GeriGündem Mustafa Kemal Üniversitesi 62 personel alımı yapıyor
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Mustafa Kemal Üniversitesi 62 personel alımı yapıyor

Mustafa Kemal Üniversitesi 62 personel alımı yapıyor

Mustafa Kemal Üniversitesi, 25 Aralık tarihinde başlayan personel alımı için süreci sürdürüyor. Başvuruları 7 Ocak tarihinde sona erecek olan Mustafa Kemal Üniversitesi personel alımı ile 62 personel üniversite hastanesinde görev alabilecek. Peki, Mustafa Kemal Üniversitesi 62 personel alımı için süreç nasıl işleyecek? İşte, ilan detayları

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alımı için geri sayım devam ediyor. Bünyesine yapacağı 62 personel alımı için 25 Aralık tarihinde ilana çıkan üniversite, 7 Ocak tarihinde son başvuruları alacak. Peki, başvuru koşulları neler olacak? İşte, merakla araştırılan o detaylar

Mustafa Kemal Üniversitesi 62 personel alımı yapıyor

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. Başvuracak adaylar hakkında belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

g) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, (Sadece atanacak adaylara yapılacaktır.)

2- Herhangi bir Kurumda (657/4-B) sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, başvuru tarihinin son günü itibariyle fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

3- 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5 - Adaylar tabloda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebileceklerdir. Birden fazla unvan ve kadro pozisyonu için başvuran adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına (Hatay M.K.Ü. Personel Daire Başkanlığı web sitesinden www.mku.edu.tr/idari/Personel Daire Başkanlığı/Belge ve Formlar adresinden indirilebilir.) başvuru dilekçesi, başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır.

Başvurunun son günü resmi tatile denk gelmesi halinde izleyen ilk iş günü başvurunun son günü olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek olup, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İSTENİLEN BELGELER:
1- Başvuru Dilekçesi
2- Başvuru formu (Forma fotoğraf yapıştırılarak, fotoğrafın arkasına adayın adı, soyadı ve
TC No.su yazılacak)
3- Öğrenim Belgesi ( Aslı ve fotokopisi veya e-devlet çıktısı)
4- 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi
6- Fotoğraf (1) adet (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmak ve fotoğrafın arkasına adayın
adı, soyadı ve TC No.su yazılacak)


Yorumları Göster
Yorumları Gizle