Gündem Haberleri

  Sayıştay Kanunu'na kısmi iptal istemi

  A.A
  18.12.2009 - 16:09 | Son Güncelleme:

  CHP, 5924 sayılı Sayıştay Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

  CHP, dava dilekçesinde, söz konusu kanunun 1. maddesi ile değiştirilen 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 9. maddesinin 5. fıkrasında yer alan “üç katına kadar aday” ibaresi, 6. fıkrasındaki “Bunun dışında mülakat ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz” cümlesi ile yasanın 2. maddesi ile 832 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 11. maddenin 1 ve 2. fıkralarının Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etti.

  Dilekçede, mülakata üç kat aday çağrılmasının yazılı sınavda en yüksek puan alanların aleyhine olacağı ve yazılı sınavın etkisini azaltacağı öne sürülerek, “Bilgiye, ehil olmaya ve liyakata dayalı bir sınav yapma yerine, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olmayan başkaca subjektif değerlendirmelere dayalı olarak bir seçim yapmanın önü açılmıştır” denildi.

  İptali istenen ibarenin, yazılı sınavın nesnel sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, idarenin takdir yetkisinin kullanılmasında öznel nedenlerin etkili olmasına yol açacağı öne sürülerek, düzenlemenin kamu yararını içermediği, yazılı sınavda daha az başarılı olanlar lehine bir durum yarattığı için Anayasa'nın 2 ve 10. maddelerine aykırı olduğu belirtildi.

  Dava dilekçesinde, aynı yasanın 9. maddesinin 6. fıkrasında yer alan “Bunun dışında mülakat ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz” hükmünün de adayların mülakatta verdikleri yanıtların sesli ve görüntülü kayıt altına alınmasını engellediği ve hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvencenin dışlandığı öne sürüldü.

  İptali istenen “Bunun dışında mülakat ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz” ibaresinin, yargısal denetim yapılmasını ortadan kaldıracak bir nitelik taşıdığı öne sürülen dilekçede, bu ibarenin de Anayasa'nın 10. maddesinde yer alan “kanun önünde eşitlik” ilkesine aykırı olduğu iddia edildi.

  CHP ayrıca, 5924 Sayılı Sayıştay Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2. maddesi ile 832 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 11. maddenin 1 ve 2. fıkralarının da Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürerek, bu hükümlerin de iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını talep etti.

  KANUN, SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCILIĞI SINAVINI DÜZENLİYOR

  Sayıştay Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Sayıştay denetçi yardımcılığı sınav usul ve atamalarını düzenliyor. Yasaya göre, denetçi yardımcılığında adaylar, eleme, yazılı ve mülakat olmak üzere üç sınava tabi tutulacak. Eleme ve yazılı sınavları, Sayıştay Başkanlığı ile imzalanacak protokole göre ÖSYM tarafından yapılacak.
  Eleme sınavı; alan bilgisi, genel kültür ve genel yetenek sorularından oluşacak, test usulüne göre yapılacak. Eleme sınavı sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlayarak sınav ilanında belirtilen kadronun 5 katına kadar aday yazılı sınava çağrılacak.

  Yazılı sınavda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlayarak eleme sınavı ilanında belirtilen kadronun 3 katına kadar aday mülakata katılabilecek.

  Mülakatta adaylar; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden 20'şer puan üzerinden değerlendirilecek. Verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecek. Bunun dışında mülakatla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacak.

  Mülakatta başarılı sayılmak için komisyon başkanı ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.

  Giriş sınav sonuç listesi, eleme sınav puanı ve yazılı sınav puanı ile mülakat puanının aritmetik ortalaması tespit edilerek, en yüksek puan alandan başlamak üzere hazırlanacak.

  Denetçi yardımcılarının mesleki eğitim ve staj süresi en az 2, en çok 3 yıl olacak.

  2-6 Şubat 2009 tarihleri arasında yapılan denetçi yardımcısı adaylığı sözlü sınavında başarısız sayılanlar, mülakata alınacak. Mülakatta başarılı olmak için gerekli 70 puan şartı, bu mülakatta 50 olarak uygulanacak. Bu tarihler arasında yapılan sınav sonucuna göre atananların, sınav sonucuna ilişkin hakları saklı olacak. Bu adayların eğitimleri ve stajları kaldığı yerden devam edecek.

   

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı