Gündem Haberleri

  Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklik çalışması

  Hürriyet Haber
  01.10.2003 - 10:58 | Son Güncelleme:

  Adalet Bakanlığı, Siyasi Partiler Yasası'nın (SPY) bazı maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören bir çalışma yaptı.

  Adalet Bakanlığı'nca oluşturulan komisyon tarafından, SPY'de yapılması istenilen değişikliklere ilişkin öngörülen düzenlemelerden bazıları şöyle:  
      
     Siyasi partiler tüzel kişiliği sahip kuruluş olmalarının yanı sıra ''sivil toplum'' kuruluşu olarak niteleniyor,  
     Vatandaşlar, siyasi partilere ilçe seçim kurulu aracılığıyla üye olabilecek veya çekilebilecek,  
     Birden fazla siyasi partiye üye olunması durumunda bütün üyelikler değil, son kayıt olunan üyelik dışındaki üyelikler sona erecek,  
     Üyelik kaydı kanunda ve tüzükte gösterilen nedenlerle siyasi partinin il ve ilçe yönetim kurullarınca silinebilecek. Ancak, üye parti içi itiraz yolları kullandıktan sonra mahkemeye başvurabilecek,  
     Siyasi partiler köy ve mahalle teşkilatı da kurabilecek,  
     Siyasi parti sicil kayıtları elektronik ortamda tutulabilecek,  
     Siyasi partiler tüzüklerinde, etik kurulların kurulmasına yer verebilecekler,  
     Siyasi parti genel başkanı, merkez karar yönetim ve icra organı üyeleri ile il başkanları 3 yıl ve en çok birbirini takip eden 3 olağan dönem için seçilebilecek,  
     Milletvekilliği genel ve ara seçimlerinde siyasi partiler adaylarını, o seçim çevresinde siyasi parti seçmen listesinde yer alan bütün üyelerin ilçe seçim kurullarının yönetiminde serbest, eşit, gizli oy açık tasnif esaslarına göre oy kullanacakları ön seçim ile aday adaylığın koymuş olanların arasından tespit edilecek. Mevcut yasaaday belirleme yöntemini parti tüzüğünde belirtileceğini öngörüyor,  
     Siyasi partilere gerçek ve tüzel kişilerin aynı yıl içinde yapacakları bağış miktarı 2 milyar liradan 10 milyar liraya çıkarılıyor,  
     Siyasi partiler ticari faaliyette bulunamayacaklar, kredi ve borçalamayacaklar. Ancak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerden kredili veya ipotek karşılığı mal satın alabilecekler,  
     Siyasa parti yöneticileri devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bağlı kuruluşlarda doğrudan ya da dolayı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarında, kamu yararını çalışan derneklerin ve devletten yardım alan ve vergi muafiyeti olana vakıfları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikaların yönetim ve denetim kurullarında görev alamayacaklar,  
     Siyasi partilerin mali faaliyetleri ile ilgili olarak herhangi bir parti mensubu hakkında hukuk ve ceza davasının açılabilmesi Anayasa Mahkemesi'nin ilgili parti hesaplarını incelemesi sonucunda o konuda tespit ve talepte bulunmasına bağlı olacak, 
     Siyasi partiler Anayasa Mahkemesi'ne sunacakları kesin hesaplarının bir örneğini aynı yıl Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerin birinde ilan edecek,

  DEVLET YARDIMINI HUKUKA AYKIRI KULLANMA
       
     Siyasi partiler, kesin hesaplarını Anayasa Mahkemesi'ne sunmadan önce serbest muhasebeci veya mali müşavire tasdik ettirecek,
     Devlet yardımının hukuku aykırı kullanıldığının tespiti halinde miktar kadar değil, iki katı kadar parti mal varlığı Hazine'ye irad kaydedilecek,  
     Siyasi partilerin sosyal bir sınıfın diğer bir sosyal sınıf üzerinde egemenliği veya zümre egemenliğine yönelik faaliyette bulunamayacaklar ilişkin hüküm ''sınıf veya zümre diktatörlüğü'' olarak değiştirildi,  
     Siyasi partiler Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyette bulunamayacaklar. Ayrıca, tüzük ve programlarının yazımı ve yayım ile her türlü yazışmalarında Türkçe kullanacaklar,  
     SPY'deki parasal değerler her takvim yılı aşından geçerli olmak üzere yeniden değerlendirme oranında artırılacak.
     
  KALDIRILAN HÜKÜMLER
     
  Öneride, SPY'den kaldırılması istenen hükümlerin bazılarının başlıkları da şöyle:  
      
     Komünist, anarşist, faşist, teokratik, nasyonal sosyalist gibi adlarla siyasi parti kurulamayacağı hükmü,  
     Azınlık yaratılmasının önlenmesi,  
     Bölgecilik ve ırkçılık yasağı,  
     Eşitlik ilkesinin korunması,  
     Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yerinin korunması,  
     Siyasi partilerin tüzük, program ve faaliyetleri Anayasa ve bu kanun hükümlerine aykırı olamayacağı,  
     Ön seçime katılan aday adayları mensup oldukları partinin programı, büyük kongresinin ve yetkili merkez organlarının kararları ile partinin seçim bildirisi dışında milli, mahalli yahut mesleki çapta herhangi bir vaatte bulunamayacakları ve Türkçe'den başka dil veyazı kullanamayacakları hükmü,

   Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı devletin tekliği ilkesini değiştirmek amacını güdemezler, bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar.

  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı