Gündem Haberleri

  Tarım Kredi personel alımı başvuru sonuçları açıklandı

  Hürriyet Haber
  19.06.2017 - 10:11 | Son Güncelleme:

  Tarım Kredi Kooperatif personel alımı başvuru sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde bazı noktalarda gerçekleşen başvuruların ardından sonuçlara odaklanan vatandaşlar, kurumun internet sitesi üzerinden katılım sağladıkları ilin sonuçlarını görüntüleyebilecek. İşte, mülakatlara kalmak isteyen on binlerce kişin kişinin araştırdığı Tarım Kredi Kooperatifi personel alımı sonuçları bilgisi

  Tarım Kredi Kooperatifi personel alımı sonuçları için beklentilerini sürdüren adaylar, kurumun konuyla ilgili yaptığı duyuru aracılığıyla sonuçları öğrendi. Toplam 490 kişinin istihdam edileceği Tarım Kredi Kooperatifi personel alımı başvurusu, adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte, Tarım Kredi Kooperatifi personel alımı sonuçları

  TARIM KREDİ KOOPERATİFİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  MÜLAKATA ALIM BU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞECEK

  Adaylar, başvuruda bulundukları Bölge Birliğine bağlı birim Kooperatiflerde değerlendirilmek üzere, Başvuru formunda beyan ettikleri (Lisans mezunu adaylar için 2016 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan, önlisans mezunu adaylar için ise 2016 KPSS P93 puan türündenen az 60 puan alanlar başvuruda bulunabilir.) KPSS puanları doğrultusunda en yüksek olandan başlanarak sıralanacak olup, her Bölge Birliği için tespit edilen ihtiyacın beş katı aday mülakata çağrılacaktır. Sıralamada en sonda aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.

  İstihdam edilecek ziraat mühendis sayısının 5 katı mülakata çağrılacaktır.

  Mülakata çağrılacak Ziraat Mühendisinin belirlenmesinde Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olanlara öncelik tanınacaktır.

  Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olan ziraat mühendislerinin mülakat sırası ise Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi sınavında yüksek puan alanlardan başlanmak suretiyle belirlenecektir.

  Bu şekilde mülakat için yeterli sayıya ulaşılamaması halinde bu sayı (5 katı), Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olmayıp da KPSS sınavından en yüksek puan alanlardan başlanmak suretiyle tamamlanacaktır.

  Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan 50.-TL sınav ücreti alınacaktır. Adaylara sınav ücretinin yatırılacağı banka şubesi ve hesap numarası bilahare bildirilecektir.

  İşe başlatılacaklardan, 3 (üç) yıl süre ile çalışacaklarına ve bu süreden önce haklı bir sebep olmaksızın istifaen işten ayrılmaları halinde ihbar tazminatına esas giydirilmiş ücretin 5 (beş) katı tutarında cezai şartı nakden ve defaten ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır.

  BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLDU?

  *Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  *Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
  *Sınav tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak
  *Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak,
  *Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  *Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,
  *Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
  *Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

   

  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı