GeriGündem Müteahhitler Afganistan'dan umutlu değil
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Müteahhitler Afganistan'dan umutlu değil

Uluslararası Müteahhitler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ruhi Tarkan, Afganistan'da kısa vadede Türk müteahhitlik sektörü açısından iş imkanı çıkacağını sanmadığını söyledi. Tarkan, Türk işadamları için daha çok ulaştırma, nakliye ve ticarialanlarda faaliyetlerin söz konusu olabileceğini belirtti. Afganistan'ın yeniden yapılandırılmasına destek amacıyla önceki gün Tokyo'da başlayan ve dün yayınlanan bildiriyle sona eren uluslararası konferanstaki Türk heyetinde, Devlet Bakanı Edip Safter Gaydalı'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ali Tınaz Tuygan, Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Şakir Fakılı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Avrasya Koordinatörü Ali Alpkaya ve Uluslararası Müteahhitler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ruhi Tarkan da yer aldı. Konferansa katılan ülke ve kuruluşların temsilcileri Afganistan'ınyeniden yapılandırılmasına ilişkin görüşlerini açıklarken, teknik konulardaki uzmanlar da silahsızlandırma, asker ve polis eğitimi, ülkeyi mayınlardan arındırma, uyuşturucuyla mücadele ve alternatif kalkınma konularındaki toplantılara katıldılar. Bu toplantılarda hazır bulunan Tarkan, Afganistan'da yapılacak müteahhitlik hizmetleri açısından değerlendirdi. Konferansta teknik düzeyde yapılan toplantılarda, daha çok kadın ve çocukların eğitimi, sağlık, ülkenin mayınlardan temizlenmesi ve uyuşturucu üretimiyle ticaretinin önlenmesi gibi sorunlara ağırlık verildiğini belirten Tarkan, ülkenin yeniden yapılandırılması amacıylayapılacak uluslararası yardımın öncelikle bu alanlara aktarılmasının beklendiğini söyledi. Bu nedenle ülkenin yeniden imarı için müteahhitlik hizmetlerinin kısa vadede hayata geçirilmesinin zor göründüğünü kaydeden Tarkan, "Bu kısa vade de neresinden baksanız 1.5 yıllık süreyi kapsar" dedi. Ülkedeki mayınların temizlenmesinde bir miktar müteahhitlik hizmetinden yararlanılabileceğini ifade eden Tarkan, bu alanda faaliyet gösteren firmaların, gerekli ekipmanların sağlanması konusunda iş yapabileceğini söyledi. Tarkan, Afganistan'da, Türk işadamları için daha çok ulaştırma, nakliye ve ticari alanlarda faaliyetlerin söz konusu olabileceğini de belirtti. YARDIMIN KOŞULLARI VE ÖNCELİKLERÖte yandan, konferansın dün açıklanan sonuç bildirgesinde, Afganistan'a 2002 yılı için 1.8 milyar dolarlık bir yardım miktarı açıklanmıştı. Bazı finansör ülkeler, birden fazla yılı kapsayan ve değişik takvimler içeren taahhütlerde bulunmuş, böylelikle toplam yardım miktarı ilerki yıllar için 4.5 milyar doları aşmıştı. Ancak, bildiriye göre, Afganistan'a vaat edilen bu yardımlar koşulsuz verilmeyecek. Yardımlar, Bonn'da kabul edilen amaçlara ve sürece olumlu katkıda bulunan tüm Afgan katılımcılara, barışın oluşturulması, Afganistan'da temsili yönetimin ve istikrarın kurulması, terörizm, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığının yok edilmesi amacıyla koşullu olarak verilecek. Yeniden imar çabaları ilerlerken, Afganistan içerisinde kaynak dağıtımı konusunda coğrafi denge de göz önünde bulundurulacak. Bundan,ülkedeki gruplar arasında yeni bir çatışmanın çıkmasının önlenmesi amaçlanıyor. Ülkenin yeniden imarında öncelikli kilit alanlar da şöyle belirlendi: Maaşların ödenmesi ve hükümet teşkilatının oluşturulması başta olmak üzere idari kapasitenin güçlendirilmesi, Kız çocukları başta olmak üzere eğitim, Sağlık ve temizlik, Başta yollar, elektrik ve iletişim olmak üzere altyapı, Para sistemi başta olmak üzere, ekonomik sistemin yeniden oluşturulması, Gıda güvenliği, su idaresi ve sulama sisteminin yeniden canlandırılması da dahil olmak üzere tarım ve kırsal alanların kalkındırılması. Ülkedeki geçici yönetim, bu öncelikli alanlar dahilinde, saydamlığı sağlamak, etkin ve hesap verebilir olma konusunda taahhütlerde bulundu. Sonuç bildirgesinde, yeniden yapılanmanın başarısı için, güvenlik ve narkotikle mücadelenin "yaşamsal önemi" vurgulanarak, istikrarlı ve geri dönüşü olmayan bir ilerleme kaydedilebilmesi için, "sistematik takip" ve yeterli yardımın sağlanmasının gerekli olduğu belirtildi. İMAR ÇALIŞMALARIBildiride, katılımcıların, giderek gelişmekte olan imar ihtiyaçlarını ve mevcut projelerin ilerleme durumunu, gelecekte yapılacak "Afganistan'ın İmarını Yönlendirme Grubu" toplantılarında ele alacağı belirtildi. Bildiriye göre, mevcut mekanizmalar, önde gelen finansör ülkeler için, yeniden imarın finansmanında temel aracı oluşturacak. Buna ilaveten bir fon kurulacak. Bu fonun yönetimi, Dünya Bankası'na verilecek. Harcamaların tahsisi Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı, Asya Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası'nın sorumluluğunda olacak.