Gündem Haberleri

  Sezer Türk-İş heyetini haklı buldu

  Hürriyet Haber
  14.12.2001 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Türk-İş yöneticilerini kabulünde, kimi konularda dile getirilen görüşleri haklı bulduğunu, ancak herhangi bir beyanda bulunmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Dışişleri Başdanışmanı Tacan İldem, Çankaya Köşkü`nde düzenlendiği haftalık basın bilgilendirme toplantısında, bir soru üzerine, Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral`in görüşmeden sonra yaptığı açıklamaların, görüşmenin havasını gayet doğru bir şekilde yansıttığını da belirtti. ÇANKAYA'DAKİ KIBRIS ZİRVESİ Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Tacan İldem, dün Çankaya Köşkü'ndeki Sezer-Denktaş-Ecevit görüşmesiyle de ilgili bilgi verdi. İldem, şunları söyledi: "Türkiye olarak biz, Sayın Denktaş`ın 16 Ocak`ta başlayacak doğrudan görüşmelerin yeni bir süreç olarak Kıbrıs sorunun adil ve kalcı bir çözüme kavuşturulmasında bir dinamik yaratacağı inancıyla bu girişimini desteklemiştik, hala da destekliyoruz. Bizim kanaatimize göre, Sayın Denktaş`ın gerek BM Genel Sekreteri`ne gönderdiği ve BM Belgesi olarak yayınlanan mektubunda yer verdiği görüşler, gerek 4 Aralık buluşmasının açış konuşmasında dile getirdiği hususlar, yeni bir ortaklık temelinde soruna kalcı bir çözüm bulunmasına olanak verecek öğeler içermektedir. Bu, aynı zamanda Sayın Denktaş`ın konuya geleceğe dönük bakış açısıyla yaklaşmakta olduğunu da göstermektedir. Biz 16 Ocak`ta başlayacak olan doğrudan görüşme sürecinin tarafların karşılıklı anlayış ortamı içinde mevcut sorunları çözebilme iradesini göstermelerine bir fırsat yaratacağını değerlendiriyoruz. Ve Sayın Denktaş`a bu yapıcı girişiminde başarılı olması için her türlü desteği verdiğimizi ifade ediyoruz. Dünkü görüşmenin havası da esas olarak bu şekilde özetlenebilir. Zannediyorum, uluslararası toplum da sorunun ancak kendi iç dinamikleri ile çözümlenebileceğini, bu doğrudan görüşmelere başlama kararı ile görmüş bulunmaktadır. Bu itibarla, uluslararası toplum da sorunun taraflarını barış çabalarında, kalıcı çözüme ulaşma çabalarında özendirmekte ve desteklemektedir. Biz Türkiye olarak bu desteği her zaman sürdüreceğiz." İldem, Sezer`in Türk-İş yöneticilerini kabulünde dile getirdiği belirtilen ve tartışma konusu olan kimi sözlerine ilişkin bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Sezer`in günlük programları çerçevesinde toplumun değişik kesimlerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarını da kabul ettiğini anımsattı. SEZER'İN DEMECİ YOKSezer`in bu çerçevede Türk-İş yöneticilerini bu hafta kabul ettiğini kaydeden İldem, şöyle konuştu: "Bu kabul sırasında işçi sendikalarının temsilcileri, temsil ettikleri topluluğu ilgilendiren, Türkiye`nin gündemindeki kimi konulara ilişkin görüşlerini Cumhurbaşkanımız`a sundulGörüşmeden sonra Sayın Meral tarafından yapılan açıklamalar, görüşmenin havasını gayet doğru bir şekilde yansıtmaktadır. Sayın Meral`in dünkü açıklamaları da gerçek durumu en açık biçimde yansıtır niteliktedir. Sivil toplum örgütlerinin bu kabullerde görüşlerini aktarması gayet doğaldır. Sayın Cumhurbaşkanımız, bunları dinlemektedir, Sayın Meral`in açıklamasında belirttiği gibi, görüşlerini haklı bulduğunu da beyan etmişlerdir. Ancak basına yansıdığı gibi, Sayın Cumhurbaşkanımız`ın bir konuşması, bir demeci olmamıştır. O açıklama üzerine belki basına yansıyış biçimidir. NEDEN TEKZİP ETMEDİ?Neden bunu tekzip etmedi? Sayın Cumhurbaşkanımız, basında yeralan haberleri yalanlama, tekzip etme gibi bir uygulamayı pek tercih etmemektedir. Çünkü, Sayın Cumhurbaşkanımızın inancı, basının araştırma, inceleme görevini yapması durumunda doğruların, gerçeklerinkamuoyuna doğru bir şekilde yansıyacağı biçimindedir. Onun için tekzip yolunu seçmemiştir."İldem, bir gazetecinin, "Sayın Sezer, Meclis`i, Hükümeti eleştiriyor. Yolsuzluk konusunda değerlendirmesi var.." şeklinde başlayan sözlerini yarıda keserek, şunları söyledi: "Sanıyorum atıfta bulunduğunuz konuşmanın Sayın Cumhurbaşkanımız`ın bir konuşması olmadığı gerçeğini gözardı ediyorsunuz. Çünkü, Cumhurbaşkanımız`ca yapılmış bir konuşma, bir demeç yoktur.  Türk-İş heyetinin ifade ettiği görüşleri haklı bulması, katılması söz konusudur. Basında yer aldığı şekilde tırnak içinde Cumhurbaşkanımız`a maledilecek bir demeç bulunmamaktadır.Türk-İş heyetinin üyesi Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Sayın Şükran Soner`in bir televizyon programında bazı açıklamaları oldu. O da gerçekleri ayrıntılı olacak şekilde kamuoyunun bilgisine getirmiştir. Bu itibarla, ben, işaret ettiğiniz soruların ayrıntısına girme durumunda değilim."İldem, Sezer`in kabullerdeki konuşmaların aktarılması konusunda bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığının sorulması üzerine de, şunları söyledi: "Bu toplantılar, heyet ile Cumhurbaşkanımız arasında geçmektedir. Heyetlerin kimisi toplantı çıkışında görüşmenin cereyan ediş biçimini basınla paylaşmaktadır. Tabii heyetlerin takdirinde olan bir husustur. Biz Cumhurbaşkanlığı olarak resmi bir açıklama yapmıyoruz. Ama şunun altını çizmek istiyorum: Sayın Meral`in size görüşmenin içeriğini naklediş biçimine herhangi bir itirazı yoktur, Cumhurbaşkanı`nın, gerçekleri yansıttığı kanısı onda da mevcuttur."        DGM YASASI     İldem, Cumhurbaşkanı Sezer`in DGM`lerin görev kapsamını daraltan yasayı Anayasa Mahkemesi`ne götürüp götürmeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtlarken de Anayasa`nın bu konuda 60 günlük bir süreyi öngördüğünü hatırlattı. İldem, "Bu süre içinde Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi`ne gidebilir. Fakat gidip gitmeyeceğini ilişkin şimdiden benim birşey söyleme olanağım bulunmamaktadır" diye konuştu. "Cumhurbaşkanı`nın, Devlet Denetleme Kurulu eliyle Rekabet Kurumu`nda bir inceleme başlattığını duyduk. Başka kuruluşlar da söz konusu mu?" sorusunu ise İldem, "Devlet Denetleme Kurulu`nun yetkileri arasındadır, çeşitli kuruluşları denetleme ve inceleme görevi. Bunu olağan bir denetim olarak görmek lazım. Nitekim Rekabet Kurumu`na da önceden bilgi verilip, randevu alınarak gidilmiş ve çalışmalar başlatılmıştır. Olağanüstü bir niteliği olduğunu zannetmiyorum" şeklinde yanıtladı. Cumhurbaşkanı Sezer`e atfen basında yer alan sözlere tepkilerin olduğunun belirtilmesi üzerine de İldem, şöyle konuştu: "Ben tek tek eleştirileri yanıtlamaya girişmeyeceğim. Cumhurbaşkanımız`ın Anayasa`da sayılmış olan yetkileri vardır. Cumhurbaşkanımız`ın göreve başlarken içtiği bir ant vardır. Bunun içeriğine de bakıldığında Cumhurbaşkanımız Anayasa`nın kendisine tanıdığı yetkiler içinde kalmak suretiyle devletin başı olarak görevini yürütmektedir. Esasen, eleştiri konusu yapılabilecek pekçok alandaki görüşlerini daha önce de değişik vesilelerle Sayın Cumhurbaşkanımız dile getirmiştir. Hatta TBMM açış konuşmasında da pek çok gözlemini Yüce Meclisimiz`in üyeleriyle paylaşmıştır."
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı