Gündem Haberleri

  Sezer'den DGM yasasına onay

  Hürriyet Haber
  12.12.2001 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Cumhurbaşkanı Sezer, çete davalarını DGM kapsamı dışına çıkaran ve daha önce kısmen veto ettiği DGM yasasını onayladı. ÇETE SUÇLARINA DGM'LER BAKMAYACAK4723 sayılı "Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 18.11.1992 Tarihli Ve 3842 Sayılı Kanun İle Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak ve bunlara yardımcı olmak suçlarını DGM'lerin görev alanından çıkarıyor.Yasa, DGM`lerin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) ile Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu`nda bazı değişiklikler yapıyor.Yasa, TCK`nın 313. ve 314. maddelerinde tanımlanan "Cürüm işlemekiçin teşekkül oluşturmak" ve bu teşekküllere mensup kişilere "yardım etmek" suçlarını, DGM`lerin görev alanından çıkarıyor. Bu tür suçlara ağır ceza mahkemeleri bakacak. DGM kapsamına giren suçlarda da CMUK`un 104. maddesindeki tutuklamaya ilişkin şartlar aranacak. Yasa, çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin tanımda yer alan ``zor veya tehdit`` kullanılması ifadesini ``tehdit, baskı, cebir veya şiddet`` olarak değiştiriyor.Yasa, ayrıca, ``şüpheler ve şüphe`` tanımlarının ``belirtiler`` şeklinde düzenlenmesini hükme bağlıyor.Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu`nun 11. maddesini dedeğiştiren yasa, birden fazla DGM bulunan yargı çevrelerinde sadece 1 No`lu DGM`lerin değil diğer DGM`lerin de bu suçlara ilişkin davalara bakmasına olanak sağlıyor.Yasanın Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sonra, TCK`nın 313 ve 314. maddeleri kapsamına giren fiillerle ilgili olarak DGM Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma dosyaları, bulundukları aşamada soruşturmaya devam edilmek ve gereği yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilecek.DGM`lerde görülen dava dosyaları, bulundukları aşamada yargılamaya devam etmek ve sonuçlandırılmak üzere ağır ceza mahkemelerine devredilecek. Temyiz incelemesi için Yargıtay`da bulunan dava dosyaları ise karara bağlandıktan sonra yasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihte davaya bakmaya yetkili DGM`nin bulunduğu yerin yargı çevresindeki ağır ceza mahkemesine verilecek. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak ve bunlara yardımcı olmak suçlarını DGM`lerin görev alanından çıkaran 4723 sayılı ``Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 18.11.1992 Tarihli Ve 3842 Sayılı Kanun İle Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun``u onayladı.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi`nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, Anayasa`nın 89. maddesinin ikinci fıkrasında, Cumhurbaşkanı`nın, yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı yasaları, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte 15 gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi`ne geri göndereceğinin belirtildiği anımsatıldı.Anayasa`nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde de ``kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi`ne geri göndermenin`` Cumhurbaşkanı`nın yasama ile ilgili olan görev ve yetkileri arasında sayıldığı belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:``Sayın Cumhurbaşkanı, Anayasa`da öngörülen bu yetkiye dayanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi`nce 14 Kasım 2001 gününde kabul edilen 4719 sayılı `Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 18.11.1992 Tarihli Ve 3842 Sayılı Kanun İle Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`u (1, 2 ve 3. maddeleri ile geçici 1. maddesi yönünden) yayımlanmasını uygun bulmadığına ilişkin gerekçe ile birlikte yeniden görüşülmek üzere 28 Kasım 2001 gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi`ne geri göndermiştir.Ancak, `Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 18.11.1992 Tarihli Ve 3842 Sayılı Kanun İle Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun` 6 Aralık 2001 gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi`nce aynen kabul edilmiştir.Anayasa`nın 89. maddesinin üçüncü fıkrasının ilk tümcesinde, `Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır` denilmektedir.Bu kural gereğince, 4723 sayılı `Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 18.11.1992 Tarihli Ve 3842 Sayılı Kanun İle Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun` yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.``   
  Etiketler:
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı