GeriGündem Petek sökenler de aynı aidatı verecek
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Petek sökenler de aynı aidatı verecek

Yargıtay, kat maliklerinin, merkezi ısınma sistemine bağlı kalorifer peteklerini sökmelerinin aidatlarını ödemelerini engellemeyeceğine karar verdi.Yerel mahkeme, dükkanındaki merkezi sisteme bağlı kalorifer peteğini çıkaran ve bu nedenle apartmanın çatı izolasyonu ve yağmur oluklarının onarım giderleri ile yakıt ve diğer giderlerini karşılamakamacıyla toplanan aidatı ödemeyen kat malikinin, borcunu ödemesi için icra takibi başlatılması amacıyla açılan davayı reddetti.  Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yüksek Mahkeme bozma gerekçesinde, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun, "katmaliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça, apartmanın her türlü ortak giderleri ile bakım, koruma ve onarım giderlerine katılmakla yükümlüdürler" maddesini hatırlattı.  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi kararında, "kat maliklerinin ortak yerve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçerek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç olmadığını ileri sürerek", aidatı ödemekten kaçınamayacağına işaret etti.