Gündem Haberleri

  RTÜK üyesi Özer Gürbüz, görevinden istifa etti

  Hürriyet İnternet
  21.02.2006 - 10:17 | Son Güncelleme:

  /images/100/0x0/55ea6323f018fbb8f87ca2b2Yaş haddi gerekçesiyle oy kullandığı TRT Genel Müdürü seçimi kararı Cumhurbaşkanı Sezer tarafından veto edilen Özer Gürbüz RTÜK üyeliğinden istifa etti. Danıştay 5. Dairesi de RTÜK üyesi 65 yaşını aştığı için Özer Gürbüz'ün devlet memuru olma niteliklerini taşımadığına karar vermişti.

  İstifa dilekçesinde RTÜK üyelerinin 24.6.2005 tarihinde seçim ile göreve geldiklerini anımsatan Gürbüz, kararın 14 Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığını kaydetti. Gürbüz, "Bu kapsamda, RTÜK üyeleri idari hukukunda tanımlanan anlamda memur olmayıp ceza hukukuna göre memur sayılırlar. Nitekim 3984 sayılı RTÜK yasası 10’uncu maddesinde ’Üst Kurul Üyeleri Türk Ceza Kanunu uygulaması bakımından devlet memuru sayılırlar’ hükmüne yer vermiştir. Eğer RTÜK üyeleri devlet memuru sayılsalardı böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmayacağı aşikardır" diyerek, RTÜK’ün bir kamu tüzel kişiliği olduğunu, idari kamu görevi yaptığını ve yine 3984 sayılı yasaya göre üyelerin mal varlığı bildirimini TBMM’ye yaptıklarını belirtti.

  657 sayılı yasa gereği 18 yaşını dolduran kişilerin devlet memuru olabileceklerini, ancak kaç yaşına kadar devam edecekleri konusunda herhangi bir hüküm bulunmadığını ifade eden Gürbüz, Emekli Sandığı Yasası’nda yasal istisnalar dışında memuriyet yaş haddinin 65 olarak saptandığını, 65 yaşını dolduranların açıktan ya da naklen atamalarının yapılamayacağının hüküm altına alındığıı belirtti. Gürbüz, 3984 sayılı yasada ise 15.5.2002 tarihinde "üyenin 65 yaşını daldurması halinde üyeliği son bulur" hükmünün kaldırıldığına işaret etti.

  RTÜK eski üyeleri Orhan Oğuz ve İbrahim Agah Çubukçu’nun Üst Kurul Başkanı ve üye olarak 65 yaşın üzerinde görev yaptıklarını anımsatan Gürbüz, TBMM’nin üyü seçimlerini 65 yaş üst sınırının yasa metninden çıkarıldıktan sonra yaptığını bildirdi. Gürbüz, RTÜK yasasının Üst Kurul Üyelerinin emekli sandığı ile ilişkileri yoksa Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilendirilmelerini öngördüğünü ve emekli olanların emekli aylıklarının ödenmesine devam edildiğini dile getirdi.

  Gürbüz, "Yaş sınırı devlet memuru olma niteliğinden ayrı bir koşuldur. Memuriyetlerin ya da yapılan görevlerin özelliklerine göre değişir. Bunların bazılarına prfesörlerde olduğu gibi üst sınır konulur. Bazılarında milletvkilliğinde olduğu gibi alt sınır konulur üst sınır konulmaz. RTÜK Yasası da bu örneklerden biridir. Alt sınır konulmuş üst sınır konulmamıştır" dedi.

  Gürbüz şöyle devam etti:

  "-RTÜK üyeleri devlet memuru değillerdir. İdari kamu görevi yapmaktadırlar. 3984 sayılı yasanın 10’uncu maddesinde ’üst kurul üyeleri TCK uygulaması bakımından devlet memuru sayılırlar’ ifadesiyle belirtildiği gibi yalnız TCK uygulaması bakımından devlet memuru sayılırlar,

  -Atama ile değil, üyelerin tamamı yüce meclis tarafından yapılan seçimle belirlenir. Bu yönüyle, daha önce banka ya da benzeri Yönetim Kurulu üyelerinin üst sınır yaşları ile ilgili kararlar RTÜK’ün uygulamalarına emsal teşkil etmez.

  -RTÜK üyelerinin seçimi, yasadaki 65 yaş üst sınır kaldrılırdıktn sonra yapılmıştır.

  Bu nedenle yaşamımın büyük bir bölümünü hukuk içerisinde Cumhuriyet savcısı, Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Savcısı ve avukat olarak geçirmiş, hukuki yaşamımın her döneminde arkasında tek bir hukuksuzluk bırakmama özeni ve huzuru içerisinde olan bir hukukçu olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçilebilmemde, yasaya aykırılık bulunduğuna dair görüşlere saygı duymamla birlikte katılmıyorum. Ancak ülkemiz ve geleceğimiz için çok önemli görev ve sorumluluklar üstlenmiş bulunan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulumuzun belli konularda kuruma bağlı TRT kurumunun işlerinin aksamaması ve çalışmaların olumsuz etkilenmemesi için RTÜK üyeliğinden çekiliyorum.

  Danıştay kararında şöyle denilmişti: "Bakanlar Kurulu kararı ile TRT Yönetim Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Karakoç atanmış ise de TBMM Genel Kurulu'nca RTÜK üyeliğine seçilen Özer Gürbüz'ün doğum tarihinin 1936 olması ve Emekli Sandığı Kanunu'nun belirtilen yaş sınırının 65 olması nedeniyle devlet memuru olma niteliğine sahip olmaması ve bu bağlamda RTÜK üyeliğine seçilmesinde kanuna uyarlılık bulunmaması karşısında, sözü edilen kişinin katıldığı ve oy kullandığı anlaşılan üst kurul toplantısında yapılan oylama sonucuna göre TRT Yönetim Kurulu üyeliklerinden boş olan hukuk alanı için RTÜK tarafından yapılan dava konusu 25 Ekim 2005 günü aday seçme işleminde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır"dedi.

  CHP kontenjanından RTÜK üyeliğine getirilen Gürbüz'ün yerine seçilecek adayla ilgili bir karışıklık yaşanabilir. Özer Gürbüz'ün RTÜK üyeleğine CHP kontenjanından seçilmesine rağmen yerine seçilecek adayın CHP mi yoksa ANAP kontenjanından mı seçileceği konusunda tartışma yaşanıyor. RTÜK üyelerinin seçildiği dönemde ANAP Meclis'te grup kurmamıştı. Şimdi ise RTÜK'e bir üye seçme hakkı bulunuyor.

  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı