Gündem Haberleri

  ÖSYM, 12 uzman personel alımı ilanı yayımladı – İşte kamu personel alımı branş dağılımı

  Hürriyet Haber
  18.12.2017 - 10:47 | Son Güncelleme:

  ÖSYM, resmi sayfası üzerinden ‘Yerli Sözleşmeli Uzman Personel Giriş Sınavı Duyurusu’ yayımladı. Personel alımı branş dağılım tablosunu paylaşan ÖSYM, başvuru sürecine ilişkin bilgilendirmede bulundu. İşte ÖSYM sözleşmeli personel alımı ilanı ve sınav başvuru şartları!

  ÖSYM, kendi bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan duyuruya göre, Türk Dili ve Edebiyatı, matematik, coğrafya, İtalya Dili ve Edebiyatı ve Fars Dili ve Edebiyatı olmak üzere toplamda 12 uzman personel alımı yapılacak. İşte ÖSYM personel alımı branş dağılımının detayları ve sürece ilişkin bilgiler!

  ÖSYM PERSONEL ALIMI

  Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin 9 uncu fıkrası ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak (12) adet sözleşmeli yerli uzman personel alınacaktır.
  Giriş sınavı sözlü usulü ile 30/01/2018 tarihinde ÖSYM Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/Ankara adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.
  Sınava başvuru şartlarına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

  İlgililere önemle duyurulur.

  BÖLÜM

  KONTENJAN

  YABANCI DİL

  DÜZEYİ

  Matematik

  Matematik Öğretmenliği

  2

  İngilizce

  C

  Türk Dili ve Edebiyatı

  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

  Türkçe Öğretmenliği

  2

  İngilizce

  C

  Coğrafya

  Coğrafya Öğretmenliği

  1

  İngilizce

  C

  Fizik

  Fizik Öğretmenliği

  1

  İngilizce

  C

  Kimya

  Kimya Öğretmenliği

  Kimya Mühendisliği

  2

  İngilizce

  C

  İtalyan Dili ve Edebiyatı

  1

  İtalyanca

  B

  Arap Dili ve Edebiyatı

  Arapça Öğretmenliği

  Mütercim -Tercümanlık (Arapça)

  1

  Arapça

  B

  Fars Dili ve Edebiyatı

  Mütercim - Tercümanlık (Farsça)

  1

  Farsça

  B

  4 yıllık programlardan mezun olup Eğitim Bilimleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ve Eğitim Programları ve Öğretim bölümlerinde yüksek lisans yapmış olmak.

  1

  İngilizce

  C

  SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

  A) GENEL ŞARTLAR:

  a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren yukarıda ayrıntısı yer alan bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.

  b) Yukarıdaki tabloda belirtilen dil ve düzeylerde yabancı dil bilgisini, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, veya denk kabul edilen sınavlarla belgelemek. c) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu alan ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. d) Başkanlığımız Yerli Sözleşmeli Uzman Personel Giriş Sınavına ikiden fazla başvurmamış olmak.

  B) ÖZEL ŞARTLAR:

  a) Türk Vatandaşı olmak,
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  ç) Askerlikle ilişiği bulunmamak, d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. I

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER:

  a) Adaylar “Başvuru Formu” nu eksiksiz olarak dolduracaklardır.
  b) Başvuru Formuna ek olarak adaylar başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir;
  1. Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesi ve transkript belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır.)
  2. YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan yukarıdaki tabloda belirtilen düzeyde puan durumunu gösterir sonuç belgesi,
  3. T.C. kimlik numarası beyanı,
  4. Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,
  5. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
  6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı,
  7. Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi iseniz belge,(yüksek lisans ve/veya doktora diploması, bu alanda görev yapan resmi veya özel kuruluşlardan alınacak hizmet belgesi, katılım sertifikası vb.)
  8. Çalışacağı süre boyunca veya Başkanlıktaki görevi sona ermesinden itibaren iki yıl süre ile görevli olduğu alanla ilgili Başkanlıkça yapılacak sınavlara girmeyeceğine ve 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin o

   

  SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

  A) GENEL ŞARTLAR:

  a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren yukarıda ayrıntısı yer alan bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.

  b) Yukarıdaki tabloda belirtilen dil ve düzeylerde yabancı dil bilgisini, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, veya denk kabul edilen sınavlarla belgelemek. c) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu alan ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. d) Başkanlığımız Yerli Sözleşmeli Uzman Personel Giriş Sınavına ikiden fazla başvurmamış olmak.

  B) ÖZEL ŞARTLAR:

  a) Türk Vatandaşı olmak,
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  ç) Askerlikle ilişiği bulunmamak, d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. I

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER:

  a) Adaylar “Başvuru Formu” nu eksiksiz olarak dolduracaklardır.
  b) Başvuru Formuna ek olarak adaylar başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir;
  1. Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesi ve transkript belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır.)
  2. YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan yukarıdaki tabloda belirtilen düzeyde puan durumunu gösterir sonuç belgesi,
  3. T.C. kimlik numarası beyanı,
  4. Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,
  5. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
  6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı,
  7. Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi iseniz belge,(yüksek lisans ve/veya doktora diploması, bu alanda görev yapan resmi veya özel kuruluşlardan alınacak hizmet belgesi, katılım sertifikası vb.)
  8. Çalışacağı süre boyunca veya Başkanlıktaki görevi sona ermesinden itibaren iki yıl süre ile görevli olduğu alanla ilgili Başkanlıkça yapılacak sınavlara girmeyeceğine ve 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin o

   

  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı