Gündem Haberleri

  Sulak alanlara koruma

  Hürriyet Haber
  30.01.2002 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Çevre Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmeliğe göre 8 hektardan büyük doğal sulak alanlar artık doldurulamayacak ve kurutulamayacak. Bakanlığın görüşü olmaksızın kum ve çakıl alınamayacak. Nadir veya nesli tehlikede bulunan bitki türleri ilgili bakanlıkların görüşü olmadan sökülemeyecek, hayvan türleri toplanamayacak.Çevre Bakanlığı tarafından, sulak alanların korunması, geliştirilmesi, bu konuda görevli kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon esaslarının belirlenmesi amacıyla ''Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği'' hazırlandı. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, sulak alanların kirletilmemesi, doğal yapılarının ve ekolojik karakterlerinin korunması esas olacak. Her türlü arazi ve su kullanım planlamalarında, sulak alanların işlev ve değerlerinin korunması sağlanacak. Sulak alanlarda biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi için gerekli önlemler alınacak. Sulak alanların akılcı kullanımı ile uyumlu, korunmalarına ve geliştirilmelerine katkı sağlayacak faaliyetler desteklenecek ve teşvik edilecek. Ekolojik karakteri bozulmuş sulak alanların rehabilitasyonu sağlanacak. Kurutulmuş sulak alanların geri kazanımına çalışılırken, uygun sulak alanlarda su kuşları populasyonlarının artırılması için çaba gösterilecek. KURUTMA VE DOLDURMAYönetmeliğe göre, 8 hektardan daha büyük doğal sulak alanlar doldurulamayacak ve kurutulamayacak, daha küçük doğal sulak alanların kurutulması ve doldurulması ise Bakanlığın iznine tabi olacak. Doğal nitelikli sulak alanların ekolojik karakterini ve fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyecek ölçüde su alınamayacak ve sistemi besleyen akarsular ile diğer yüzey suların yönleri değiştirilemeyecek. Bu faaliyetler için planlama aşamasında Bakanlığınuygun görüşü alınacak. KUM ALIMI, SAZ KESİMİYönetmelikle, sulak alan koruma bölgelerinden Bakanlığın uygun görüşü olmaksızın kul ve çakıl alınması da yasaklandı. Buna göre kumulların doğal yapıları da bozulmayacak. Ayrıca, sulak alan bölgelerinde turba (binlerce yıl çürüyerek tabakalaşmış bitkilerden oluşmuş bir çeşit kömürdür) çıkarılması için arama ve işletme ruhsatı alınmadan önce Bakanlığın uygun görüşü alınacak. Sulak alan koruma bölgelerinde, kuşların kuluçka alanlarını bozmamak kaydıyla her yıl Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde, kara tarafından su kesimine doğru ve bütün saz alanının yüzde 30'unu geçmeyecek şekilde saz kesimi yapılabilecek. Sulak alan koruma bölgelerinde saz yakılmasını da yasaklayan yönetmeliğe göre, her bir sulak alan için saz kesilecek alanlar ve kesilecek saz miktarı, ilgili kuruluşların görüleri alınarak Bakanlıkça tespit edilecek. Mutlak koruma bölgelerinde ise saz kesimi yapılamayacak. YABANİ BİTKİ VE HAYVAN TÜRLERİNİN TOPLANMASIYönetmeliğe göre, tampon bölge dışındaki sulak alan koruma bölgelerinde nadir, nesli tehlikede veya tehlikeye düşebilecek doğal bitki türleri ilgili bakanlıkların yanı sıra Bakanlığın uygun görüşü alınmadan kesilemeyecek veya sökülemeyecek, hayvan türleri ise toplanamayacak. Yönetmelik kapsamına giren alanlarda yabani hayvanların yumurtalarının toplanması ve yuvalarının bozulması ise yasak olacak. Doğal sulak alanlara hangi amaçla olursa olsun bilimsel araştırma yapılmadan ve Bakanlığın uygun görüşü alınmadan yabancı türler atılamayacak ve bırakılamayacak. Geçmişte atılmış ve bilimsel araştırmalar sonucunda sulak alan ekosisteminde ciddi olumsuzluklar yarattığı tespit edilen yabancı türlerin alandan uzaklaştırılması, bu mümkün olmuyorsa populasyonlarının kontrol edilmesi, ilgili bakanlıklarca sağlanacak. Ayrıca, sulak alan koruma bölgelerinde, kuşların barınması ve üremesi için yeni habitatlar oluşturmak amacıyla ağaçlandırmalar yapılabilecek. ATIK SU DEŞARJI Yönetmelik, sulak alanlara ve sulak alanları besleyen tüm sulara veya sisteme bağlantılı kuru derelere hiçbir surette arıtılmamış evselve endüstriyel atık su verilmesini de yasakladı. Düzenlemeye göre, sulak alan koruma bölgelerine çöp, moloz, hafriyat, dip tarama ve proses artığı çamurlar dökülemeyecek. Ayrıca bakanlığın uygun görüşü alınmadan dip taraması yapılamayacak ve dip çamuru çıkarılamayacak. KORUMA BÖLGELERİNİN TESPİTİ Yönetmeliğe göre, sulak alanlara ait mutlak koruma bölgeleri, sulak alan bölgeleri, ekolojik etkilenme bölgeleri ve tampon bölgeler,Bakanlığın koordinasyonunda Komisyon tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşların uzmanlarınca arazide yapılan inceleme ve değerlendirmelerle belirlenecek. Mutlak koruma bölgelerinde, bilimsel ve koruma amaçlı faaliyetler izne tabi olurken, kuşların üreme döneminde alanda su ürünleri istihsali yapılamayacak ve hayvan otlatılamayacak. Bu alanlar gerekli görülürse çitle çevrilebilecek. Sulak alan bölgelerinde ise mevcut arazi kullanımı dışında yeni tarımsal alanlar açılamayacak, ağaç kesimi yapılamayacak. Ancak, kuş gözlem kuleleri ve gözlemevleri, eğitim, sportif, bilimsel ve koruma amaçlı binalar ile madensel tuzların çıkarılması, su ürünleri istihsali, içme, kullanma ve sulama suyu projelerine ait zorunlu tesisler, seyir amaçlı yaya yolları yapılabilecek. Ayrıca madensel tuzçıkarımı, su ürünleri istihsaline ve hayvan otlatmaya da izin verilecek. Yönetmeliğe göre, uluslararası sulak alanlar hakkındaki Ramsar sözleşmesine uygun olarak, uluslararası öneme sahip sulak alanlardan Ramsar Listesi'ne dahil edilecek alanlar, komisyon tarafından belirlenecek. Ayrıca, sulak alan politika ve stratejilerini belirlemek ve diğer konuları değerlendirmek üzere, Çevre Bakanlığı Müsteşarı'nın başkanlığında ilgili genel müdürün katılımıyla Ulusal Sulak Alan Komisyonu oluşturulacak. Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca idari para cezası uygulanacak.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı