GeriGündem Orman Yasası'na kısmen iptal gerekçesi
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Orman Yasası'na kısmen iptal gerekçesi

Anayasa Mahkemesi, Orman Yasası’nda yer alan ve ormana karşı işlenen suçlara verilecek cezalar arasındaki farklılıkların Anayasa’nın "eşitlik" ilkesine aykırı olmadığına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin, “benzer suçlara” farklı cezalar öngördüğü gerekçesiyle Orman Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali istemlerini reddeden kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

 

İvrindi, Gülnar, Biga ve Kınık sulh ceza mahkemeleri, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2896 sayılı Yasa ile değişik 91. maddesinin 1, 2, 3, 5, 9 ve 10. fıkraları ile 93. maddesinin 1 ve 2. fıkralarının, Anayasa'nın “eşitlik” başta olmak üzere bazı hükümlerine aykırı olduğunu öne sürerek iptalini istemişlerdi.

  

Anayasa Mahkemesi, başvuruyu oybirliğiyle reddetmişti.

  

Kararın gerekçesinde, başvuru kararlarında, itiraz konusu kurallarda yer alan suçlar için öngörülen cezai yaptırımların, eşitlik ve adalet ilkelerine aykırılık oluşturduğunun öne sürüldüğü anımsatıldı.

  

Orman Kanunu'nun itiraz konusu 91 ve 93. maddelerinde, aynı yasanın 14 ve 17. maddeleriyle yasaklanan fiilleri işleyen kişiler hakkında uygulanacak cezai yaptırımların öngörüldüğü belirtilen gerekçede, kesilen ağaçların yaş ve türü, suçun işleniş biçimi, suçu işleyen kişilerin orman içi köy nüfusuna kayıtlı olup, fiilen bu köyde oturup oturmadıkları gözetilerek farklı cezalar ve işlenen fiillerin ağırlık derecesi de dikkate alınarak değişik artırım nedenleri getirildiği kaydedildi.

  

YASA ÖNÜNDE EŞİTLİK

 

Gerekçede, hukuk devletinde yasa koyucunun, Anayasa ve ceza hukukunun temel ilkelerine bağlı kalmak koşulu ile kamu yararı, kamu düzeni gibi nedenleri gözeterek hangi eylemlerin suç sayılacağı ve bunlara verilecek cezaların tür ve miktarını saptayabileceği, kimi suçlar için artırım nedenleri öngörebileceği ifade edildi.

  

Gerekçede, “Yasa koyucunun, 6831 sayılı Orman Yasası'nın 14. ve 17. maddeleri ile yasaklanan fiiller için aynı yasanın 91. ve 93. maddeleriyle değişik cezalar ile kimi artırım nedenleri öngörmesi, yukarıda belirtilen takdir yetkisi içinde kalmaktadır” denildi.

  

Gerekçede, yasa önünde eşitliğin, birbiriyle aynı durumda olanlara ayrı kuralların uygulanmasını ve ayrıcalıklı kişi ve toplulukların yaratılmasını engellediği ifade edildi.

Gerekçede, “Durum ve konumlarındaki değişik özellikler kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar ayrı kurallara bağlı tutulursa Anayasa'da öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmez” denildi.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle