Gündem Haberleri

  Nisan 2012’de temiz Ergene

  Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
  01.01.2012 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Aşırı derecede kirlenen Ergene Havzası’nı temizlemeye dönük eylemler çerçevesinde radikal önlemler hayata geçirildi.

  Bölgedeki tesislere, Nisan 2012’ye kadar atık sularında renk standardını sağlama zorunluluğu getirildi. Havzada dağınık halde bulunan sanayiler “Islah Organize Sanayi Bölgesi (OSB)” adı altında toplanacak. Plansız ve kontrolsüz gelişen sanayi bölgeleri nedeniyle aşırı derecede kirlenen bölgeyi korumak için Ergene Havzası Koruma Planı hazırlandı. Yapılan çalışmalarla Ergene Nehri’nden akan su miktarının ancak dörtte birinin kendi debisi olduğu, geri kalanı kısmının atık sulardan oluştuğu tespit edildi. Ergene ile ilgili önlemleri yeni yılda hayata geçirmeyi amaçlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, havzayla ilgili tespitlerini Hürriyet’e şöyle anlattı:

  4’te 3’ü kirli su

  Ergene Nehri hali hazırda 4. sınıf su kalitesine sahiptir. Su kalitesinin eylem planında hedeflenen 2. sınıf su kalitesine ulaşılması için deşarj standartları yeniden belirlenmiştir. Çıkan çamurlar havzada yer alan çimento fabrikasında yakılarak bertaraf edilmektedir.
  m Havzada en yaygın biçimde faaliyet gösteren tekstil sektöründe az atık üreten, kirletici etkisi daha az kimyasal kullanan ve atık suyu yeniden kullanmayı hedefleyen çevre dostu üretime geçilmesi için Bakanlığımızca 14 Aralık 2011’de Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği yayımlandı. Bu tebliğ, temiz üretime yönelik ilk uygulama olurken, havzada kirliliğin önlenmesi noktasında kilit rol oynayacaktır. Tesislere, 31 Aralık 2012 tarihine kadar temiz üretim planlarını hazırlaması zorunluluğu getirildi.

  Suda renk standardı

  Hem çevre dostu, hem de verimli bir arıtma sağlanması için havzada dağınık halde bulunan sanayilerin, Islah OSB adı altında birleştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Nisan 2012’ye kadar Islah OSB tüzel kişiliğinin kazanılması sağlanacaktır. Böylece, kurulacak üç adet Islah OSB’nin atık suları, bu OSB’ler içerisinde yapılacak olan merkezi ileri atıksu arıtma tesislerinde arıtılacaktır.
  m Atıksu deşarj standartların düzenleyen mevzuata renk parametresi de ilave edildi. Havzada faaliyet gösteren sanayi tesisleri, artık deşarj ettikleri atıksu için öngörülen renk standartlarını Nisan 2012 tarihine kadar sağlamak zorunda olacak. Çıkan çamurlar havzada yer alan çimento fabrikasında yakılarak bertaraf edilecek.

  Yüzde 50’si geri ödenecek

  Arıtma tesislerinin kurulması ve işletilmesini teşvik etmek amacıyla, arıtma tesisini kuran, işleten ve mevzuata uygun olarak çalıştıran sanayilere ve belediyelere, arıtma tesislerinde kullandıkları elektrik enerjisi tüketim bedelinin yüzde 50’sine kadar olan kısmı geri ödenmektedir.
  m Atıksu arıtma tesisleri kurma görevi belediyelere verilmiş olmasına rağmen, havzada bulunan ve nüfusu 10 binden fazla 16 belediyenin hiçbirisinde Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) bulunmamaktadır.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı