GeriGündem TBB: Terörün finansmanı suç haline getirilsin
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

TBB: Terörün finansmanı suç haline getirilsin

Türkiye Bankalar Birliği her ülkenin, terörizm, terörist eylemler ve terörist örgütlerin finansmanını suç haline getirmesi gerektiğini bildirdi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), ``Mali Eylem Görev Grubu`nun (FATF), Terörün Finansmanının suç sayılmasına dönük tavsiyelerini yayımladı. Toplam 8 maddeden oluşan tavsiye paketinin, Birleşmiş Milletler (BM) Belgelerinin Onaylanması ve Yürürlüğe Konması başlığı altında yeralan ilk bölümüne göre, her ülkenin, Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair 1999 tarihli BM Sözleşmesi`ni onaylamak ve tam olarakuygulamak için acil önlemler alması gerekiyor. Ülkelerin, terörist eylemlerin finansmanının önlenmesi ve durdurulmasına ilişkin BM Kararlarını, özellikle 1373 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararını derhal yürürlüğe koymaları da öneriliyor. Diğer tavsiyeler ise başlıklar halinde şöyle: Her ülke, terörizmin, terörist eylemlerin ve terörist örgütlerin finansmanını, suç haline getirmeli. Ülkeler, bu suçların karapara aklamanın öncül suçları olarak düzenlenmesini temin etmeli. TERÖRİST MALVARLIKLARININ DONDURULMASI VE MÜSADERESİTerörist eylemlerin finansmanının önlenmesi ve durdurulmasına ilişkin BM Kararları uyarınca, her ülke rizmin ve terörist örgütlerin finanse edilmesinde kullanılan paraların veya diğer malvarlıklarının gecikmeksizin dondurulması için gerekli önlemleri uygulamalı. Her ülke, terörizmin, terörist eylemlerin veya terörist örgütlerin finansmanına ait veya bunların finansmanında kullanılan ya da kullanılması tasarlanan malvarlığına el konulması ve bu malvarlığının müsaderesi için, yetkili otoritelere imkan sağlayan yasal önlemleri deiçeren önlemler benimsemeli ve yürürlüğe koymalı. TERÖRİZMLE İLGİLİ ŞÜPHELİ İŞLEMLERİN BİLDİRİMİKaraparanın aklanmasının önlenmesine dair yükümlülüklere tabi olan mali kurumlar veya diğer işletmeler veya varlıklar, fonların terörizm, terörist eylemler veya terörist örgütlerle bağlantılı veya ilgili olduğundan ya da bunun için kullanıldığından şüphelenirlerse ya da şüphelenmek için makul nedenleri olursa, şüphelerini yetkili otoritelere derhal bildirmeli. ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİKarşılıklı yasal yardım veya bilgi değişmine dair bir anlaşma, düzenleme veya diğer bir mekanizmaya dayanarak, her ülke bir diğer ülkeye, terörizmin, terörist eylemlerin ve terörist örgütlerin finansmanına ilişkin davalar, idari araştırma ve soruşturmalar ile cezai ve medeni uygulamalarda mümkün olan maksimum yardımı sağlamalı. Ülkeler, terörizmin, terörist eylemlerin veya terörist örgütlerin finansmanı ile suçlanmış şahıslar için güvenli sığınaklar sağlanmamasını teminen, olası tüm önlemleri almalı ve mümkün olduğu takdirde bu şahısların suçu işledikleri ülkeye iade edilmesi için yürürlüğe konmuş prosedürlere sahip olmalı. ALTERNATİF HAVALE YÖNTEMLERİHer ülke, gayri resmi bir para veya değer transfer sistemi veya ağı aracılığıyla transfer de dahil olmak üzere, para veya değer transferi hizmeti sağlayan şahıs veya tüzel kişiliklerin lisanslı veya kayıtlı olmaları ve bankalara ve banka dışı mali kurumlara uygulanan tüm FATF Tavsiyelerine tabi tutulmalarının sağlanabilmesi için, gerekli önlemleri almalı. Her ülke, bu hizmeti yasadışı bir şekilde yerine getiren şahısların veya tüzel kişiliklerin idari, medeni veya cezai yaptırımlara tabi olmasını temin etmeli. ELEKTRONİK TRANSFER
Ülkeler, para havale edenler de dahil olmak üzere mali kurumlarınfon transferlerinde ve ilgili mesajlarda tam ve makul havaleyi yapan kişiye ilişkin bilgileri (isim, adres, hesap numarası) temin etmelerini gerekli kılmak için önlemler almalıdır ve söz konusu bilgi transfer veya ödemeler zincirindeki mesajlarda yer almalı. Ülkeler, para havale edenler de dahil olmak üzere mali kurumların, tam havaleyi yapan kişiye ilişkin bilgiyi (isim, adres, hesap numarası) içermeyen şüpheli fon transferi faaliyetlerini sıkı bir şekilde incelemelerini ve izlemelerini sağlamak için önlemler almalı. KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARÜlkeler, terörizmin finansmanı amacıyla kötüye kullanılabilen varlıklarla ilgili kanun ve yönetmeliklerin yeterliliğini yeniden gözden geçirmeli. Kar sağlamayan kuruluşlar özellikle istismara açıktır ve ülkeler bunların; terörist örgütler tarafından yasal varlık süsü verilerek, varlıkların dondurulması önlemlerinden kaçmak amacı dadahil olmak üzere, terörizmin finansmanının sağlanması amacıyla kendi çıkarları doğrultusunda kullanılarak, yasal amaçlı fonların el altından terörist örgütlere saptırılmasını gizleyerek veya saklayarak,kötüye kullanılmasını engelleyecek tedbirleri almalı.``