GeriGündem Tam gün yasa tasarısı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Tam gün yasa tasarısı

TBMM Genel Kurulunda, Üniversite ve sağlık personelinin tam gün çalışmasını öngören kanun tasarının görüşülmesine devam edildi. Hükümetin verdiği önergeye, iktidar ve muhalefetin katılımıyla tasarıya iki madde daha eklendi.

Kızılay'a ait hastane ve tıp merkezlerinde çalışan tabip ve diş tabipleri, istedikleri takdirde çalıştıkları ilde ihtiyaç bulunan sağlık kurumlarında memur statüsünde, diğer personel ise sözleşmeli statüsünde istihdam edilebilecek.

Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünde çalışan memur ve taşra teşkilatında görev yapan sözleşmeli tabiplere ek ödeme yapılmasına imkan sağlandı.

Buna göre, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde çalışan memurlar ile sözleşmeli personelden taşra teşkilatında görev yapan tabipler için en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge yüzde 400'ünü, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan diğer personele de yüzde 200'ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılabilecek.

Ek ödemelerin oranı ile usul ve esasları; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, çalışma süresi, personelin sınıfı, kadro unvanı, derecesi ve atanma biçimi ile personele aylık özlük haklar dışında ilgili mevzuata göre yapılan diğer ilave ödemeler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenecek. Bu ödemelerden damga vergisi hariç başka vergi kesilmeyecek.

KIZILAY'IN HASTANE VE TIP MERKEZLERİ

Türkiye Kızılay Derneğince işletilen hastane ve tıp merkezlerinde çalışanlar, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içerisinde Sağlık Bakanlığı ile Kızılay arasında yapılacak protokolle memur kapsamına alınacak. Bu personelden tabip ve diş tabipleri, istedikleri takdirde, çalıştıkları ilde ihtiyaç bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek.

Tabip ve diş tabibi dışındaki personel ise istedikleri halde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü, Maliye Bakanlığının izniyle, çalıştıkları ildeki sağlık kurum ve kuruluşlarında, bakanlık veya döner sermaye teşkilatı adına vizelenecek pozisyonlarda, sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilecek.

Bu şekilde istihdam edilecek tabip sayısı 180'i, sağlık personeli sayısı 490'u ve diğer personel sayısı 705'i geçemeyecek.

Kadrolu pozisyonlara atanma ve geçirilmede, iş sözleşmeleri askıda bulunanlar, tam zamanlı çalışanlar ile emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilerek çalışanlar dahil, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmamış olanlar dikkate alınacak. Bu işlemler, 6 ay içinde tamamlanacak.

Personele, memur ve sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi nedeniyle iş mevzuatına göre Bakanlık veya Kızılay
tarafından tazminat ödenmeyecek.

Sağlık Bakanlığına devredilecek sağlık kuruluşlarına ait taşınırlardan bakanlıkça devralınacak olanlar ile bunların bedeli, Maliye Bakanlığı temsilcisinin koordinatörlüğünde, bakanlık ve Kızılay temsilcisinden oluşacak 3 kişilik komisyonlar tarafından tespit edilecek. Tespit edilecek tutar, belirlenecek olan sağlık kuruluşlarının döner sermaye gelirinden karşılanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde çalışırken, 26 Mayıs 1999 ile 26 Mayıs 2009 tarihleri arasında
görevinden çekilen, çekilmiş sayılan tabip, uzman tabip ve uzman olanların göreve dönüşlerinde esas olacak bu tarih, önergeyle 26 Mayıs 1995 ile 1 Ocak 2010 olarak genişletildi ve diş tabipleri de kapsama alındı.

Böylece kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde çalışırken, 26 Mayıs 1995 ile 1 Ocak 2010 tarihleri arasında görevinden çekilen, çekilmiş sayılan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve uzman olanlar, kanunun yayımından itibaren 6 ay içinde başvururlarsa, görevden ayrıldıkları ildeki Sağlık Bakanlığına ait kurum ve kuruluşlara açıktan atanabilecek. Bu yerlerde ihtiyaç olmaması halinde, atamalar, ihtiyaç olan yerlere yapılacak.
TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, çalışma süresinin dolması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle