Gündem Haberleri

  Rektör atamalarını da düzenleyen tasarı TBMM'de

  ANKA
  21.05.2008 - 13:55 | Son Güncelleme:

  Yeni kurulan üniversitelere rektör atamasını düzenleyen tasarı Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Tasarıya göre yeni kurulan üniversitelere rektör adayı olarak başvuran profesörler arasından YÖK'ün seçeceği 3 aday Cumhurbaşkanlığına sunulacak. Cumhurbaşkanı, bunlar arasından birini seçecek ve rektör olarak atayacak. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör adaylarının seçimi ve rektörün atanması, ilgili mütevelli heyet tarafından yapılacak.

  Yüksek Öğrenim Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Yeni kurulan devlet üniversitelerinde rektör atamasına ilişkin olarak mevzuatta mevcut olan yasal boşluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan tasarıyla, Anayasa’nın 104’ncü maddesinde yer alan Cumhurbaşkanı’nın ‘üniversite rektörlerini seçmek’ görev ve yetkisine de açıklık getiriliyor. Tasarıya göre devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından, görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Rektörün görev süresi 4 yıl olacak, süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilecek. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapılamayacak. Rektör adayı seçimleri gizli oylama ile yapılacak. Oy veren her öğretim üyesi oy pusulasına yalnız bir isim yazabilecek. Birinci toplantıda öğretim üyelerinin en az yarısının bulunması şart olarak getirilirken, bu sağlamadığı takdirde toplantı 48 saat ertelenecek ve nisap aranmaksızın seçime geçilecek. Bu toplantıda en çok oy alan 6 kişi aday olarak seçilmiş sayılacak.

  YÖK 3 KİŞİYİ BELİRLEYİP KÖŞK’E SUNACAK

  Tasarıya göre yeni kurulan üniversitelere rektör adayı olarak başvuran profesörler arasından Yükseköğretim Genel Kurulu’nun seçeceği üç aday Cumhurbaşkanlığına sunulacak. Cumhurbaşkanı, bunlar arasından birini seçecek ve rektör olarak atayacak. Vakıflarca kurulan üniversitelerde ise rektör adaylarının seçimi ve rektörün atanması, ilgili mütevelli heyet tarafından yapılacak.

  DOÇENTLİK SINAVI DA YENİDEN DÜZENLENİYOR

  Tasarı, doçentlik sınavının nasıl yapılacağını da düzenliyor. Buna göre, doçentlik sınavı Üniversitelerarası Kurul tarafından yılda bir kere yapılacak. Adaylar, Üniversitelerarası Kurulun tespit edeceği tarihe kadar, kurula gerekli belge ve yayınlarla birlikte, başlıca bilim dalı ile uzmanlık ve araştırma konularını da bildirerek başvuracaklar. Doçentlik sınavına başvurabilmek için, “Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora veya tıpta uzmanlık

  unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine YÖK tarafından tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak. Üniversitelerarası Kurulun her bir bilim disiplininin özelliklerini dikkate alarak belirteceği görüş çerçevesinde, YÖK tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak. YÖK'ün belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavında başarılı olmak.”şartları aranacak. Bu sınavın, adayın bilim dalı ile ilgili olması şartı aranmayacak. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek zorunda olacak. Eser incelemesinde başarılı bulunan aday, doçentlik sınav jürisi tarafından, sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınavda başarılı olması halinde, adaya ilgili bilim dalında doçentlik unvanı verilecek. Üniversite biriminde açık bulunan doçentlik kadrosu, rektörlük tarafından isteklilerin başvurması için ilan edilecek.

  Tasarıya göre, profesörlüğe yükseltilerek yapılan atamada, doçentlik unvanını aldıktan sonra en az 5 yıl süreyle açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim adamında çalışmış olmak, ilgili bilim alanında özgün yayınlar veya çalışmalar yapmış olmak şartı aranacak. Profesörlüğe yükseltilerek atama yapılabilmesi için, üniversitelerde veya yüksek teknoloji enstitülerinde atama yapılacak olan profesörlük kadroları rektörlük tarafından ilan edilecek. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca, profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel niteliklerini tespit etmek için, en az 3'ü başka üniversitelerden veya yüksek teknoloji enstitülerinden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim alanıyla ilgili 5 profesör seçilecek. Bu profesörler, her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazacak ve kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirecek. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun bu raporları göz önünde tutarak alacağı karar üzerine atamayı yapacak.

  ÖĞRETİM ÜYELERİNİN EMEKLİLİK YAŞI

  Tasarıyla öğretim üyelerinin emeklilik yaşı da 72’ye yükseltiliyor. Buna göre öğretim üyelerinin emeklilik yaşı, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kanunlarla kurulan devlet üniversitelerinde görev almaları şartıyla 72 yaşın doldurulduğu tarih olacak. Uygulama 31 Aralık 2015 tarihine kadar sürecek.

   

  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı