GeriGündem Özelleştirme İdaresi Başkanı Kilci hakkında soruşturma
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  4
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Özelleştirme İdaresi Başkanı Kilci hakkında soruşturma

Danıştay 1. Dairesi Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci ile 8 komisyon üyesi hakkında, “(Sümerbank) Manisa Pamuklu Mensucat Anonim Şirketi'nin satışı”yla ilgili, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın soruşturma izni vermemesine ilişkin kararını kaldırdı. Daire dosyayı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Kilci ile birlikte İhale Komisyonu Üyeleri Sami Ölmeztoprak, Nadir Aksoy, Önder Kocabay ve Aziz Gökçe, Değer Tespit Komisyonu üyeleri Celalettin Okçu, Ahmet Aksu, Adnan Gürdal ve Şükrü Doğan hakkında “Manisa Pamuklu Mensucat Anonim Şirketi'nin kamuya ait olan yüzde 99.99 hissesini rayiç bedelin çok altında bir bedelle satılmasına neden olmak suretiyle kamuyu zarara uğrattıkları” gerekçesiyle soruşturma açılması istendi.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, bu kişiler hakkında soruşturma izni vermedi.

Unakıtan'ın, bu kararına yapılan itiraz üzerine dosya Danıştay 1. Dairesine geldi.

Daire, Manisa Pamuklu Mensucat Anonim Şirketi hisselerinin, “aşırı düşük bedelle özelleştirilmesine eylemleriyle neden olan ilgililere isnat edilen eylemi, haklarında hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelikte” buldu.

Danıştay 1. Dairesi, bu nedenle itirazı kabul ederek, Maliye Bakanı'nın bu kişiler hakkında soruşturma izni vermemesine ilişkin kararını oy birliğiyle kaldırdı. Daire, dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

KARARDAN

Daire'nin kararında, yapılan ihale sonucu, şirketin yüzde 99.99 oranındaki kamu hissesinin, Manisa Ortak Girişim Grubu'na 3 milyon 375 bin 900 ABD dolarına satılmasına ilişkin hisse satış sözleşmesinin 12 Temmuz 2005'te imzalandığı anımsatıldı.

Kararda, Girişim Grubu tarafından satın alınan bu arazinin 55 bin metre karelik kısmının 20 Aralık 2005'de gayrimenkul satış vaadi sözleşmesiyle 13 milyon 750 bin ABD doları bedelle Tesco Kipa Kitle Pazarlama Anonim Şirketi'ne, satıldığı belirtildi.

Şirketin özelleştirilmesine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay 13. Dairesinde dava açıldığı anımsatılan kararda, Danıştay 13. Dairesinin yürütmenin durdurulması istemini reddettiği ifade edildi. Bu karara itiraz edilmesi üzerine dosyanın Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna geldiği anlatılan kararda, kurulun, “şirket değerinin gerçeğe uygun tespit edilmediği ve ihalenin açıklık ve rekabet ilkelerine uygun yapılmadığı gerekçesiyle” itirazı kabul ederek, yürütmenin durdurulmasına karar verdiği hatırlatıldı.

Konuya ilişkin bir hissedarın Manisa 2. Asliye Ceza Mahkemesinde açtığı bir başka davaya sunulmak üzere hazırlanan bilirkişi raporunda, arazinin değerinin 47 milyon 739 bin 894 YTL olduğunun belirlendiğine işaret edilen kararda, inceleme raporu kapsamında bilirkişilerce düzenlenen bir başka raporda da taşınmazın değerinin, 46 milyon 250 bin YTL olarak tespit edildiği vurgulandı.

Kararda, Manisa Girişim Grubu'nca taşınmazın tamamının 13 Nisan 2007'de de 25 milyon avro (33 milyon 750 bin ABD Doları) bedelle Redevco Beş Emlak Anonim Şirketine satıldığı anımsatıldı.

“AŞIRI DÜŞÜK BEDELLE ÖZELLEŞTİĞİ AÇIK”

Kararda, bu bilirkişi raporları ve Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen inceleme raporu karşısında, şirket hisselerinin “aşırı düşük bedelle özeleştirildiğinin açık olduğu” vurgulandı.

Dairenin kararında, “Bu durumda, danışmanlık hizmeti sunan firma tarafından hazırlanan değerleme raporunda yer alan değerleri, ilgili yasal hükümlere aykırı olarak ve üzerlerine düşen inceleme ve araştırma görevlerini yapmadan aynen benimseyen Tespit Komisyonu üyeleri ve Değer Tespit Komisyonunun belirlediği 3 adet değerden en düşük beden içeren tasfiye değerini eşik değer olarak kabul etmek suretiyle ihale yapan, ancak ihale aşamasında Ortak Girişim tarafından revize edilen teklifi hayatın olağan akışına aykırı olarak ve ihalenin iptaline engel olacak nitelikte eşik değerinin biraz üzerinde olmasıyla kamunun menfaatini korumakla görevli personelce bilinebilecek değerin aşırı düşüklüğü hususları irdelenmeden satışa karar veren İhale Komisyonu Üyeleri ile bu satışa ilişkin kararı doğrudan Özelleştirme Yüksek Kurulu'na sunan ve sonrasında hisselerin çok düşük bedelle satıldığına ilişkin rapor ve kararlara rağmen Ortak Girişimce, Manisa Pamuklu Mensucat Anonim Şirketi'nin taşınmazı Redevco Beş Emlak Anonim Şirketine satılmasına kadar kamunun menfaatini koruyacak hukuki yollara başvurmayan Özelleştirme İdaresi Başkanının cezai sorumluluğu bulunduğu sonucuna varılmaktadır.”

 


Yorumları Göster
Yorumları Gizle