GeriGündem Sefer görev emri nedir? Seferberlik hangi şartlarda uygulanır?
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Sefer görev emri nedir? Seferberlik hangi şartlarda uygulanır?

Sefer görev emri nedir? Seferberlik hangi şartlarda uygulanır?

Sefer görev emri ve Seferberlik şartları internette vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden de detaylı olarak bilgilendirilen konu hakkında ayrıca vatandaşlarımız merak ettikleri sefer görev emri sorgulama işlemlerini e-devlet adresinden yapabiliyorlar

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel amacı ve görevleri; Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refahı, huzur ve mutluluğunu sağlamaktır. Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı hâldir.

Bu maksatla, MSB.lığınca; Personel, Araç, Mal ve Hizmet kaynakları hakkında Silahlı Kuvvetler için gerekli bilgiler sağlanır ve ihtiyaçların yerinde , zamanında , yeterli ve sürekli olarak karşılanması için gerekli görülen tedbirler alınır.

Seferberliğin ilanı, radyo, televizyon, posta, telefon ve her türlü yayın araçlarıyla duyurulur. Bu duyurular yükümlüler için tebliğ yerine geçer. Seferberliğin ilanıyla birlikte;

1. Ellerinde sefer görev emri olanlar, kendi imkânları ile veya en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına müracaat ederek, 48 saat içerisinde, sefer görev emirlerinde yazan il / ilçeye gitmek zorundadırlar. Verilen sefer görev emrinde bilet bölümü bulunmaktadır. Bu bilet bölümü, gidilecek güzergâhta seyreden ya da otobüs terminallerinde bulunan araç sürücülerine gösterildiğinde doldurulup imzalanarak verildiğinde araç sürücüleri, yasa gereği hiçbir ücret talep etmeden öncelikle sefer görev emirli personeli aracına alması gerekmektedir.

2. Yedek personel yanlarına sefer görev emri, nüfus cüzdanı, künye levhası ile varsa askeri sürücü belgesini alırlar. Sefer görevli yedek personel, sefer görevinin bulunduğu il / ilçede otogar, tren garı, hava alanı vb. yerlerde karşılanarak görev yapacakları birlik/kuruma gönderileceklerdir. Seferberlik ve savaş halinde katılacağı birliği bulamayanlar, en yakın askeri birlik ve kuruma başvururlar.

3. Askerlik hizmetinizi yaptıktan sonra bir daha silahaltına alınmanızı engelleyecek şekilde sağlık durumunuz bozulmuşsa, en yakın Askerlik Şubesine müracaat ederek, Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili Sağlık Kurullarına sevkinizi yaptırabilirsiniz. Sefer görevinizin iptal edilebilmesi için alınan sağlık raporunun yedek subay ve yedek astsubaylar için “TSK’de Görev yapamaz”, Yedek Erbaş ve Erler için “ Askerliğe Elverişli Değildir.”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir.”, Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz.” kararlı olması gerekmektedir.

 SEFERBERLİK SORGULAMA İŞLEMİ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

1. Sefer Görev Emrinin Verilmesi

Muvazzaflık hizmetini tamamlamış yasal yaş sınırı içindeki yedek personele TSK’nin ihtiyacını karşılamak üzere Sefer Görev Emri verilmektedir.

2. Sefer Görev Emrinin Kaldırılması

a. Yerine başka bir yükümlünün sefer tertibine alınmasıyla sefer tertibinden çıkarılanların,

b. Ölenlerin,

c. Ertelenenlerin,

ç. Askerliğe elverişsiz hale gelenlerin,

d. Barış döneminde yukarı haddi bir yıldan çok, seferberlik ve savaş halinde ağır hapis veya aşağı haddi beş yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılanların,

e. Seferberlik ve savaş hallerinde bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanların,

f. Birden fazla tabiiyetli yükümlülerin (Barış döneminde),

g. Yasal yaş sınırına çıkarılanların Sefer Görev Emirleri kaldırılmaktadır.

Seferberlik Tarihçesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısı ve ASAL sistemindeki değişim ve gelişmelere paralel olarak 1839, 1879 ve 1928 yıllarında çok büyük değişimler geçiren seferberlik sistemi, 1983 yılında kabul edilen 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hâli Kanunu ile yeni bir değişime daha uğramış, 1990 yılında yayımlanan Seferberlik ve Savaş Hâli Tüzüğü ile de bugünkü şeklini almıştır.

Yürürlükte olan mevzuata göre seferberlik, ülke ve millet olarak devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.

Seferber olma faaliyetleri konusunda TSK ile ilgili faaliyetlerde MSB, TSK’nin görev alanı dışında kalan faaliyetlerde MGK Gn.Sek.liği, bu faaliyetlerin ortaklaşa yürütülmesinde cumhurbaşkanlığı koordinatör makam olarak görevlendirilmiştir.

Kaynağı tespit etmek, kaynağın ihtiyaca tahsisini ve sefer görevlendirmelerini yapmak, sefer görev emrinin tebliğ işlemlerini takip ve koordine etmek Milli Savunma Bakanlığının görev ve sorumluluğundadır. Bu amaçla, Seferberlik Dairesi Başkanlığı, 08 Temmuz 1991 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde Müsteşar Yardımcılığına bağlı Müstakil Daire olarak teşkil edilmiştir. 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Askeralma Genel Müdürlüğü bünyesinde görevine devam etmektedir.

Barış zamanı:

Savaş hâlinin kaldırılmasından yeni bir savaş hâli ilanına kadar geçen zamandır.

Savaş hâli:

Savaş ilânına karar verilmesinden bu hâlin kaldırıldığının ilân edilmesine kadar devam eden süre içinde hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı durumdur.

Seferberlik Hâli:

Seferberlik uygulamasının başladığı gün ve saatten, kaldırıldığı güne kadar devam eden durumdur.

Seferberliğin İlânı:

Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini işten ve dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması hallerinde, Cumhurbaşkanı genel veya kısmî seferberlik ilânına karar verir.

Personel Seferberliği:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak ve savaş süresince istenilen seviyeyi muhafaza etmek üzere barışta yapılan hazırlıkların olağan üstü bir durumda uygulanmasıdır.

Erteleme:

Seferberlik ve savaş hallerinde Türk Silahlı Kuvvetlerini destekleyen millî harp gücünü ve genel hayatı olumsuz yönde etkilememesi amacıyla kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını aksatmadan sürdürmesi için, bu yerlerde çalışan bazı personelin silah altına alınmasının veya lojistik yükümlülük uygulanmasının geçici olarak geri bırakılmasıdır.

Lojistik Seferberlik:

Silahlı kuvvetlerin seferberlik ve savaş halinde araç, harp sanayi, mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kaynakların tespiti, ihtiyaç ve tahsislerin planlanmasına yönelik gerekli hazırlıkların barıştan itibaren yapılmasıdır.

Araç ve İş Makinesi Seferberliği:

Seferberlik ve savaş hâline ilişkin olarak her türlü kara, deniz, suyolu ve hava araçlarının tespiti, tahsisi, planlarının yapılması ve bu hallerde uygulamaya konulması ile tatbikatlarda denenmesi halinin tümüdür.

Mal ve Hizmet Seferberliği:

Seferberlik ve savaş hâline ilişkin olarak mal ve hizmet ihtiyaçları ile özel nakliyat ve özel inşaat firmalarının tespiti, kaynakların tespiti ve tahsisi, protokollerin düzenlenmesi, planlamaların yapılması, ve bu hallerde uygulamaya konulması ile plan konusu hususların tatbikatlarda denenmesi faaliyetinin tümüdür.

Harp Sanayi Faaliyeti:

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç duyacağı her türlü harp sanayi ürünü olan silah, mühimmat, araç, gereç, teçhizat malzeme ve yedek parçaları ile bunların kullanılmasına ait hizmetlerin milli sanayi kaynak ve üretimleriyle karşılanması için gerekli hazırlıkların barıştan itibaren yapılmasına ilişkin esaslar ve usulleri düzenlemektir.

Sefer Görev Emri (SGE):

Sefer görevi verilen yedek personelin seferberlik ve savaş halinde nereye gideceğini, ne kadar zaman içinde birliğine katılacağını ve katılacağı birliğin kapalı adını bildiren ve kendilerine barışta verilen bir belgedir. Yedek personele; sınıf, rütbe, branş ve ihtisas kod numarası esas alınarak muvazzaflık döneminde yetiştirildiği görevlere uygun sefer görevi verilir.

Sefer görev emri nedir Seferberlik hangi şartlarda uygulanır

 

Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle