Gündem Haberleri

  TBMM içtüzük değişikliği iptali Anayasa Mahkemesi'nde

  ANKARA (A.A)
  20.10.2005 - 10:38 | Son Güncelleme:

  Anayasa Mahkemesi, bazı tasarı ve tekliflerin temel yasa olarak görüşülmesinin usul ve esaslarını düzenleyen TBMM İçtüzüğü değişikliğinin iptal istemini gelecek hafta esastan görüşecek.

  CHP, 1 Temmuz 2005'de yürürlüğe giren 855 sayılı “Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Kararı” ile içtüzüğün yeniden düzenlenen 91. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.

  Anayasa Mahkemesi, 26 Ekim Çarşamba günü yapacağı toplantının gündemine bu davayı da aldı.
  İptali istenen değişiklik, TBMM Genel Kurulu'nda bazı tasarı veya tekliflerin temel yasa olarak bölümler halinde görüşülmesine olanak tanıyor. Değişiklik, “temel yasayı” şöyle tanımlıyor:

  “Bir hukuk dalını sistematik olarak bütünüyle veya kapsamlı olarak değiştirecek biçimde genel ilkeleri içeren, kişisel veya toplumsal yaşamın büyük bir bölümünü ilgilendiren, kendi alanındaki özel yasaların dayandığı temel kavramları gösteren, özel yasalar arasında uygulamada ahenk sağlamayı amaçlayan, düzenleyeceği alan yönünden bütünlüğünün ve maddeler arasındaki bağlantıların kurulması zorunluluğu bulunan, önceki yasalaşma evrelerinde de özel görüşme ve oylama usulüne bağlı tutulan yasalar ve içtüzüğü bütünüyle veya kapsamlı olarak değiştiren veya yürürlüğe koyan tasarı veya teklifler...”

  Değişikliğe göre, bu tasarı veya teklifler, Genel Kurul'da bölümler halinde görüşülebilecek. Her bölümün en çok 30 maddeyi geçmemek kaydıyla hangi maddelerden oluşacağına, hükümet, esas komisyon veya grupların teklifi, Danışma Kurulu'nun oybirliği ile önerisi üzerine Genel Kurul'ca karar verilebilecek.

  Bu durumda bölümler, maddeler okunmaksızın ayrı ayrı görüşülecek ve ayrı ayrı oylanacak. Milletvekilleri, hükümet veya esas komisyon değişiklik önergeleri verebilecek. Milletvekilleri tarafından, Anayasa'ya aykırılık önergeleri dahil, her madde için 2 önerge verilebilecek. Bölümler üzerindeki soru cevap süresi 15 dakika ile sınırlı olacak.
  Danışma Kurulu'nda oybirliği sağlanamaması durumunda siyasi parti gruplarının önerisi üzerine de temel yasa uygulamasına karar verilebilecek.

  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı