Gündem Haberleri

  Sigortada terör düzenlemeleri

  Hürriyet Haber
  11.02.2006 - 11:48 | Son Güncelleme:

  Terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve işletenin sorumlu olmadığı zararlar, “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” teminatı dışında tutulacak.Bununla birlikte, aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri de teminat dışı olacak.

  Devlet Bakanlığı'nın bazı sigorta genel şartlarında değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

  Buna göre, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda, “Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri” ve “dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri” sigorta teminatı dışında kalacak.

  KOLTUK SİGORTASI'NDAKİ DÜZENLEME

  Motorlu taşıtta seyahat eden yolcuları kapsayan, “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası”nda da terörle ilgili değişiklik yapıldı.


  Buna göre sigorta kapsamı dışında kalan hallerde, daha önce ”terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajları” içeren madde, “Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde bulunanların talepleri, aracın terörist eylemlerde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek araca binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler” şeklinde genişletildi.
  Sigorta kapması dışında kalacak hallere, “Dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri” de eklendi.
  Koltuk sigortasında yapılan bir başka değişiklik ile de sigortalının beyan yükümlülüğünü içeren maddesinden, herhangi bir nedenle sigortanın feshedilmesi halinde, sigortacı durumunu, “İl Trafik Müdürlüğü”ne bildirmesi şartı kaldırıldı.

  ÖZEL GÜVENLİK SİGORTASI

  Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan tebliğ ile, daha önce, “Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları” başlığı, “Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları” olarak değiştirildi.

  Ayrıca, bir başka değişiklik ile de sigortanın konusu, ”Sigortacı, sigorta ettiren tarafından, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna istinaden, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında, üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alır” olarak yeniden düzenlendi.

  Düzenleme öncesi sigortanın konusunda, “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna istinaden” cümlesi bulunmuyordu.
  Aynı sigortanın “maddi zarar tazminatı”nı içeren maddesinde değişiklik yapıldı.

  Değişikliğe göre, sigorta, zarara sebebiyet veren olay nedeniyle zarar görenlerin, “taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına” gelebilecek zararları karşılayacak.

  Söz konusu sigortanın ilgili maddesinde yapılan düzenlemeyle de, sigorta teminatı dışında kalan haller kapsayan maddelerden, zarara sebebiyet veren bir olay sonucunda, sağlanan özel güvenlik hizmetinin eksik veya yetersiz olduğu iddiasıyla, sigorta ettirene yöneltilebilecek zarar ve ziyan taleplerini içeren fıkrasına “özel güvenlik görevlilerinin mesleki sorumlulukları nedeniyle, “cümlesi eklendi.

  Ayrıca, sigorta teminatı dışında kalan halleri kapsayan maddeye, ”Manevi tazminat talepleri” fıkrası da eklendi.

  ÖDEMEDE “NAKDEN” ŞARTI KALDIRILDI

  Öte yandan, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda yapılan bir başka değişiklikle de, sigortanın ücretinin tamamının peşin ödenmesinde “nakden” şartı kaldırıldı.

  Ayrıca, Sigorta'nın ilgili maddesinde yapılan değişikliğe göre de sigorta sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan araç işletenini takip edecek. İşleten, sahip olduğu yeni araca ilişkin bilgileri sigortacıya bildirecek.

  Sözleşme süresi içinde işletenin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni işleten için de geçerli olacak. Araç değişikliği nedeniyle yeni bir sigorta yaptırılması durumunda, sigortacının işletenin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı prim gün esasına göre tespit edilecek ve fazlası sigorta ettirene geri verilecek.

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı