Gündem Haberleri

  Para, para, para

  Hürriyet Haber
  18.09.2000 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Rektörlerin ortak derdi

  Üniversite rektörlerine ‘‘En önemli üç sorununuz nedir’’ diye sorduk. Neredeyse tüm rektörler, bir noktada birleşti: ‘‘Para, para, para!’’

  Rektörler, mevcut ücretlerle hocaları üniversitede tutmanın güç olduğunu söylüyor. Sonra ekliyorlar: Dünya üniversiteleriyle rekabet edemiyoruz.

  Prof. Dr. Ayhan Alkış (Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü)

  Memur olduğumuz sürece yanacağız

  Öğretim elemanlarının başta araştırma görevlileri olmak üzere maaş sorunu bulunuyor. Devlet memurluğu statüsüyle bu sorunun devam edeceği aşikar.

  KAYNAK SORUN Kaynak sorunumuz var. Organizasyonla ilgili sorunları aşıyoruz, ancak mali sorunları aşamıyoruz. Üniversiteler kendi kaynaklarını yaratacak projeler gerçekleştiremiyor. Kalitenin bedeli ağırdır, ancak kaliteye yatırım yapamıyoruz.

  BÜROKRASİ SORUN Maliye Bakanlığı'na bağlı bir prosödür içinde ihtiyaçlarımızın karşılandığı sürece tam anlamıyla gelişme olamaz. Bürokrasiyi azaltmak lazım.

  Prof. Dr.Uğur Büyükburç (Harran Üniversitesi Rektörü)

  Sorun, insan

  Yeterli ve yetişmiş öğretim üyesi sayımız az.

  KAYNAK SAĞLANMALI Öğretim üyesi sıkıntısını interaktif eğitimle gidermeye çalışıyoruz. İstanbul Üniversitesi ile uzaktan eğitim için anlaştık. İÜ'nün derslerini öğrencilerimiz takip edebilecek, ancak kaynak sıkıntımız bir derslikle idare etmemize neden.

  MEKAN YETERSİZ Ayrıca yeterli ödenek yapılmadığı için laboratuvar, sosyal tesis, derslik, salon alt yapı sorunlarımız var. Kısacası bizin insan, para ve altyapı sorunumuz mevcut.

  Prof. Dr.Baki Komşuoğlu (Kocaeli Üniversitesi Rektörü)

  Fonlar kesiliyor

  Finansal kaynak sorunumuz var. Araştırma fonları kesiliyor diye biliyorum. Sanayi ile işbirliği sağlanabilirse onlar araştırma projesi üretir ve araştırma öğretim üyeleri ile ortaklaşa gerçekleştirilebilirse bu konuda çözüme ulaşılır.

  DURUMLAR KÖTÜ En önemlisi öğretim görevlilerinin maddi durumlarının çok kötü olması.

  AKREDİTASYON GEREKLİ Avrupa uyum projelerinin gerçekleştirilmesi için çaba harcanmıyor. Eğitim akreditasyonunun sağlanması gereklidir.

  Prof. Dr. Erdoğan Teziç (Galatasaray Üniversitesi Rektörü)

  Rekabet için para lazım

  Maddi sorunlarımız var. Üniversiteler kendilerini araştırmaları, yaptıkları yayınları ve kongreye katılmaları ile tanıtırlar. Rekabet için parasal desteğimizin yeterli olması gerekir. Ama döner sermayeden olan gelirimizin bile çoğu devlete gidiyor.

  PARA PİYASA OLUŞTURDU Öğretim üyelerimiz, kurulan vakıf üniversiteleri sundukları cazip önerilere temayül etmektedirler. Para ne yazıkki piyasa oluşturdu. Ayrıca bize filan için şu kadar, falan için bu kadar diye para verilmemesi lazım. Biz, ihtiyaç olan yerde parayı kullanabilmeliyiz.

  DÜNYAYA AÇILAMIYORUZ Yabancı dilde eğitim veren dünya standartlarında isim yapabilmiş bizim gibi üniversiteler için özel bir statü kazandırılmalıdır. Çünkü, kaynak sıkıntımızı aşabilmek ve yurtdışındaki üniversitelerle rekabet edebilmeliyiz. Çünkü dünyaya açılmak zorundayız.

  Prof. Dr. Nur Serter (İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

  Düşük maaş kan kaybettiriyor

  Öğretim elemanlarının maaşları devlet üniversitelerinin sürekli nitelikli öğretim üyelerini kaybetmesine ve yeni öğretim elemanı yetişmesine engel olacak düzeydedir.

  ÖĞRENCİ SAYISI FAZLA Eğitimde niteliğin, aktif öğretim metodlarının tartışılmaz bir zorunluluk olduğu çağdaş eğitim anlayışı, yüksek öğrenci kontenjanları ile olanaksız hale gelmektedir.

  ETKİNLİK OLANAKLARI SINIRLI Öğrencilerin temel ekonomik gereksinimlerinin yeterince karşılanamaması sosyal kültürel sportif etkinliklerden, yeterince yararlanamamaları da önemli bir diğer sorundur. Son 2 yıl içinde bağışlarla yurt kapasitesini 2000'in üzerine çıkarıp, 2000'i rektörlük bursu olmak üzere burs sağladık, ancak öğrencilerin ekonomik sorunları hala devam etmektedir.

  Prof. Dr. Şinasi Akdemir (Çukurova Üniversitesi Rektör Vekili)

  Sorunu bırak güzel haber yap

  Sorunlar yerine güzel haberler yapsanıza. Şu anda biz, Çukurova Üniversitesi olarak sorunlarla uğraşmıyoruz.

  Prof. Dr. Ural Akbulut (Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü)

  Hoca bulmakta zorlanıyoruz

  Öğretim üyelerinin maaşları bir sorun elbette. Yabancı dilde eğitim veriyoruz ve yurtdışında doktora yapmış hoca istiyoruz. Bu maaşla ODTÜ'ye aradığımız özellikte hoca bulmakta zorlanıyoruz.

  KÜTÜPHANEYE DESTEK Kütüphaneye ayrılan paranın azlığı bizim için sorun. Yurtdışındaki bir çok dergiye üyeliğimiz bulunuyor ve her sene bu üyelikleri devam ettirmek, kitapları sağlamak zorundayız. Her yıl 2 milyon dolar harcıyoruz ve bunun 1 milyon dolarını devletten alabiliyoruz.

  YOLLUKLAR YETERSİZ Öğretim üyelerinin yurtdışındaki kongreleri izlemeleri, katılmaları gerekiyor. Ancak bunun için verilen yolluklar yetersiz. Devletten aldığımız bir birime bir birim de biz ekliyoruz.

  Prof. Dr. Sabih Tansel (Boğaziçi Üniversitesi Rektörü)

  Katma bütçe değil torba bütçe olmalı

  Mevcut hocalarımızı tutmakta ve yeni hoca alımında zorlanıyoruz, çünkü yüksek tahsil görmüş, İngilizce bilen, bilgi üreten bir insanı bu paraya tutmak çok zor.

  BOĞAZİÇİ'NE FARKLI STATÜ Mali destek verilirken, Boğaziçi biraz farklı bir statüde değerlendirilmelidir diye düşünüyorum. Yurt dışındaki rekabet gücümüz mevcutken bize yapılan ödemelerle biz bu rekabete girmekte zorlanırız.

  İHTİYACA HARCAMA Katma bütçenin kullanma şekli pek akılcı değil. Torba bütçe sistemi uygulanabilir ve kendi yönetimimizle ihtiyaç olana harcama yapma yönünde karar verebilmeliyiz.

  Prof. Dr. Emin Alıcı (Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü)

  Ulaşılabilir hedefler olmalı

  Üniversitemizin yazılı çizili hedefleri yoktu. Kurumlar, kişiler önlerine belirli ve ulaşılabilir hedefler koysa, planlar yapsa ve bunları uygulasa hedeflerine ulaşır. Yöneticilerin kendi hedefleri kurumların hedefleridir denilemez. Ve bu hedefler kurumları bir yere götürmez. Öyle olduğunda kişiler motive olamazlar. Verimli çalışamazlar.

  FAKÜLTELERİN EĞİTİM KALİTESİ AYRI Her fakültemiz aynı kalitede eğitim veremiyor. Her fakülte ayrı ayrı eğitim kalitesine sahip. Bunun nedenine gelince yönetim anlayışına bağlı, yönetim sistemine bağlı.

  HOCALAR KAÇIYOR Halen gelişmekte olan bir üniversite olduğumuz için yeterince kitap, bina, laboratuvar, bina eksiğimiz var ve ayrıca öğretim elemanlarımıza ücret ödeyemediğimiz için onlar da kaçıyorlar

  Prof. Dr. Nusret Uras (Ankara Üniversitesi Rektörü)

  Personel ve ödenek az öğrenci çok

  Teknik ve sağlık personelimiz yetersiz. Dışarıdan milyon dolarlık tomografi cihazı aldık, bunun için devlet yardım bile etmedi, ancak bu alet için teknisyen istediğimizde kadro verilmiyor. Kadro almak uzun bir bürokratik zincirden oluşuyor.

  Mali imkanlar kısıtlı. Laboratuvarları çalıştırmakta zorlanıyoruz. Ödenek sıkıntısı mevcut.

  Kaliteli eğitim yapmakta zorlanıyoruz, çünkü öğrenci sayısı çok yoğun.

  Prof. Dr. Engin Ataç (Anadolu Üniversitesi Rektörü)

  Nitelikli eleman kaçıyor

  En önemli sorun, öğretim elemanı olarak yetiştirilecek olan araştırma görevlilerinin başvurmamalardır. Bunun nedeni, araştırma görevlilerine ödenen maaşın çok yetersiz kalmasıdır. Nitelikli elemanlar özel sektörü, iyi ödeme yapan kuruluşları veya vakıf üniversitelerini tercih etmektedirler. Bu da bize iki seçenek bırakmaktadır. Ya nitelikten vazgeçeceğiz, ya da yeni eleman istihdam etmeyeceğiz. Her iki seçeneğinde sonucu ülkemizin geleceğinin ipotek altına alınması demektir. Eğitimde nitelikten taviz, kalkınmadan ulusal zengişleşmeden, başka bir anlatımla her türlü gelişmeden vazgeçmek demektir.

  Prof. Dr. Abdurrahman Kutlu (Selçuk Üniversitesi Rektörü)

  Akademik ve idari kadro sorunumuz var

  Akademik ve idari personel sorunumuz var. Verilen kadrolar üniversitenin büyüklüğüne, ihtiyacına cevap verir özellik taşımıyor.

  BÜROKRASİ GİDERİLMELİ Mevzuat sıkıntısı var. Bürokrasi sorunu giderilmeli. Devletten gelir bekleyen kurumlar olmaktan çıkarılmamız lazım.

  BÜYÜKLÜĞE GÖRE ÖDENEK En önemli sorunumuz üniversitemizin büyüklüğü düşünülmeden ödenek ayrılması. Bu sene en fazla öğrenci alan üniversite olduk ve barınma sorunlarına çözüm getirmemiz gerekiyor.

  Prof. Dr. Şan Öz-Alp (Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü)

  Bizimle ilgilenilmeli

  Hükümetin DSP dışındaki kanatlarının üniversiteye 1.5 yıldır ilgi göstermemesi, YÖK Başkanı ile biraraya gelip istişarede bulunmaması benim için en büyük sorun. Bu ülkenin en önemli kuruluşları üniversitelerdir. Biz ne gibi bir kötülük yaptık da bizimle ilgilenmiyorlar. Atatürk milliyetçisi olduğumuz için mi, memleketin geleceğinin üniversiteler olduğuna inandığımız için mi?

  MALİ KAYNAKLAR KISITLI Mali kaynaklar son derece kısıtlı. Bu kaynaklarla üniversiteler gelişemez.

  ÖĞRETİM ELEMANI BULAMIYORUZ Öğretim üyelerine verilen ücretler büyük problem. Bu ücretler yeni öğretim elemanı bulmamıza engel olduğu gibi varolanları da tutmamızı zorlaştırıyor.

  Prof. Dr. Yaşar Uçar (Akdeniz Üniversitesi Rektörü)

  Kaynaklar yetersiz

  Bütçesel alanda kaynak yetersizliği mevcut ve kullanım açısından biraz daha rahat hareket etmemiz gereklidir.

  VERİMLİLİK ESASI YOK Personel yetersizliği mevcut. Kaliteli personele fazla para veremiyorsunuz. Verimlilik esaslarına göre, herkesin çalışmasına göre sözleşme yapamıyorsunuz.

  PARA SORUN Bunun yanında, parasal sorunlarımız mevcut, ama bu konuda gerek Maliye Bakanlığı ile gerek Hazine ile ve gerekse Devlet Planlama Teşkilatıyla iyi ilişkiler yürüterek bu sorunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz.

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı