Gündem Haberleri

  PTT cumartesi günü açık mı? PTT çalışma saatleri

  Hürriyet Haber
  28.07.2017 - 21:49 | Son Güncelleme:

  PTT cumartesi günü açık mı konusu, para gönderim ve alım işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için merak konusu oldu. Kamu kurumu statüsünde yer alması dolayısıyla hafta sonları açık olup olmadığı merak edilen PTT, cumartesi günü işi olanlar tarafından mesai saatleri ile sorgulandı. Peki, PTT cumartesi günleri açık mı? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler

  PTT cumartesi günleri açık mı konusu milyonlarca kişi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Banka, kargo ve posta hizmetini tek çatı altında veren PTT, bu hizmetleri en çok sağlayan kurumlar arasında yer almaya devam ediyor. Hizmetlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, bu kurumun hafta sonu hizmet verip vermediğini merak ediyor. Peki, PTT cumartesi günleri çalışıyor mu? İşte, detaylar

  PTT CUMARTESİ AÇIK MI? ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

  PTT çalışma saatleri il ve ilçe merkezine göre değişkenlik gösterirken, bazı merkezlerde cumartesi ve pazar günleri dışında resmi tatillerde dahi
  çalışabilmektedir. Bu konuda en net bilgiyi aşağıda yer alan "Size en yakın PTT" linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

  PTT, yaz aylarında hafta içi her gün 08.30/12.30 ve 13.30/17.00 aralığında hizmet vermektedir. Bu saatler, kış aylarında ise 08.30/12.30 ve 13.30/16.30 şeklindedir. Saatler il ve ilçenin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. (Bazı merkezlerde 08.30/17.30 şeklinde olabilmektedir.)

  SİZE EN YAKIN PTT VE ÇALIŞMA SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

  PTT OLMAYAN YERLERE ACENTA FIRSATI

  PTT idaresi bünyesinde, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak adına hızla gelişmekte olan bir işyeri ağı mevcuttur. Bunlar içerisinde; PTT Merkez ve şubeleri, PTT kuruluşu personeli tarafından hizmetlerin verildiği PTT işyerleri olup, gerçek ve tüzel kişiler tarafından PTT merkezi ya da şubesi açılması mümkün bulunmamaktadır.

  Bunlar dışında özel ve tüzel kişilerce işletilmekte olan PTT Acenteliği isimli işyerleri mevcuttur. PTT Acentelikleri, PTT Şubesi bulunmayan yerleşim yerlerinde sürekli veya mevsimlik olarak açılmaktadır.
   
  PTT hizmetlerinin yürütülmesi için Acentelik açılmasına ihtiyaç duyulan yerler Başmüdürlükce tespit edilerek Genel Müdürlüğe aktarılır, acenteliğin açılmasına ve kapatılmasına Genel Müdürlükçe karar verilir. Acentelik açılacak yerler, tespit edildikten sonra; PTT'nin resmi internet sitesinde, başmüdürlükler ve merkez müdürlüklerin ilan tahtalarında; beldelerde belde belediyelerince hoparlör veya diğer ilan vasıtalarıyla; köylerde köy odalarında veya diğer ilan vasıtalarıyla bir hafta süreyle duyurulur. Duyuruda duyurunun bitim tarihinden itibaren on günlük başvuru süresi tanındığı belirtilir.
   
  Acentelik görevini yürütecek kişilerde;
  a) T.C vatandaşı olmak,
  b) Reşit ve mümeyyiz olmak,
  c) Bir yargı kararı ile kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
  ç) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
  d) Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,
  e) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  f) PTT merkez müdürlüğünce bu Yönetmeliğin 11'inci maddesine göre uygunluğu kabul edilen bir işyerini temin etme imkanına sahip bulunmak şartları aranmakta olup,
   
  Acenteliğe istekli olan gerçek veya tüzel kişiler, bağlı olduğu PTT Merkez Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvururlar ve bu dilekçeye;
   
  a) Gerçek Kişiler için:
  1) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
  2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya PTT tarafından onaylanmış sureti,
  3) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
  4) Adlı Sicil Kaydı bulunmadığına dair yazılı beyan
  5) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı.
   
  b)Tüzel Kişiler için:
  1) Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya PTT tarafından onaylı sureti,
  2) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri asli veya PTT tarafından onaylı sureti,
  3) Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler için Adli Sicil Kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı eklenir.
   
  Acentelikler için en az 5.000 TL en fazla 75.000 TL teminat olmak üzere, acentelik açılacak yerin durumuna göre Başmüdürlüklerce belirlenecek miktarda teminat alınmaktadır. Bununla birlikte acenteye, yürürlükte bulunan mevzuata göre ödenecek KDV düşüldükten sonra her ay; Kabul ettiği posta ve telgraf hizmetleri ile havale/çek hizmetlerinden elde edilen gelirden yüzde elli oranında, Sözleşmeye dayalı olarak yürütülen hizmetler karşılığında idarenin aldığı komisyonun yüzde kırkı oranında, bey'iye verilecektir.
  Acenteye, bir ayda posta ve telgraf hizmetleri karşılığında verilecek bey'iye miktarı, ikibin adet yurt içi ilk ağırlık kademesindeki mektup ücretini geçemez. Geçen miktar için bey'iye verilmez.
  Acenteye merkeziyle yaptığı temas adedine ve belediyece belirlenen toplu taşıt ücretlerine göre, geliş ve gidiş masrafları ödenir. Toplu taşıt olmaması halinde emsal toplu taşıt ücreti ödenir.
  www.ptt.gov.tr adresinde yayınlanan PTT Acentelikleri Yönetmeliği'nde detaylı bilgi öğrenmeniz mümkündür.
  Etiketler: ptt açık mı , gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı