Gündem Haberleri

  Olasılığa 3 yıl hapis

  Hürriyet Haber
  24.01.2002 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Tasarı, muhalefetin önerdiği değişiklikler kabul edilmeden hükümetin istediği şekliyle komisyondan geçti. Tasarıyla birlikte TCK'nın 312 Maddesi'nde yapılan değişiklik "kamu düzenini bozma olasılığı"na 3 yıl hapis cezası getiriyor.'Mini demokrasi paketi' olarak bilinen AB'ye uyum yasa tasarısının tamamı TBMM Adalet Komisyonu'nda değişikliğe gerek duyulmadan kabul edildi.312. MADDE'DEKİ DEĞİŞİKLİKLERTCK'nın "Suça Kapalı Tahrik" başlıklı 312. maddesinde tasarıyla yapılan değişiklikle de maddenin mevcut hali sadeleştiriliyor. "Halkı kanuna itaatsizliğe" ibaresi çıkarılarak yerine "kişileri kanuna uymamaya" ibaresi getiren madde şu şekilde düzenleniyor: "Bir cürmü alenen öven veya iyi gördüğünü söyleyen veya kişileri kanuna uymamamaya tahrik eden kimseye 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilir. Sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığına dayanarak insanları birbirine karşı kamu düzenini bozma olasılığını ortaya çıkaracak bir şekilde düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik eden kimseye bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. Halkın bir kısmını aşağılayıcı ve insan onurunu zedeleyecek bir şekilde  tahrik eden kimseye de birinci fıkradaki ceza verilir." Sözkonusu suçların kitle iletişim araçlarıyla işlenmesi durumunda cezaların "bir katı oranında" artırılması hükmolunuyor. Ayrıca tasarı, TCK'nın 159 ve 312. maddesinde öngörülen para cezalarını kaldırıyor.159. MADDETBMM Adalet Komisyonu'nda, Uyum Yasa Tasarısı'nın Türk Ceza Kanunu'nun 159. maddesinde değişiklik öngören birinci maddesi, değiştirilerek kabul edildi. Önergeyle, 159. maddeye "Cumhuriyeti ve demokrasiyi..." ibareleri eklendi. Ancak öğleden sonraki oturumda yeniden müzakere edilen maddeden bu kez "demokrasi" ibaresi çıkarıldı.Buna göre, Adalet Komisyonu'nda kabul edilen birinci madde ile TCK'nin 159. maddesi şöyle düzenleniyor:"Türklüğü, Cumhuriyeti, Türk Milletini, Türk Devletini, TBMM'yi, Bakanlar Kurulunu, bakanlıkları, adliyeyi, devletin askeri veya emniyet ve muhafaza kuvvetlerini veya bunları temsil eden bir kısmını alenen tahkir ve tezyif eden kimseye bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.Birinci fıkrada yazılı cürümlerin işlenmesinde, tahkir ve tezyif açıkça belirtilmemiş olsa bile ona yönelik bulunduğunda tereddüt edilmeyecek bir durum varsa, tahkir ve tezyif edilen, açıklanmış gibi kabul edilir.Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına veya TBMM kararlarına alenen sövenlere bir aydan 6 aya kadar hapis cezası verilir.Türklüğü, Türk Milletini veya Türkiye devletini tahkir ve tezyif, yabancı memlekette bir Türk vatandaşı tarafından işlenirse, verilecek ceza üçte biri kadar artırılır."Yeni düzenlemeyle yürürlükteki maddede yer alan para cezaları kaldırılıyor, ağır hapis cezası hapis cezasına dönüştürülüyor, verilen cezanın üst sınırı da 6 yıldan 3 yıla düşürülüyor. Ayrıca, T.C. kanunlarına veya TBMM kararlarına alenen sövenlere verilecek cezanın alt sınırı da 15 günden 1 aya çıkarılıyor.  MGK TASARISIMilli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 2 maddeden oluşuyor.Tasarıda, Milli Güvenlik Kurulu'nun üyelerini sayan fıkra, "MGK, Cumhurbaşkanının başkanlığında Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile Jandarma Genel Komutanından oluşur" şeklinde değiştiriliyor. Değişiklikle üyeler arasına Başbakan Yardımcıları ile Adalet Bakanı da eklendi.MGK'NIN GÖREVLERİTasarıyla ayrıca, Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu'nun, MGK'nın görevlerine ilişkin 4. maddesinde de değişiklikler yapıldı.Birinci fıkranın (a) bendinde yapılan değişiklikle "MGK, Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulaması ile ilgili tavsiye kararları alır ve gerekli koordinasyonun sağlanması konularında görüş tespit eder" hükmü getirildi. Yürürlükteki düzenlemede, "MGK, devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konularında görüş tespit eder" hükmü yer alıyor. Getirilen değişiklikle MGK'nın "tavsiye kararları" alacağı hükme bağlandı.Görevlere ilişkin ikinci fıkradaki değişiklikle de "MGK, tespit ettiği bu görüş, tedbir ve esaslar ile tavsiye kararlarını Bakanlar Kurulu'na bildirir ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir" hükmüne yer verildi. Yürürlükteki düzenleme ise "MGK tespit ettiği bu görüş, tedbir ve esasları Kurul kararı halinde Bakanlar Kurulu'na bildirir ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir" hükmünü içeriyor. Bu fıkradaki değişiklikle de Kurul kararlarının "tavsiye" niteliğinde olduğu kuralı getirilirken, "Kurul kararı halinde Bakanlar Kurulu'na bildirir" ibaresindeki "Kurul kararı halinde" bölümü de yasadan çıkarıldı.Anayasa'da 2001 yılının ekim ayında yapılan değişiklikle MGK kararlarının tavsiye niteliğinde olduğu hükmü getirilmişti. Komisyonda kabul edilen tasarı, Anayasa'daki değişikliğe uyum sağlamak amacıyla hazırlandı.TERÖRLE MÜCADELE Anayasa'da yapılan değişikliklere parallel olarak hazırlanan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Tasarı", Terörle Mücadele Yasası'ndaki (TMY) propaganda suçlarını yeniden düzenlerken, cezai yaptırımı, "terör yöntemlerine başvurmaya özendirecek şekilde" yapılması koşuluna bağlıyor. TMY'nin "Terör Örgütleri" başlıklı 7'inci maddesinin 2'inci fıkrasını değiştiren tasarı, "Terör örgütü mensuplarına yardım edenlere veya terör yöntemlerine başvurmaya özendirecek şekilde örgütle ilgili propaganda yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir yıldan 5 yıla kadar hapis ve 500 milyon liradan 1 milyar liraya kadar ağır para cezası verilmesi" hükmünü içeriyor. Bu düzenleme ile hapis cezaları aynen korunurken, 50-100 milyon lira olan para cezası 10 kat artırılıyor. YAYIN YOLUYLA İŞLENİRSE... TMY'nin, "Devletin Bölünmezliği Aleyhine Propaganda" başlıklı 8'inci maddesini tümüyle değiştiren tasarı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik propagandaya verilecek cezaların alt sınırını 2 yıldan 1 yıla, üst sınırını da 5 yıldan 3 yıla indiriyor. Para cezalarında ise alt sınır 20 kat artırılarak 1 milyar liraya, üst sınır da 30 kat artışla 3 milyar liraya çıkarılıyor. Tasarı, mevcut düzenlemedeki, "Hangi yöntem, maksat ve düşünceyle olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti`nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedefleyen..." ibaresini, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak amacıyla..." şeklinde değiştiriyor. Ayrıca, devletin bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedefleyen yazılı ve sözlü propagandanın Basın Kanununda belirtilen bir mevkute vasıtasıyla işlenmesi halinde mevkute sahibine verilecek para cezası düşürülüyor. Yürürlükte düzenlemede mevkutenin bir önceki aya ait ortalama satış miktarının yüzde 90'ı kadar para cezası öngörülürken, tasarıda bu oran 4'te 3'e çekiliyor. Tasarı, propaganda suçunu düzenleyen 8'inci maddeye bir fıkra da ekleyerek, suç sayılan propagandanın mevkuteler dışında basılı eser vesair kitle iletişim araçlarıyla işlenmesi halinde verilecek cezaları düzenliyor. Buna göre, sözkonusu araçlarla işlenecek propaganda suçlarında sorumlular ve kitle iletişim araçlarının sahiplerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 1 milyar liradan 3 milyar liraya kadar ağır para cezası verilmesi öngörülüyor. Ayrıca mahkemenin, ilgili radyo ve televizyon kuruluşunu 1 günden 7 güne kadar yayından men edebileceği hükmolunuyor. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik propagandanın mevkute ve diğer kitle iletişim araçlarıyla işlenmesi halinde verilecek cezanın üçte bir oranında artırılması hükmü de tasarıda yer alıyor.
  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı