Gündem Haberleri

  Okul kantinlerini aile birlikleri işletecek

  Hürriyet Haber
  06.04.2004 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce Milli Eğitim Vakfı'na ait olan okul kantini işletme hakkını, okul aile birliklerine devretti. İşletme bedelinin yüzde 70'i okul aile birliklerine kalacak.Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, ''Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun'' çerçevesinde yapılan düzenlemelere ilişkin genelge yayımladı.   Genelgede, ''Bakanlığa tahsis ve bağlı okul ve kurumlardaki büfe, kantin, çay ocağı, yemekhane, kafeteryalar; spor, konferans ve sosyal amaçlı salonlar; bahçe ve boş alanlar; eğitsel, kültürel, sosyal, sportif ve ticari etkinliklerde kullanılmak üzere bakanlık denetiminde okul aile birliklerince işletilecek ve işlettirileceği'' bildirildi.   Genelgeye göre, söz konusu yerlerin okul-aile birliklerince işletilmesi halinde, işletilen yerin gayrisafi hasılatının yüzde 1'i, üçüncü şahıslara kiraya verilmesi halinde ise okul aile birliğince elde edilecek gayrisafi gelirin yüzde 3'ü Hazine'ye ödenecek. Ödemeler, ilgili defterdarlık veya mal müdürlüğüne 3'er aylık dönemlerle yapılacak.   İşletilecek yerlerin elektrik, doğalgaz, su ve ısıtma tesisatı, teknik açıdan mümkünse müstakil hale getirilecek. Aksi takdirde, bu giderler karşılığı olarak defterdarlık veya malmüdürlüklerince tespit edilecek bedel, okul aile birliklerince ödenecek.      İŞLETMECİLERDE ARANACAK KOŞULLAR     Kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin, tahmin edilen bedel tespiti ve kiralanması işlemleri bir komisyonca yürütülecek.   Komisyonda, il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden, defterdarlık veya mal müdürlüğünden, kiraya verilecek okul yönetiminden ve okul aile birliğinden birer temsilci ile varsa ilgili meslek odası temsilcisi yer alacak.   Bu yerlerde istihdam edileceklerde, alanlarında mesleki ve teknik ortaöğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık ve işyeri açma belgelerinden birine sahip olması koşulu aranacak. Ayrıca bu kişilerin öğrenci psikolojisine uyum sağlayabilecek yapıda olmalarına dikkat edilecek.       ELDE EDİLEN GELİRİN DAĞILIMI     Defterdarlık ve malmüdürlüğüne ödenmesi gereken bedel düşüldükten sonra kalan net işletme bedelinin yüzde 70'i okul aile birliklerinin, yüzde 10'u ilçe milli eğitim müdürlüklerinin, yüzde 20'si il milli eğitim müdürlüklerinin kullanımına bırakılacak. Bu paralar, ilgili banka hesaplarına yatırılacak.   İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yatırılan meblağlar, il/ilçe milli eğitim komisyonunca belirlenen okulların okul aile birlikleri hesabına aktarılacak.   Gelirlerin kullanımı için okullarda ''gelirler komisyonu'' oluşturulacak. Okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında kurulacak komisyonda, öğretmenler kurulunca seçilecek 2 öğretmen ile okul aile birliği yönetim kurulunca görevlendirilecek 2 veli yer alacak.   Komisyon, geliri, hizmetlerin daha verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanacak. Bu çerçevede, elde edilecek para, ders araç gerecinin sağlanmasına, laboratuvar açılmasına, kitaplık kurulmasına, acil küçük onarımların yapılmasına ve okulların personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmet satın alınmasında harcanacak.   Ayrıca, bakanlığın kullanımındaki, mülkiyeti il özel idarelerine ait söz konusu taşınmazların, asgari aynı şartlarda okul aile birliklerince işletilmesi veya işlettirilmesi için de valilikler gereken tedbirleri alacak.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı