Gündem Haberleri

  'Sözlüde sıfır' tarihe karışıyor

  Hürriyet Haber
  01.01.2002 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilköğretimde öğrencilerin lehine bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılacak değişikliklere ilişkin hazırlanan yönetmelik taslağına göre, öğretmenler artık öğrencilere sözlü notu olarak ‘sıfır’ veremeyecek. Sözlü notunun, öğrencinin aldığı yazılı ve uygulamalı notların aritmetik ortalamasının altında olmaması öngörülüyor.Yönetmelik taslağında, ilköğretimdeki not sistemi, okula devam, izin, kayıt ve diğer konular yeniden düzenlendi.  SÖZLÜ’DE ‘‘SIFIR’’A SONTaslakta, not sistemini düzenlenirken, ‘‘Pekiyi, iyi, orta, geçer ve başarısız’’ şeklinde nitelenen derecelere baz alınacak puanlar yeniden belirlendi. Buna göre, öğrenci başarıları yine 5’li not sistemine göre değerlendirilecek. 81-100 puan arası ‘‘Pekiyi-5’’, 61-80 puan arası ‘‘İyi-4’’, 41-60 puan arası ‘‘Orta-3’’, 21-40 puan arası ‘‘Geçer-2’’, 0-20 puan arası da ‘‘Başarısız-1’’ olarak derecelendirilecek.  Mevcut yönetmelikte, 85-100 puan arası ‘‘Pekiyi’’, 70-84 puan arası ‘‘İyi’’, 55-69 puan arası ‘‘Orta’’, 45-54 puan arası ‘‘Geçer’’, 0-44 puan arası da ‘‘Başarısız’’ sayılıyor.  Sözlü notu, aldıkları yazılı ve uygulamalı notların aritmetik ortalamasının altında olamayacak. Sözlü notu verildiği anda öğrencilere duyurulacak. DERSE DEVAMSIZLIKTaslakta, derslere devam etmeyen öğrencilere ilişkin düzenleme de yer alıyor. Buna göre, ilk derse girdiği halde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencilerin durumu velilerine ‘‘ivedilikle’’ bildirilecek. Bu öğrencilerin derslere devamsızlığı yarım gün sayılacak.  Öğrencilerin izin konularının da düzenlendiği taslakta, özre  bağlı izinlerin devamsızlıktan sayılmayacağı belirtildi. Herhangi bir nedenle okula devam edemeyen ve yasalara göre devamı sağlanan öğrencilerin başarı durumları, en az bir dönem notu almış olmaları kaydıyla devam eden öğrenciler gibi değerlendirilecek. Kaynaştırma eğitimine tabi tutulan, öğrenme yetersizliği olan öğrencilere başarısızlıkları nedeniyle sınıf tekrarı yaptırılmayacak. OKULDAN İLİŞİK KESMETaslakta, çeşitli nedenlerden dolayı zorunlu öğrenim çağı dışına çıkanlarla ilgili düzenleme de yer aldı. Zorunlu öğrenimini süresi içinde tamamlayamayan öğrencilere, öğrenimlerini tamamlamaları için süre tanındı.  Mevcut yönetmelikte, zorunlu öğrenimlerini süresi içinde bitiremeyenlere, ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok 2 öğretim yılı daha okula devamlarına olanak tanınıyor. Taslakta, 2 yıl daha okumasına fırsat verilen öğrencilerden 8. sınıfa geçenlerin okula 1 yıl daha devamlarının sağlanması öngörüldü. Taslağa göre, ara sınıflarda öğrenim çağı dışına çıkan ve 2 yıl uzatma hakkını kullananların ilişiği öğretim yılı sonunda kesilecek.  OKULA GÖNDERİLMEYEN ÇOCUKLARTaslakta, zorunlu öğrenim çağına geldiği halde okula gönderilmeyen çocuklarla ilgili alınacak önlemler de sıralandı. Buna göre, zorunlu öğrenim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış çocukların, yıllık çalışma takviminde belirlenen süreye bakılmaksızın, okula kaydı yapılacak. Okulu bulunmayan, öğrenci yetersizliği nedeniyle okulu kapatılan yerleşim birimlerindeki öğrenciler ile birleştirilmiş sınıfları bulunan okullarda ilk 5 sınıfı tamamlayan taşımalı ilköğretim kapsamına alınamayan zorunlu eğitim çağındaki öğrenciler de yatılı ilköğretim okullarına alınacak.  Bulunduğu ilde yatılı ilköğretim okulu olmayan öğrenciler diğer illerdeki yatılı ilköğretim okullarına yerleştirilecek. Olağanüstü durumlarda ve özel durumu olan öğrencilerin kayıtları makam onayı ile yatılı ilköğretim okullarına yapılacak.  Taslakta, çocukların okula devamını sağlamakla, müfettişler ve mülki amirlerin yanı sıra muhtarların da görevli oldukları hükmüne yer verildi. SINAV ZORUNLULUĞUYönetmelik taslağında, öğrencilerin başarı düzeylerinin ölçülmesi ve eğitim-öğretimde verimlilik düzeyinin artırılması amacıyla genel sınavlar yapılması zorunluluğu da getirildi. 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi derslerinden her yıl Ocak ve Mayıs ayı içinde il genelinde başarı değerlendirme sınavı yapılacak. BLOK DERS YAPILABİLECEKTaslakla, beslenme eğitimi ile kurs ve etüt derslerindeki süreler de açıkça belirlendi. Okullarda gerek duyulduğunda blok ders (iki ders saatinin birleştirilmesi) yapılabilecek.  Teneffüsler eskisi gibi en az 10 dakika olacak beslenme yapılacak teneffüs süresi ise 20 dakika olacak.  Yönetmelik taslağı, Talim ve Terbiye Kurulu’nda görüşüldükten sonra Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun onayına sunulacak.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı