Gündem Haberleri

  Partili asker, polis ve yargıç dönemi

  Zeynep GÜRCANLI-ANKARA
  30.09.2013 - 13:00 | Son Güncelleme:

  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketindeki en çarpıcı adımlardan biri, "oy verme yeterliliğine sahip olan herkesin, siyasi partilere de üye olmasının önünün açılması".Bunun anlamı şu; askerler, yargıç ve savcılar, hatta 18 yaşını doldurmuş lise öğrencileri bile siyasi partilere üye olabilecekler.

  Mevcut sistemde kamu görevlileri siyasi partilere üye olamıyorlardı. Kamu görevlilerinin siyasi partilere üye olmasını engelleyen Siyasi Partiler Yasası'nın 11. Maddesi şöyle: Madde 11 – (Değişik birinci fıkra: 12/8/1999 - 4445/4 md.) Onsekiz yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandaşı bir siyasi partiye üye olabilir.

  Ancak;

  a) (Değişik: 12/8/1999 - 4445/4 md.) Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu
  kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu
  görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar.

  b) 1 – Kamu hizmetlerinden yasaklılar,

  2 – (Değişik: 2/1/2003-4778/7 md.) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
  inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık
  suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,

  3 – (Değişik: 2/1/2003-4778/7 md.) Taksirli suçlar hariç beş yıl ağır hapis veya beş yıl ve daha fazla hapis cezasına
  mahkûm olanlar,

  4 – Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak
  tahrik etme suçundan mahküm olanlar,

  5 – (Değişik: 2/1/2003-4778/7 md.) Terör eyleminden mahkûm olanlar,

  6 – (Mülga: 12/8/1999 - 4445/4 md.) Siyasi partilere üye olamazlar ve üye kaydedilemezler. (Ek: 12/8/1999 - 4445/4 md.) Yükseköğretim elemanları, yasaklamanın dışındadır. Bunlar hakkında Yükseköğretim Kanunu uygulanır.

  "OY VEREN HERKES, SİYASİ PARTİYE ÜYE OLABİLECEK"

  Başbakan Erdoğan ise, demokratikleşme paketini açıklarken, kısıtlamaların "oy veren herkes, siyasi partilere de üye olabilecek" ifadesini kullandı. Bu ifade ile, Siyasi Partiler yasasının kamu görevlilerine ve yükseköğretim altında kalanlara siyasi parti üyeliğini yasaklayan 'a' fıkrasını kapsıyor. "a" fıkrasındaki kısıtlamaların kaldırılması ile, subaylar, hakim ve yargıçlar, polisler, tüm kamu görevlileri ile, 18 yaşını aşmış ve oy kullanabilecek lise öğrencilerine siyasi parti üyeliğinin önü açılıyor.

  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı