GeriGündem 'Ölüm orucu teşvikçileri ' de cezalandırılacak
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

'Ölüm orucu teşvikçileri ' de cezalandırılacak

Hükümlü ve tutukluları açlık grevine veya ölüm orucuna teşvik edenler 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Açlık grevi ya da ölüm orucunun ölümle sonuçlanması durumunda ise teşvikçilere 20 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarının aynen benimsenmesi halinde, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine yasaya aykırı olarak ateşli silah, patlayıcı madde, kesici, delici, yaralayıcı, bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, boğucu, kör edici gaz, her türlü zehir ve ecza, uyuşturucu ve sarhoş edici madde, cep telefonu, telsiz ve sair elektronik haberleşme aracı sokanlar, bunları ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunduranlar veya kullananlar, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaklar. Bunların dışında, yasaya uygun olarak yasaklanmış bulunan her türlü eşya, araç, gereç veya malzemeyi ceza infaz kurumları ve tutukevlerine sokanlar, bunları ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunduranlar veya kullananlar, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacaklar. TEŞVİKÇİLERE CEZAHükümlü ve tutukluların haberleşmelerini, ziyaretçileriyle görüşmelerini, kurum tabibince muayene ve tedavi edilmelerini, avukatlarıyla görüşmelerini, mahkemelere ya da Cumhuriyet savcılıklarına gitmelerini, kurum görevlileri ile görüşmelerini, salıverilenlerin kurum dışına çıkmalarını engelleyenler; hükümlü ve tutukluları bu fiillere teşvik edenler, bu yolda talimat verenler, mevzuatın hükümlü ve tutuklulara tanıdığı her türlü görüşme ve temas olanaklarını engelleyenler fiilleri başka bir suç oluştursa bile, ayrıca bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaklar.  Hükümlü ve tutukluların beslenmesini engelleyenler hakkında da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Hükümlü ve tutukluların açlık grevine veya ölüm orucuna teşvik veya ikna edilmeleri ya da bu yolda kendilerine talimat verilmesi de beslenmenin engellenmesi sayılacak.  Beslenmenin engellenmesi nedeniyle ölüm meydana gelmesi durumunda,faile 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bedensel zarar meydana gelmesi halinde ise fail aynı hükümle cezalandırılacak. HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR BİLGİLENDİRİLECEKHükümlü ve tutuklular, hangi nedenle olursa olsun, kedilerine verilen yiyecek ve içecekleri sürekli olarak reddettikleri takdirde, bu hareketlerinin kötü sonuçları ile bırakacağı bedensel ve ruhsal hasarlar konusunda ceza infaz kurumu veya tutukevi tabibince bilgilendirilecekler. Psiko-sosyal hizmet birimince de bu hareketlerinden vazgeçmeleri yolunda çalışmalar yapılacak ve sonuç alınamaması halinde, beslenmelerine kurum tabibince belirlenen rejime göre uygun ortamda başlanacak. İSTEKLERİNE BAKILMAKSIZIN TEDAVİBeslenmeyi reddederek açlık grevi veya ölüm orucunda bulunan hükümlü ve tutuklulardan, alınan tedbirlere ve yapılan çalışmalara rağmen hayati tehlikeye girdiği veya bilincinin bozulduğu tabipçe belirlenenler hakkında, isteklerine bakılmaksızın kurumda, olanak bulunmadığı takdirde derhal hastaneye kaldırılmak suretiyle muayene ve teşhise yönelik tıbbi araştırma, tedavi ve beslenme gibi tedbirler, sağlık ve hayatları için tehlike oluşturmamak koşuluyla uygulanabilecek. Ancak kurum idaresi, hükümlü ve tutukluların serbest iradesine dayanmayan tedbirleri uygulamak zorunda olmayacak.Bunlar dışında, bir sağlık sorunu olup da, muayene ve tedaviyi reddeden hükümlü ve tutukluların sağlık veya hayatlarının ciddi tehlike içinde olması veya ceza infaz kurumu ve tutukevinde bulunanların sağlık veya hayatları için tehlike oluşturan bir durumun varlığı halinde ise kurumda ya da hastaneye kaldırarak tedavi ve beslenme gibi tedbirler alınacak.Hükümlü ve tutukluların sağlıklarının korunması ve tedavilerine yönelik zorlayıcı tedbirler, onur kırıcı nitelikte olmamak koşuluyla uygulanacak.HERKES ARANACAKSıfat ve görevi ne olursa olsun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine giren herkes duyarlı kapıdan geçecek. Ayrıca, iç ve dış güvenlik personeli dahil herkesin üstü metal detektörle aranacak, eşyaları x-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilecek.  Müdafi veya avukatlarca, savunmaya ilişkin olduğu yazılı olarak bildirilen belge ve dosyalar aranmayacak. Ancak şüphe halinde hakimin,gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de Cumhuriyet savcısının kararı ile arama yapılabilecek.