografisi girdi sıra Bilişim Suçları Kanunu’nda

Geçmişte pornografide çocuğu kullananlar, şikayete bağlı olarak cezalandırılırken, yeni Türk Ceza Kanunu bu suçu işleyenlere 10 yıla kadar hapis cezası getiriyor.

Ancak internet üzerinden işlenen suçlarla mücadelede ciddi bir yasal eksik söz konusu. Avrupa Siber Suç Sözleşmesi imzalanmayı, Bilişim Suçları Tasarısı yasalaşmayı bekliyor. TÜRKİYE’NİN İMZALADIĞI ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER1) Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS): 192 devletin imzaladığı sözleşme, Eylül 1994’te yürürlüğe girdi. ÇHS’ye göre 18 yaşın altındaki herkes çocuktur. 34 ve 35. maddeleri devletleri çocukları fuhuş, pornografi ve seks ticaretini içeren cinsel sömürünün tüm biçimlerinden korumaya zorunlu kılar.2) Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisiyle ile İlgili İhtiyari Protokol (İhtiyari Protokol): Ocak 2002’de yürürlüğe girdi. 115 ülke imzaladı, 107 ülke taraf oldu. Çocuk satışı, çocuk fuhuşu ve çocuk pornografisini yasaklayan bu protokol, taraf devletlere şu yükümlülükleri getiriyor: Yasaklanmış bu eylemler üzerinde yargılama yetkisi sağlamak, bu suçları işleyenlerin iadesi, suçluların takibinde işbirliği, cinsel sömürüye maruz kalan çocuklara destek sağlamak.3) İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol (Palermo Protokolü): 2003’te imzalanan bu protokol, Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesi’ne eklendi. 4) 182 Numaralı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi: 2001’de, üye 174 devletin örgüt tarihinde ilk kez oybirliğiyle kabul ettiği sözleşme oldu. Kölelik, çocuk ticareti, çocuk fuhuşu, çocukların yasadışı eylemlerde kullanımı ve çocukların sağlık, güvenlik veya ahlaki gelişimleri açısından zararlı işlerde çalıştırılması, fahişelikte, pornografik yayınların üretiminde veya pornografik gösterilerde kullanılması gibi çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin engellenmesini öngörüyor. 5) Stockholm Deklarasyonu ve Eylem Planı: Türkiye, çocuk ticareti ve cinsel sömürüsüyle mücadele taahhüdü olan bu planı 1996’da kabul etti ve 2001’de Yokohama’da yeniledi. Plan, çocuk pornografisini sadece bulundurmayı bile dağıtma amaçlı bulundurma suçu kapsamına almalarını devletlere tavsiye ediyor. (Kaynak: www.yeniden.org.tr)TÜRKİYE HENÜZ İMZALAMADIAvrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi: 23 Kasım 2001’de imzaya açılan bu sözleşme, 1 Temmuz 2004’te yürürlüğe girdi. Çocuk pornografisinin üretilmesi, dağıtılması, yayılması, ithali, ihracı, teklifi, satışı ya da bulundurulması eylemlerinin tümünün suç kapsamına alınmasını devletlere zorunlu kılıyor. Metin, elektronik ortamdaki suçların ve çocuk pornografisiyle mücadele tedbirlerinin tanımlandığı ilk sözleşme. TCK’DA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARININ KARŞILIĞIBilgisayar suçlarına kısmi düzenleme getiren Türk hukuku, çocuk pornografisini kapsamıyor. Türk Ceza Kanunu’na eklenen "Bilişim Alanında Suçlar" bölümü esas olarak yasaldışı yollarla bilişim sistemine girme, verileri bozma veya yok etmeyi düzenliyor. TCK’da çocukların cinsel istismarıyla ilgili maddeler şunlar:Reşit olmayanla cinsel ilişkiMadde 104: Cebir, tehdit ve hile olmaksızın 15 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılır.Çocukların cinsel istismarıMadde 103: 15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı her türlü cinsel davranışı gerçekleştiren kişi, 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılır. Diğer çocuklara karşı cebir, hile, tehdit veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılır. Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişilerce ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanıldığında ceza, yarı oranında artırılır. Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması halinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden olması durumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.Çocuk fuhşuMadde 227: Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır.Çocuk pornografisiMadde 226: Müstehcen ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, 6 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.Madde 226-3.paragraf: Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (Kaynak: www.yeniden.org.tr)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle