Gündem Haberleri

  TAI Türkiye'nin ilk özgün uydu tasarımı üzerinde çalışıyor

  ANKARA (A.A)
  12.02.2006 - 11:36 | Son Güncelleme:

  TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI), Türkiye'nin ilk özgün uydu tasarımı olan TAISAT üzerinde çalışıyor.

  Kuruluşun yayın organı “TAI'nin Sesi” dergisinde yer alan habere göre, TAI, Kasım 2004'de başladığı Türkiye'nin ilk keşif uydusu projesinde, önemli ilerleme kaydetti.

  İlk yerli tasarım uydu TAISAT, Türkiye sınırları içindeki bölgelerde ve yakın çevresinde, yüksek çözünürlüklü görüntü imkanı sağlayacak. TAISAT, ileriki aşamada başka bölgelerden de yüksek çözünürlüklü görüntü alabilecek.
  Bu amaçla TAI, 2002 yılından itibaren değişik birimler altında yürüttüğü uzay ile uydu faaliyetlerini hızlandırarak, uzay ve uydu teknolojileri alanında gerek uluslararası platformda söz sahibi kuruluşlarda görev yapmış (NASA ve benzeri kuruluşlar) Türk mühendis, gerekse akademik bilgi ve tecrübeye sahip uzmanların katılımıyla bünyesinde Uzay/Uydu Teknolojileri Grubu'nu oluşturdu.

  Kasım 2004'de de Türkiye'nin yakın dönemde ihtiyacı olduğu değerlendirilen 2.5 m çözünürlüklü keşif uydusuna yönelik bir kavramsal tasarım projesi başlattı.

  Projede, uydu sistemi görev hedeflerinin belirlenmesi, uydu sistemi üst seviye gereksinimlerinin belirlenmesi, bu gereksinimlere göre yörünge parametrelerinin belirlenmesi, ağırlık, güç bütçelerinin oluşturulması, görev biçimlerinin tanımlanması, uydu alt sistemleri kavramsal tasarımları, genel hatları ile bir proje takvimi oluşturulması işleri tamamlanmış bulunuyor.

  İLK YERLİ TASARIM KEŞİF GÖZLEM UYDUSU

  TAISAT'ın genel anlamda, kapsama genişliği (uydunun yerde gördüğü dik alan genişliği), 650 km'de 25 km olarak belirtiliyor.

  Operasyon süresi olarak ise uydunun 5 yıl kullanılabileceği ifade ediliyor.
  Doğal çevre koşullarına dayanıklı olarak üretilecek olan TAISAT'ın veri dağıtımı, Türkiye'de bir yer istasyonu ile sağlanacak.

  Görev hedeflerini sağlayan minimum maliyette üretilmesi planlanan TAISAT'ın, Türkiye'nin de ihtiyaçları gözönüne alınarak, en kısa sürede üretim safhasına geçilmesi hedefleniyor.

  UZAY TEKNOLOJİSİNDE ULUSAL İŞBİRLİĞİ

  TAI, uzay teknolojisinde ulusal işbirliğinin gerekliliğini vurguluyor. TAI'ye göre, Türkiye içinde uydu testlerine yönelik kabiliyetler tam olarak olmasa da bir çok kurumda dağınık olarak bulunuyor. Aynı zamanda uydu tasarım ve üretiminde kullanılması gereken yeteneklerin de yurt içinde çeşitli firmalarda bulunduğu, ancak, bu yeteneklerin bir araya getirilmesi ve kullanılabilmesi için bir sanayi kuruluşunun önderliğine ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

  Uydu üretimi başta olmak üzere uzay teknolojisinde, milli uyduların üretimlerinin gerçekleştirilebilmesi ile Türkiye'nin kazanacağı teknolojinin önemi vurgulanırken, koordinasyonu sağlayak olan önder bir kuruluşun, bu teknolojinin kazanılması ile dış pazara açılması ve yurt içinde üretimini gerçekleştirdiği uzaya yönelik parça, ünite, alt sistem ve sistemlerin bu pazarda yer almasının sağlanması görevlerini de üstlenmesi gerektiği kaydediliyor.

  Bütün bu koordinasyonun ve merkezin kurulum maliyetinin ilk etapta yüksek olacağının bilindiği belirtilirken, böyle bir merkez bir kez oluşturulduğunda ve koordinasyon başarıya ulaştığında, bundan sonraki uydularda maliyetin gittikçe düşeceğinin göz önünde bulundurulması gerektiği ifade ediliyor.

  TAI'nin tespitine göre, böyle bir teknolojiye ihtiyaç duyan Türkiye gibi bir ülkenin bu yatırımı yapması zorunluluğu bulunurken, bu yatırımın gecikmemesinin Türkiye için önem arz ettiği vurgulanıyor.

  TAI'DEN, TÜRK UZAY TEKNOLOJİSİ İÇİN ÖNERİLER

  TAI, zaman geçirilmeksizin Türk Uzay Kurumu'nun kurulmasını öneriyor. Bu konuda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın başlattığı ve geniş katılımlı bir çaba ile hazırlanan yasa taslağının bir an önce yasalaşmasının Türkiye için önemli kazanım olacağı vurgulanıyor.

  Türk Uzay Kurumu kurulduğunda, Başbakanlığa bağlı olarak çalışacak bağımsız bir organizasyon yapısı olarak öngörüldüğü de ifade ediliyor.

  Uydu üretimi aşamalarında ise, uzaktan algılama, haberleşme uyduları ve araştırma uydularının öncelikli üç alan olabileceğine dikkat çekiliyor.

  Uydu fırlatma sistemlerinin (roket teknolojisi) paralelde veya ikinci planda ele alınabilceği belirtiliyor.
  TAI'nin, Türkiye'nin uzay teknolojisinin geliştirilmesi konusundaki diğer önerileri ise şöyle sıralanıyor:
  “Uzay konusunda yetenek kazanmış olan ülkeler ile aradaki farkı süratle kapatmak için uluslararası işbirlikleri derhal tesis edilmeli ve bu konuda teknolojisini aşırı koruma altında tutan ülkeler sistem tedarikçisi olarak destek sağlamalıdır.

  Asli görevi ülkemizde Havacılık ve Uzay Sanayisini geliştirmek olan TAI, böyle bir yapılanmada asli sorumluluğun verileceği ideal mükemmeliyet merkezi olma konumundadır. Bu nedenle de, örneğin önemli yatırım gerektiren uydu test ve entegrasyon tesisi gibi altyapılar TAI'de kurulmalı ve kendi çalışmalarına ilaveten ilgili tüm endüstrinin hizmetine sunulmalıdır. Coğrafi olarak ülkemizden çok uzak olsa dahi, siyasi yönden ilişkilerimizin iyi olduğu ülkelerle her iki tarafın uydu yeteneklerinin paylaşılması, son derece maliyet etkin çözümler olarak görülmektedir.

  TAISAT, UZAY PROJELERİNİN İLK AŞAMASI OLACAK

  Uydu projeleri, Türkiye'nin uzay çalışmalarında başlangıç olarak görüldüğü belirtilirken, TAI'nin, kavramsal tasarımını tamamladığı bu uyduda edindiği bilgi birikimini, geçmişteki havacılık projelerinden edindiği tecrübe ile birleştirerek, Türkiye'de milli olarak üretilmesi hedeflenen uydularda kullanmayı hedeflediği kaydediliyor.
  TAISAT'ın, uydu yapısal tasarım kriterleri ve uzay ortamının uydu yapısına etkileri göz önüne alınarak yapı kavramsal tasarımının gerçekleştirildiği belirtiliyor.

  TAISAT projesinde ilk aşamada, TAISAT uydu yapısını hacim, kütle ve dayanım açısından etkileyen unsurlar belirlenerek temel yapı gereksinimleri çıkarıldı. İlk olarak kübik yapıda bir uydu tasarımına gidilmiş olup, devamında, güneş panellerinin de olduğu altıgen kesitli yapı seçildi.

  Sonuç olarak TAISAT uydusunun görev gereksinimleri göz önünde bulundurularak, en hafif, en ucuz, en dayanıklı ve en kullanışlı olan yapıya karar verildi.

  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı