Gündem Haberleri

  Tabuttaki bayrağa tepki ve soru

  Hürriyet Haber
  22.09.2005 - 01:54 | Son Güncelleme:

  İçişleri Bakanlığı, uyuşturucudan ölen Ata Türk’ün tabutuna Türk bayrağı örtülmesi konusunda soruşturma başlattı.

  Annesi ile katýldýðý ‘Gelinim Olur musun?’ adlý TV programýnda meþhur olan ve yüksek dozda uyuþturucudan ölen Ata Türk adlý vatandaþýn tabutuna Türk Bayraðý örtülmesiyle ilgili olarak Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan soruþturma baþlatýldý. Uyuþturucudan ölen birinin tabutuna bayrak örtülmesi büyük tepki uyandýrmýþtý.

  ÝÇÝÞLERÝ Bakanlýðý, yüksek dozda uyuþturucudan ölen Ata Türk adlý vatandaþýn tabutuna Türk Bayraðý örtülmesiyle ilgili olarak soruþturma baþlatýldýðýný açýkladý.

  Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamada, ‘Adana’da vefat eden ve katýldýðý bir televizyon programý nedeniyle kamuoyunda tanýnan Ata Türk isimli vatandaþýn Ýstanbul Fatih Camii’ndeki cenaze töreninde yakýnlarýnýn tabuta yeþil cenaze örtüsünün üzerine Türk Bayraðý örtmelerinin tespiti üzerine, Ýstanbul Valiliði’nce dün 2896 sayýlý Türk Bayraðý Kanunu ve 18697 sayýlý Türk Bayraðý Tüzüðü’ne muhalefetten soruþturma baþlatýldýðýný ve gerekli yasal iþlemin yapýldýðý’ belirtildi.

  Açýklamada, Türk Bayraðý Kanunu ve Türk Bayraðý Tüzüðü’ne göre, kimlerin cenaze törenlerinde tabutlarýna Türk Bayraðý örtüleceðinin hükme baðlandýðý hatýrlatýldý.

  ‘Gelinim Olur musun?’ adlý TV programýnda kaynana adayý olarak meþhur olan Ata Türk’ün annesi Semra Yücel de uyuþturucudan ölen oðlunu ‘Þehit’ diye nitelemiþti.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı