Gündem Haberleri

  Milli Eğitim de AB'ye hazırlanıyor

  Hürriyet Haber
  20.12.2000 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği'yle (AB) eğitim alanındaki ilişkiler konusunda çalışmaları yürütecek kurulların görevlerini ve yetkilerini belirledi.

  Avrupa Birliği Danışma, Yürütme ve Eğitim Araştırma-Geliştirme Kurulları Yönergesi, yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Yönergeye göre, Danışma Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı'nın başkanlığında, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ile Bakanlıktaki diğer tüm birimlerin yöneticilerinden oluşacak.

  Danışma Kurulu, AB ile yürütülecek ortak çalışmalarda uyumun sağlanması amacıyla strateji ve politikaları belirleyecek. Kurul, AB ile ilgili, Bakanlık ve diğer kamu kurumlarınca eğitim alanında yürütülen çalışmalarda eş güdümü sağlama görevini de üstlenecek.

  YÜRÜTME KURULU

  Avrupa Birliği Yürütme Kurulu, MEB Dış İlişkiler Genel Müdürü'nün başkanlığında AB ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere görevlendirilen Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı ve diğer genel müdürlüklerdeki ilgili daire başkanlarından oluşacak. Yürütme Kurulu, AB ile yürütülecek çalışmalarda uyumu sağlamak amacıyla yapılacak faaliyetleri yönlendirecek, koordine edecek ve çalışmaları değerlendirecek.

  EĞİTİM ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME KURULU

  Eğitim Araştırma-Geliştirme Kurulu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı'nın veya görevlendireceği bir başkan yardımcısının başkanlığında APK Başkanlığı, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkalığı'nı temsilen 1'er ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ilgili daire başkanlıklarından da 5 temsilciden olmak üzere 9 üyeden oluşacak.

  Kurul, AB ile yapılan projeler ve AB faaliyet programları konularında araştırma geliştirme çalışmaları yapacak. Eğitim sisteminin AB ülkeleri standartlarına uyumunu sağlamak amacıyla çalışmalar yürütecek, bu konuda hizmet satın alacak.

  ÇALIŞMA ESASLARI

  Danışma Kurulu 2 ayda bir, Yürütme Kurulu ayda bir, Eğitim Araştırma-Geliştirme kurulları ise 15 günde bir toplanacak. Kararlar oy çokluğuyla alınacak. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu 2 oy sayılacak.

  Kurulun veya başkanın gerekli görmesi halinde konuyla ilgili birimve kurumların temsilcileri toplantıya davet edilerek, görüşleri alınacak.

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı