GeriGündem SSK'lıya en fazla 5 günlük ilaç yazılacak
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

SSK'lıya en fazla 5 günlük ilaç yazılacak


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilaçta yaşanan sıkıntının giderilmesi ve israfın önlenmesi amacıyla Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Başkanlığı'nın 2001 yılı ilaç listesi ve uygulama talimatını belirledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, ''2001 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Buna göre,

 • Ayakta yapılan tedavilerde reçetelere en fazla 4 kalemi ve 5 günlük tedavi dozunu aşmayacak şekilde ilaç yazılacak. İlacın 5 günlük tedavi dozunu belirlemek üzere reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu da belirtilecek. İlacın piyasada bulunan en küçük ambalajı, 5 günlük tedavi dozundan fazla ise bu ilaç bir kutu olarak verilecek.

 • Kurum dışı sağlık tesislerinde yatarak tedavi edilen hastalar için gerekli olan ve bu hastane eczanesinde bulunmayan ilaçlar, en fazla 5 günlük tedavi dozunu geçemeyecek şekilde reçeteye yazılabilecek.

 • Bu reçetelerde mutlak surette günlük tedavi dozu yazılacak, 5 günlük tedavi dozunu aşan ilaç kesinlikle kurum eczanesi veya anlaşmalı eczane tarafından verilmeyecek.

 • 'Katkı Payı Alınmayacak İlaçlar Listesi'nde yer alan hastalıklarda en fazla 2 aylık, sözkonusu listede ismi bulunmamakla birlikte, tedaviyi yapan tabip tarafından tedavinin 5 günü aşan sürede devam edeceğine karar verilen hastalıklarda kullanılacak ilaçlar ise teşhis ve tedavi süresi, tabibin el yazısı ile reçetede belirtilmek koşuluyla en fazla 1 aylık doza kadar yazılabilecek. Katkı payı alınmayacak hastalıklar listesinde bulunan hastalıklarda rapora istinaden bir reçetede 4 kalem sınırlaması bulunmuyor.

 • Sigortalılara kolaylık sağlanması bakımından, ''Katkı Payı Alınmayacak İlaçlar Listesi''nde yer alan ilaçlar, bu konuda sigortalı için kurum sağlık tesisi tarafından düzenlenmiş olan Sağlık Kurulu raporuna dayanılarak, kurumda görevli diğer tabiplerce de reçeteye yazılabilecek.

 • Katkı payı alınmayacak hastalıklar için düzenlenecek raporlarda, mutlak surette hastalığın teşhisi, kısaltma yapılmadan açık olarak yazılacak, kullanacağı ilaçlar etkin madde olarak belirtilecek, ayrıca''Katkı Payı Alınmayacak İlaçlar Listesi''nde dahil olduğu bölümün numarası ve adı yazılacak.

 • Bu tür ilaçlar mutlaka raporun aslının arkasına tabip tarafından yazılacak, kurum eczanesinden veya anlaşmalıeczaneden ilaç verilirken rapor aslının arkasına yazılıp yazılmadığı kontrol edilecek.

 • Hayati önem taşıyan kuduz, hepatit-B, tetanoz aşılarından katkı payı alınmaması için ayrıca sağlık kurulu raporu düzenlenmeyecek, yalnızca ilgili tabipçe reçeteye yazılacak, ayrıca aşının uygulanma nedeni tabibin el yazısı ile reçetede belirtilecek. Bu koşullara uyulmadan düzenlenmiş reçeteler, kurum eczanelerine geldiğinde dördüncü kalemden sonraki ve 5 günlük dozu aşan ilaçlar verilmeyecek. Anlaşmalı eczanelerde de sigortalılara ait reçetelerin karşılanması sırasında bu koşullara aynen uyulacak.

 • Şahsi tedavi için yurtdışından getirilecek ilaçlar, reçeteye 6 aylık doza kadar yazılabilecek. Ancak bu ilaçların tamamı hastaya verilmeyecek, ilacın ambalajı, tedavi şekli gözönüne alınarak uygun miktarlarda bölünerek verilecek.

  AŞILAR

  Uygulama talimatına göre, grip, kızamık, kabakulak gibi koruyucu nitelikteki aşılar liste dışı olup kurum tarafından karşılanmayacak.
  Tedavi edici içerikli olan ve hastalığın ölümcül sonuç doğurması nedeniyle kullanımında mutlak zorunluluk bulunan aşıların kullanım esasları da belirlendi.

  Buna göre,

 • Aşılanması düşünülen hastalar en az 1 yıl kurum sağlık tesisinde çocuk, kulak-burun-boğaz, göğüs hastalıkları veya bulunmaması durumunda dahiliye uzmanınca izlenecek ve bu süre içinde medikal tedavi alacak.

 • Hastayı izleyen hekim, hasta için bir dosya açacak ve tedavi ile ilgili tüm bilgiler bu dosyada toplanacak. Bu süre sonunda aşıya başlanması düşünülüyorsa, hasta kesinlikle kurum dışı sağlık tesislerine gönderilmeyecek, dosyası ile birlikte genel müdürlük tarafından belirlenecek bir diğer uzman tabibe devredilecek.

 • Aşı uygulamasına başlanması konusundaki kıstaslar çerçevesinde de çocuk hastalar için sadece doğal alerjenlere karşı duyarlılığı olan ''bronşiyal astım, alerjik rinit ve arı venom alerjisi'' tanılarında aşı tedavisi uygulanabilecek. Tedavi için hastanın 3 yaşın üzerinde olması gerekecek.

 • Bronşiyal astım tanısı olan hastalarda 7 yaş üzerindekilerin solunum fonksiyon tespiti yapılarak, bulunan değerin o yaş için beklenen değerin yüzde 70'inden düşük olmaması ve hastanın başka kronik ve sistemik başka bir hastalığı olmaması gerekecek.

 • Erişkin hastalarda aşı uygulaması ise kurumun yetkili birimince hazırlanacak rapor ve tedavi şemasına göre, hastanın bulunduğu ildeki uygun bir kurum sağlık tesisinde yapılacak. Gerekli olduğu takdirde hastanın aşısı sağlık tesisinden verilecek. Bu talimatın yayımlanmasından önce başlamış bulunan tedaviler başlangıç tarihinden başlayarak 5. yılın sonuna kadar sürdürülecek.

 • Alerji merkezi bulunan kurum sağlık tesislerinde daha ekonomik olması bakımından bir kutu aşının birden fazla hastaya kullanılması mümkün olup, bu şekilde aşılama yapıldığında her doz aşı için alınacakkatkı payı, doktor tarafından hesaplanacak ve hastanın parayı makbuz karşılığı kurum veznesine yatırmasından sonra aşı uygulanacak.

 • Aşı uygulamasından 12 ayda tedaviye cevap alınamazsa tedavi sonlandırılacak. Aşı uygulaması en fazla 5 yıl sürecek ve uygulamalar birim amirliklerince denetlenecek. Bu esaslara uymayan tedaviler sonucu doğacak kurum zararından ilgili uzman tabip ve tabipler sorumluolacak.

 • Hepatit-B aşısı yapılması planlanan kişilere hastalıkla ilgili çeşitli testler yapılacak ve bu testlerden herhangi biri pozitif olan hasta aşılanmayacak. Aşı, kişilere reçete ile verilecek, reçeteler uzman tabipçe düzenlenecek, test sonucu, ayrıca aşı istem nedeni tabibin el yazısı ile belirtilecek.
 • False
  Haber Yorumlarını Göster
  Haber Yorumlarını Gizle