GeriGündem Rekabet Kanununda köklü değişiklik hazırlığı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Rekabet Kanununda köklü değişiklik hazırlığı

Yasanın daha etkin hale getirilmesi ve Avrupa Birliği Müktesebatına uyum amacıyla, Rekabet Kanununda köklü değişiklik yapılması öngörülüyor.

 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda yapılacak değişiklikle yasa; daha açık ve anlaşılır olacak, hukuki belirliliği artacak, yetki ve yükümlülükler netleştirilecek ve hesap verebilme noktasında kanun daha etkin olacak.

Bu kapsamda değişikliğe ilişkin teknik çalışmalar tamamlanıp, taslak çalışmaları sürerken, kanunda yapılacak en önemli düzenlemeleri “usul kurallarının basitleştirilmesi ve etkinleştirilmesi, De Minimis Kuralın kanuna getirilmesi, para cezalarında incelemelerin engellenmesi halinde artırım, pişmanlık ya da işbirliği halinde hiç ceza verilmemesi, ya da cezada indirim yapılması, taahhüt mekanizması ile soruşturma sürecinin sonuna kadar beklenmemesi” oluşturuyor.
Taslağa göre, usul kuralları basitleştirilerek kanunun daha açık ve kolay anlaşılır hale gelmesi sağlanacak.

De Minimis Kuralının kanuna konulmasıyla da rekabet ihlalinin dar kapsamlı ya da bölgesel olması ve toplumun büyük kesimi tarafından hissedilebilir derecede olmaması durumunda, soruşturma açılması yerine ikaz mekanizması işleyecek.

Örneğin bir ilde manavlar arasında bir rekabet ihlali olduğunda Rekabet Kurulu doğrudan soruşturma açıp, küçük ihlallerle uğraşmak yerine “ihlale son verin” gibi bir yazışma yöntemiyle teşebbüse uyarıda bulunacak. Teşebbüsün rekabet ihlaline son vermemesi durumunda cezai işlem uygulanacak. Böylelikle rekabet otoritesinin küçük ihlallerle uğraşmak yerine, toplumun büyük kesimini ilgilendiren daha önemli kartellerle birleşme devralmalarla uğraşması, kaynaklarını ve zamanını daha etkin kullanması sağlanacak.

Bir başka düzenlemeye göre de, Kurulun yaptığı incelemelerin engellemesi ya da bilgi verilmesinden imtina edilmesi durumunda ise maktu para cezası yerine şirketin cirosu oranında para cezası verilerek, cezalar daha etkin hale getirilecek ve Kurulun bilgiye ulaşma safhasındaki engeller asgari düzeye indirilecek.

“AF” MEKANİZMASI GELİYOR

AB uygulamalarında da olan “pişmanlık ve işbirliği” mekanizmalarının Kanun değişikliğinde yer almasıyla da, para cezalarından kurtulma ya da indirim söz konusu olacak.

Örneğin, teşebbüsler arasında bir anlaşmada rekabet ihlali tespiti halinde, teşebbüslerden bir tanesinin Kurulun belirleyeceği kriterlere uygun olarak “pişman oldum” demesi ya da Kurul ile işbirliğinde bulunup “ihbar” yöntemini kullanması durumunda para cezasından kurtulma imkanı verecek ya da cezayı önemli ölçüde hafifletecek bir düzenleme yapılacak.

Ancak pişmanlık düzenlenmesinden yararlanacak teşebbüs için ikincil düzenlemelerle ölçütler konulacak ve ihlallin tekrarlanması durumunda para cezası ağırlaştırılacak. Böylece her “pişmanım” diyen cezadan kurtulamayacak.

KAMU DÜZENLEMELERİ İLE KANUNUN ÇATIŞMAMASI SAĞLANACAK

Mevcut uygulamada Rekabet Kanunu ile kamunun herhangi bir düzenlemesinin çatışması, bir başka deyimle kanunların, yönetmelik ya da tebliğlerin içeriğinde rekabeti ihlal eden hükümler olması durumunda, Rekabet Kurumunun buna müdahale imkanı bulunmuyor.

Yapılacak yeni düzenlemeyle, Rekabet Kurumuna bu noktada müdahale etme imkanı sağlanacak ve Kurul rekabete aykırı düzenleme içeren bir tebliğle karşı karşıya kalması durumunda, Danıştay'a tebliğin durdurulması için başvurabilecek.

Öte yandan yargı ile kurumun da yetki ve görevlerinin birbiriyle çakışmamasını sağlayacak düzenleme yapılacak. Kurulun hukuki belirliliği de artacak.

Atanan 2 kurul üyesiyle sayısı yeniden 7'ye tamamlanan Kurulun, önümüzdeki dönemde taslağa son şeklini vermesi bekleniyor.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle