GeriGündem Otomatik fatura ödeme talimatları adres teyidinde geçerli midir?
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Otomatik fatura ödeme talimatları adres teyidinde geçerli midir?

Otomatik fatura ödeme talimatları adres teyidinde geçerli midir?

Tedbirler Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında 'Sürekli iş ilişkisi tesisinde beyan edilen adresin doğruluğu; yerleşim yeri belgesi, ilgili adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura, herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge veya Başkanlıkça uygun görülen diğer belge ve yöntemlerle teyit edilir.' hükmü bulunmaktadır.

7 sıra nolu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nin 4 üncü maddesinde de adres teyidinin yapılabileceği belgeler arasında “Müşteri adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve son üç ay içinde düzenlenen faturalar” sayılmıştır.

İlgili mevzuat hükümleri dikkate alındığında, adres teyidinin son üç ay içinde düzenlenen bir fatura ile yapılması gerektiğinden, abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olarak işlem tarihinden önceki üç ay içinde verilmemiş bir faturaya istinaden halen devam eden bir otomatik fatura ödeme talimatı güncel bilgi olarak kabul edilemeyecektir.

Posta veya kurye yolu ile ileti gönderilmesi suretiyle adres teyidinde süre nedir?

Posta veya kurye yolu ile ileti gönderilmesi suretiyle adres teyit belgesi temin edilmek istendiğinde bu iletilerin işlemin yapılmasından sonraki on iş günlük süre içinde müşteriye teslim edildiğinin tevsiki gerekmektedir. Hâlihazır mevzuat çerçevesinde, iletilerin on iş günlük süre içinde müşteri tarafından alındığının tevsiki olmaksızın sadece postaya veya kurye şirketine teslimi, teyit işleminin yapıldığını göstermeyecektir. Bu nedenle 10 iş günlük süre içerisinde iletilerin müşteriye teslim edildiğine ilişkin belgelendirme işleminin (tevsikinin) yapılmış olması gerekmektedir. (Konuya ilişkin açıklama 02.01.2010 tarihli ve 27450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tedbirler Yönetmeliği değişikliğinden önceki düzenlemeye ilişkindir. Yönetmeliğin 5/3 fıkrasında yapılan değişiklikle, adres teyidindeki 10 günlük süre kaldırılarak iş ilişkisi tesisinden önce tamamlanması öngörülmüştür.)

Gönderilerin bizzat müşteriye yapılamaması durumunda, adres teyit uygulaması hangi koşullarda geçerli olacaktır?

5 ve 7 sıra numaralı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğleri uyarınca, adres teyidinin alma haberli posta veya anlaşmalı dağıtım firmalarınca (kurye şirketlerince) teslim edilen gönderilerle gerçekleştirilmesi halinde teyide ilişkin belgeler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Müşteri adresine alma haberli posta yoluyla tebligat yapılması durumunda, tebligatın müşteriye yapıldığına dair belge,
Yükümlülerin müşterilerine yönelik yapmış oldukları gönderilerin beyan edilen adreste ve bizzat müşteri tarafından teslim alındığına ilişkin tutanak.

Buna göre müşteriye yapılan tebligat ve teslimatlar adres teyidinde geçerli belge olarak kabul edilmekle birlikte; müşterinin yakını olduğunun kimlik bilgileri alınarak tespit edildiği durumlarda, müşterinin birlikte ikamet ettiği kişilere yapılan teslimatlar da adres teyidinde geçerli belge olarak kabul edilecektir.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle