GeriGündem Sağlıkta tek çatı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Sağlıkta tek çatı

Sağlıkta tek çatı

RESMİ Gazete’de yayımlanan 693 ve 694 sayılı KHK’lar ile sağlık, spor, eğitim ve yargı alanında önemli değişiklikler yapıldı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı’nda yeniden tek çatı dönemi başladı. Halk Sağlığı Kurumu ve Kamu Hastaneleri Kurumu, Başkanlık düzeyinden Genel Müdürlük seviyesine indirildi. Bakanlık yetkilileri buradaki en önemli amacın bürokrasiyi azaltmak ve verimlilik olduğunu belirtti. KHK’ya göre aile hekimleri, her yıl Bakanlıkça uygun görülmek şartıyla 72 yaşına kadar çalışabilecek. Diğer düzenlemeler de özetle şöyle:

BAHİSÇİYE TELEKULAK
Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a aykırı davrananların taşınmazlarına, hak ve alacaklarına el konulabilecek, telefonları dinlenebilecek, bu tip soruşturmalarda örgüt çerçevesinde gizli soruşturmacı görevlendirilebilecek, teknik takip yapılabilecek. TCK’nın 228. maddesinde kumar oynanmasına yer ve imkân sağlanması suçunda da aynı uygulamalara başvurulabilecek.

Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişiye, 500 günden 10 bin güne kadar adli para cezası da verilebilecek.

CUMHURBAŞKANI ONAYI İLE HÜKÜMLÜ TAKASI
Türk vatandaşları hariç olmak üzere, ‘Irkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı nedeniyle cezalandırılmayacağı, onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulmayacağı ya da işkence ve kötü muameleye maruz kalmayacağına ilişkin güvenceler bulunması’ kaydıyla, hükümlü milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanı’nın talebi üzerine Adalet Bakanı’nın teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilecek. Başka bir ülkede tutuklu ya da hükümlü bulunanlar ile takas edilebilecek.

Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin askeri hâkim sınıfından başkan, başsavcı, ikinci başkan, daire başkanı ve üyeleri ile yedek subaylar haricindeki diğer askeri hâkimler, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile diğer adli ve idari yargı mercilerine hâkim veya savcı olarak atanabilecek.

YURTLARA YENİ ŞARTLAR
KHK’ya göre, yurt ve benzeri kurumların kurucularında, kurucu temsilcilerinde ve personelinde aranan şartlara yeni koşullar eklendi. Devlete karşı işlenen suçlar, terör, tecavüz, dolandırıcılık gibi tüm suçlardan ceza almamış olmakla birlikte bu suçlardan dolayı hakkında kovuşturma bulunmaması gerekecek.

Yurt denetimlerinde herhangi bir şekilde mevzuata aykırı işlem ya da usulsüzlük yaptığı tespit edilenlere brüt asgari ücretin iki katı olan 3 bin 554 TL para cezası uygulanacak. Yurt ve tüm öğrencilere barınma hizmeti veren kamu ya da özel tüm kurumlara MEB’den ruhsat alma zorunluluğu getirildi.

Disiplin cezası infaz edilen, bazı suçlardan hükümlüler, iyi halli olmak kaydıyla cezanın kaldırılması için gereken süre beklenmeden açık cezaevine ayrılabilecek, denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanabilecek.

CMK’daki değişikliğe göre soruşturmacının dava sırasında tanık olarak dinlenmesinin zorunlu olması halinde, duruşmada izleyici olmaksızın veya ses ya da görüntüsü değiştirilerek mahkemece dinlenecek.

LEKELENMEME HAKKI
CMK’da yapılan başka bir düzenleme ile lekelenmeme hakkı getirildi. İhbar ve şikâyet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilecek. Şikâyet edilen kişiye “şüpheli” sıfatı verilemeyecek. Bu fıkra uyarınca yapılan işlemler ve verilen kararlar, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilecek. Bu kayıtlar, ancak savcı, hâkim veya mahkemelerce görülecek.

YURTDIŞINDA AKADEMİK BİRİM
Devlet üniversiteleri, yurtdışında akademik birim ve sosyal tesisler kurabilecek. Türkiye Maarif Vakfı’nın önerisi, YÖK’ün olumlu görüşü ve Bakanlar Kurulu kararıyla yurt dışında akademik birimler ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan sosyal tesisler kurulabilecek. Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı’nın görüşleri alınarak YÖK tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

KAPATILAN DERNEKLER
KHK ile Mavi Derneği (Batman), Kuran Sevenler Derneği (Antalya), Antalya Çağlayan Lisesi Mezunları Derneği, Rojeva Medya gazetesi (Diyarbakır), Gazete Şujin (Diyarbakır) ve Dicle Medya Haber Ajansı (Diyarbakır) kapatıldı. Daha önce yayımlanan KHK’lar ile kapatılan, Radyo 59, Özel Donegen Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi (İstanbul) ile Mahmudiye Sosyal Yardım ve Eğitim Vakfı’nın (Gaziantep) yeniden açılmasına izin verildi.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle