Gündem Haberleri

  Ordu İnternet'ten sesleniyor

  Hürriyet Haber
  11.04.1998 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Her Türk delikanlısının başına gelir. Asker adaylarının akıllarına sayısız soru takılır. İnternet aleminde hemen her kapsamlı sitede rastlanan SSS'ler, yani Sık Sorulan Sorular, bu alemin işlevsel bir uygulaması. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açtığı site de bu tür bir hizmet veriyor. Doğal olarak en çok sorulan sorular, askere alınma konusunda yoğunlaşmış. İnternet bağlantısı henüz olmayanlar için bu soruları ve Ordu'nun verdiği yanıtları yayınlıyoruz.

  Çifte vatandaşlık hakkına sahip kişilerin Türkiye'de askerlik yapma mecburiyeti var mıdır? Mecburiyet yoksa, bu muafiyet hangi ülkeler için geçerlidir?

  Yurtdışında doğan ve ikamet edenler ile kanuni rüşt yaşına kadar yabancı bir ülkeye gitmiş olanlardan bulundukları ülke vatandaşlığını da kazanan Türk vatandaşları, istedikleri takdirde askerliklerini 38 yaş sonuna kadar erteletebilmekte ve ALMANYA, AVUSTURYA, BELÇİKA, DANİMARKA, FRANSA, İSVEÇ, İSVİÇRE, İTALYA ya da NORVEÇ'te askerlik yaptıklarını belgelemeleri halinde Türkiye'de yapacakları askerlik hizmetinden muaf tutulmaktadırlar. Yukarıdaki ülkelerin haricinde diğer ülkelerde yapılan askerlik hizmeti geçerli sayılmamaktadır.

  Erken sevk için kimler nasıl başvuruda bulunabilir?

  Askerliğini erteletenler ve yoklamasını zamanında yaptırmadığından kasım celbinde silah altına alınacaklar, daha erken sevk için başvurabilir. Dilekçeyi verdikleri tarihten sonraki ilk celpte silah altına alınmaları için değerlendirmeye tabi tutulurlar. MSB Askeralma Dairesi Başkanlığı (Bakanlıklar/ANKARA) adresine, dilekçe, nüfus cüzdan sureti veya nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi, ikametgah ilmuhaberi, diploma fotokopisi veya öğrenim durum belgesi ve askerlik durum belgesi ile birlikte,

  Şubat celbi için 2-6 Aralık,

  Mayıs celbi için 3-7 Mart,

  Ağustos celbi için 2-6 Haziran,

  Kasım celbi için 1-5 Eylül

  tarihlerinde başvuruda bulunabilirler.

  Yedeksubay aday adaylarının girecekleri sınavlar nerede ve hangi tarihlerde yapılmaktadır?

  a) Sağlık sınıfı (Tıp doktorları dahil) SAMSUN, veterinerler GEMLİK, deniz bilimleri ile ilgili yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar İSTANBUL'da, diğer meslek ve branşlardakiler ise ANKARA, İSTANBUL, İZMİR, BALIKESİR, SAMSUN ve GEMLİK olmak üzere altı merkezde sınava alınmaktadırlar.

  b)Halen tıp doktorlarının sınavı OCAK, MART, MAYIS, TEMMUZ aylarında 22-23-24 tarihlerinde, EYLÜL ve KASIM aylarında ise 21-22-23 tarihlerinde yapılmaktadır. Diğer meslek ve branştaki yedeksubay aday adaylarının sınavı ise, MART ve TEMMUZ aylarında 22-23-24 tarihlerinde, KASIM ayında ise 21-22-23 tarihlerinde yapılmaktadır.

  Kısa dönem (Er) veya uzun dönem (Yedek Subay) seçimi nasıl yapılıyor?

  a)Silah altına alınan tüm yedeksubay aday adayları sevk edildikleri test ve mülakat merkezlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca test ve mülakata tabi tutulmakta ve sınav sonucuna göre yedeksubay ve kısa dönem er statüsüne seçilmektedir.

  b)Bu seçimde, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yedeksubay ihtiyacı, daha sonra yükümlülerin istekleri ve sınavdaki başarı durumları dikkate alınmaktadır.

  Yedeksubay aday adayları sınava girdikten ne kadar süre sonra teslim oluyorlar? Bilgisayar ve yabancı dil sınavı var mıdır?

  a)Sağlık sınıfı yedeksubay aday adayı yükümlüler, sınava girdikleri tarihi takiben; karışık sınıf yedeksubay aday adayı yükümlüler ise, bilgisayarla statülerinin tesbitinden sonra (sınava girdikleri tarihten yaklaşık bir hafta sonra) sınıf okuluna veya eğitim birliğine katılmaktadırlar.

  b)Seçim sonucu, kısa dönem ere ayrılanlar sadece yabancı dil sınavına, yedeksubay aday adayı ayrılan yükümlüler ise hem bilgisayar, hem de yabancı dil sınavına alınmaktadırlar.

  Askerliğini bilgisayar subayı olarak yapabilmenin şartları nedir?

  Fakültelerin bilgisayar bölümünü bitirmiş veya bilgisayar mühendisliğinda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak ve yapılan bilgisayar sınavında başarılı olmak.

  Erken sevk için kimler başvurabilir? Dilekçe verilmesi durumunda en erken ne zaman askere alınır?

  a)Henüz emsali grupları sevk olmamış yedeksubay aday adaylarından, grubunun sevkinden önce askere alınmak isteyenler, erken sevk için başvurabilirler.

  b)Gitmek istenilen celp döneminden en az üç ay önce yerli kayıtlı bulunduğunuz askerlik şubesinin bağlı olduğu, askerlik daire başkanlığına bir dilekçe ve askerlik durum belgesi ile birlikte müracat etmelisiniz. Başvurular TSK'nın ihtiyacı gözönünde tutularak değerlendirilir.

  Sevk tehir talebinde kimler bulunabilir?

  Yurtiçinde veya yurtdışında staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanlar kamu kurumlarında görevli olup, hizmetinin özelliği sebebiyle sevk tehirine ihtiyaç duyulan OHAL ve Birinci Derecede Kalkınmada Öncelikli yörelerde görevli personel ve dünya ölçüsünde orijinal bir araştırma projesi üzerinde çalışanlar.

  Yurt dışında master ya da doktora yapacak adaylar sevk tehir talebinde bulunabilmek için nereye başvurmalıdırlar? Erteleme süresi bitenler bu sürenin uzatılması için ne yapmalıdır?.

  a)Yurtdışında Milli Eğitim Bakanlığı'nca tanınan bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenim görenler, sevk tehir taleplerini Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü'ne yapmaları gerekmektedir.

  b)Erteleme süresi bitenler sevk tehirlerini uzatabilmek için, sevk tehirlerinin bitiminden en az iki ay önce, öğrenciliğinin devam ettiğine dair akseptans ile bulunduğu ülkedeki T.C. Konsolosluğunun eğitim ateşeliğine başvurmalıdır.

  Yurtdışında lisansüstü eğitim yapan yedeksubay adayları bakaya kalırlarsa ne yapmalıdır?

  a)Bulunduğu yerdeki konsolosluğa bakaya kalma nedeninin tespiti için ifadesini vermesi,

  b)Konsolosluklarca ifade tutanaklarının askerlik şubesine gönderilmesi,

  c)Askerlik şubesince yükümlünün bakaya kalmak suçundan verileceği mahkemenin Beraat veya Kovuşturmaya Yer Olmadığı şeklinde sonuçlanmasını ve sevke tabi olduğu celp döneminden önce öğrenciliğinin devam ettiğine dair akseptans ile bulunduğu yerdeki Konsolosluğun Eğitim Ataşeliğine müracaat etmesi durumunda, sevk tehiri uzatılabilmektedir.

  Yurtdışında bulunup askerliğine karar aldırmayanlar Türkiye'ye girişte bir sorunla karşılaşırlar mı? Bunu önlemek için adayların ne gibi işlemler yaptırması ve nerelere başvurması gerekiyor?

  Yurtdışındakiler bulundukları yerin elçilik veya konsolosluğuna müracaat ederek karar aldırabilmektedir. Askerliğine karar aldırmayan yoklama kaçakları veya bakaya kalanlar, askerliklerine karar aldırmak için en yakın askerlik şubelerine müracaat ettirilirler.

  Yüksek öğretimde okuyan öğrenciler ile yüksek lisans yapanların askerliklerinin ertelemesi en son kaç yaşına kadar yapılabilmektedir?

  a)Öğrencilerin askerlikleri, okudukları kurumların azami öğrencilik süreleri içinde olmak ve 29 yaş sınırını geçmemek üzere haklarında tanzim edilen öğrenci durum belgelerine istinaden ertesi yıla terk edilmektedir.

  Yüksek öğretimde; eğitim-öğretim süresi 2 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 4 yıl, 4 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 7 yıl, 5 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 8 yıl, 6 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 9 yıldır.

  b)Yurt içinde veya yurt dışında; staj, yüksek lisans, ihtisas ve doktora yapanların askere celp ve sevkleri, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olmamak veya bu suçlardan ceza almamış olmak şartı ile ilgili kurumun teklifi üzerine, 33 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tehir edilebilmektedir.

  İnternet adresi: www.tsk.mil.tr


  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı